Elin Sköldulf

Elin Sköldulf ny Senior Advisor inom public affairs

Miltton värvar från Centerpartiets partiledarstab

Miltton Sverige fortsätter att växa och stärker sin public affairsrådgivning. Elin Sköldulf kommer in i teamet som Senior Advisor från januari för att hjälpa kunderna att navigera i det nya politiska landskapet. Hon har de senaste tio åren arbetat åt Centerpartiet, de första åtta åren som politiskt sakkunnig i riksdagen och de senaste två åren som politiskt sakkunnig i Annie Lööfs partiledarstab.

”Miltton som företag har bredden och storleken som gör det möjligt att arbeta med viktiga aktuella frågor på alla samhällsnivåer. Det finns ett visst glapp i förståelse för de politiska processerna från näringsliv och andra aktörer. Jag ser fram emot att jobba i ett team av erfarna experter, där jag med min bakgrund kan guida kunderna men även hjälpa dem i dialogen med beslutsfattare, säger Sköldulf.”

Elin har stor kunskap inom samhällsfrågor såsom välfärd, jämställdhet, klimat och energi och företagande. Hon drivs av ett stort samhällsintresse och hjälper Miltton att vidare utveckla en framåtriktad dialog mellan olika samhällsaktörer.

”Min önskan är att få vara en del av ett lag som tillsammans med kunden driver på för en positiv samhällsutveckling, vilket jag tror jag får hos Miltton, fortsätter Sköldulf.”

Miltton har under året vuxit genom flertalet nyckelrekryteringar samt att man i början av året förvärvade Aim Public Affairs. Siktet är inställt på en ambitiös tillväxt även år 2023.

”Vi är väldigt glada att nu även Elin ansluter till vårt team. Hon stärker våra kunskaper om policyutveckling ytterligare och bidrar också med ett brett politiskt nätverk. Vårt team kommer nu ännu bättre kunna hjälpa våra kunder att navigera i det nya politiska landskapet och den nya regeringens policyer, säger Emma Själin, vd för Milttons Public Affairs och Public Relationserbjudande i Sverige.

Vår roll är att tillsammans med kunderna säkerställa att våra folkvalda är uppdaterade om de kritiska frågorna för Sveriges utveckling.

-Vi vet att det i mandatperiodens början sätts mycket av den politiska riktningen för regeringen och riksdagsmajoriteten. Det initieras olika beslutsprocesser och det ska även skrivas direktiv till många utredningar. Här kan vi vara med som rådgivare och underlätta mötet mellan politik och näringsliv, avslutar Själin.”

 

 

Mer information:

Emma Själin

VD

Public Affairs Miltton Sverige

+46 (0)76 228 96 29

emma.sjalin@miltton.com