Emma Själin, Miltton Public Affairs: ”Ett annorlunda Almedalen väntar”

Drygt tre månader sedan blev Emma Själin vd i Miltton Public Affairs, när Aim köptes upp av Miltton Sweden. Tiden har gått fort när såväl ekonomiska som politiska händelser, och ett krig i Europa, har ändrat förutsättningarna för många kunder.

”Efter sammanslagningen, i samarbetet med de nya kollegorna, såg vi snabbt synergierna. Verksamheten drog i gång med högsta växel och mycket energi. Nu blir vi snart fler anställda, både i Stockholm och i Luleå, där vi finns för att möta de stora investeringarna i norra Sverige,” berättar Emma Själin.

Efter en rivstart på nytt jobb kom nyheten den 24 februari som ritade om kartan för många kunder:

”Kriget i Ukraina har påverkat oss alla och ger helt nya förutsättningar framåt. Den nya situationen genomsyrar diskussion och beslut på så många plan. Till exempel för säkerhetspolitiken, försvarspolitiken och energipolitiken innebär det stora förändringar och ekonomiska omprioriteringar. I detta yrke märker man att osäkerheten är stor såväl hos våra politiker och myndigheter som i näringslivet och civilsamhället. Men det som efterfrågas från oss rådgivare är alltid samma: dokumenterad senior kompetens och starka nätverk,” berättar Emma Själin.

För att hjälpa kunderna i en ny global kontext, där affärsbeslut påverkas av polariserad geopolitik, handelskrig, sanktioner och diplomati, tog man i Milttons tankesmedja Nordic West Office initiativet till en gemensam och internationell New Context Group.

”I vår New Context Group finns de bästa nordiska rådgivarna och ledande internationella experterna från hela Miltton för att hjälpa kunderna navigera i det nya globala sammanhanget. Det är definitivt en styrka att vi har så många Public Affairs -kollegor inom Miltton internationellt. Det nordiska och baltiska perspektivet ligger helt rätt i den tid vi nu ska verka i. Där är det en stor fördel med kontor i Finland, Sverige, Estland och Litauen – samt Bryssel och Washington DC. Vi lever i ett flöde av information som är till stor nytta för våra kunder,” fortsätter hon.

Almedalen 2022

Ett återkommande evenemang som alla inom public affairs väntar ivrigt på är Almedalen. Hur blir evenemanget detta år? Vad diskuteras i Visby den 3–7 juli?

”För oss och våra kunder är inte heller Almedalen sig likt detta år och det blir inte lika stort som innan pandemin. Kriget i Ukraina finns inte bara i tankarna, utan påverkar i stort som smått. Till exempel står vi mitt i att de stora riktlinjerna för säkerhetspolitiken ritas upp. Att försvarsbudgeten ska höjas så mycket på kort tid kommer självklart minska utrymmet för satsningar på andra områden och då återstår att se vad politiken kommer göra annorlunda. Här finns utrymme för public affairs att delta i det samtalet,” säger Emma Själin och fortsätter:

”Vi märker också en större osäkerhet om samhällsekonomin i stort. Hur blir det med inflationen och räntorna – detta är ett helt nytt läge som vi inte varit med om sedan 90-talet. Vi råder de flesta av våra kunder att våga mötas och nätverka. Antingen i Almedalen eller i andra sammanhang, och att föra sin talan nu inför valet och en ny mandatperiod. Det kommer en tid efter valet och allt talar för att det blir en riksdag med stort utrymme för kompromisser och uppgörelser mellan partierna. Bruset är nu av ett helt annat slag, men de som arbetar målmedvetet och har huvudet på skaft har ändå stora chanser att påverka.”

Mer information:

Emma Själin, vd Miltton Public Affairs
+46 (0)76 228 96 29
emma.sjalin@miltton.com

Pressbild hittar du här: Pressmeddelande ”Ett annorlunda Almedalen väntar”