Emilia Happel

Miltton Europe: EU-kommissionen betonar solidaritet i sitt strategidokument för livsmedelsförsörjning

I sitt blogginlägg Global Food Crisis: The EU’s Plan for Affordable Food at Home and Secure Supplies Abroad skriver Emilia Happel från Miltton Europe om EU:s plan och vad kommissionen har föreslagit.

I januari diskuterades ämnen som inflationstakt och energikris flitigt, och i februari höll EU-kommissionen på att förbereda ett policydokument som var tänkt att ta itu med medborgarnas och företagens oro. Men efter att Ryssland invaderade Ukraina nådde oron över livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning en ny storleksordning.

Solidaritet viktigt

Huvudbudskapet i kommissionens strategidokument för livsmedelsförsörjning är att visa att européer inte behöver oroa sig eftersom vi inte kommer att möta livsmedelsbegränsningar i butikerna, men att vi därför bör hjälpa de länder utanför EU som kommer att göra det. Enligt kommissionen kommer detta särskilt att vara fallet för stater som inte producerar tillräckliga mängder vete på hemmaplan. På kort sikt vill kommissionen därför öka EU:s humanitära bistånd för att säkerställa livsmedelsförsörjningen för dessa nationer. Kommissionen förklarar också att EU kommer att lobba mot exportrestriktioner för livsmedel så länge som möjligt.

Med tanke på Ukraina håller kommissionen på att inrätta ett ”EU-nödstödprogram” värt 330 miljoner euro som syftar till att erbjuda omedelbart humanitärt bistånd till ukrainare och finansiera strategiska infrastrukturprojekt i landet. En dedikerad strategi för livsmedelstrygghet för Ukraina är också på gång.

Världen följer nu EU:s åtgärder inom livsmedelspolitik noga, eftersom mycket står på spel. Inte bara människors liv utan också EU:s framtid. Efter pandemin verkar detta vara ytterligare en vändpunkt – en chans att visa suveränitet och samhörighet. EU:s medlemsstater har sällan varit så nära och harmoniserade i sina beslut och agerande. Vi har sett att beslutsfattande kan gå snabbt, vilket visar att det handlar mer om tankesätt än om system. Men kommer EU att behålla denna harmoni när dammet börjar lägga sig, när tiden för återuppbyggnaden kommer? Hur ska EU klara populistiska försök att utnyttja situationen med inflation, ökade livsmedelspriser och höga energiräkningar. Det får tiden utvisa, men låt oss hoppas att vi kan hålla linjen för att visa alla vad kraften i att hålla ihop kan åstadkomma.

Emilia Happel, Junior Consultant, Miltton Europe

Läs hela inlägget på engelska här: Global Food Crisis: The EU’s Plan for Affordable Food at Home and Secure Supplies Abroad