Kommunikation och marknadsföring av Finnairs företrädesemission

 

MÅLSÄTTNING
Finnair organiserade en företrädesemission sommaren 2020 som en del av bolagets finansieringsplan. Nyemissionens syfte var att stärka Finnairs eget kapital och likviditetsposition i den exceptionella situation som flygbranschen befann sig i då COVID-19-pandemins omfattning blivit tydlig, samt att stödja genomförandet av företagets strategi.

INSIKT
Den globala situationen och de restriktioner som infördes för att bekämpa pandemin hade en extremt stor inverkan på flygresandet från och med 2020. I kommunikationen och marknadsföringen av erbjudandet var det viktigt att minska investerarnas osäkerhet avseende Finnairs förmåga att utnyttja den operativa kapaciteten och framgångsfaktorer i en mycket utmanande situation där hela flygtrafikindustrins framtid var föremål för en samhällelig diskussion. Det var också viktigt att på ett omfattande sätt nå Finnairs befintliga aktieägarbas med mer än 40 000 privatpersoner samt att göra deltagandet i emissionen så enkelt som möjligt. Samtidigt måste all marknadsföring och kommunikation stödja Finnairs starka historia och varumärke.

LÖSNING
Tillsammans med Finnair planerade och genomförde Miltton en omfattande marknadsförings- och kommunikationskampanj. Grunden för all kommunikation var kampanjkonceptet som skapades av Miltton: Starkare mot framtidens resor. Kampanjen omfattade såväl tryckt som digital reklam, en marknadsföringsbroschyr och ett aktieägarbrev, en webbplats och strategisk budskapsplanering för en digital roadshow. Miltton bevakade också privata aktieägarnas sentiment under hela emissionsperioden för att effektivt proaktivt kommunicera och reagera på de frågeställningar som uppkom.

RESULTAT
Företrädesemissionen övertecknades med cirka 10 procent, vilket motsvarar emissionsintäkter om cirka 512 miljoner euro. Det framgångsrika resultatet var ett bevis på investerarnas förtroende för Finnairs fortsatta framgång även efter de exceptionellt utmanande tiderna.