”Finansiell kommunikation och hållbarhetsrapportering är utmanande och spännande”

Miltton producerade i år drygt 90 årsredovisningar i Norden, varav närmare 20 procent utgjorde svenska bolag.

”Vårt mål är att vi över tid ska bli minst lika stora på årsredovisningar här i Sverige, som vi redan är Finland. Den svenska marknaden är större än den finländska, så det finns utrymme att växa,” säger Christa Antas, Head of Corporate Communications vid Miltton här i Sverige.

Corporate Communications-teamet i Stockholm producerar främst årsredovisningar, kvartals- och hållbarhetsrapporter för stora och små börsnoterade svenska bolag.

”Det blir idag allt vanligare att det enskilda projektet ”Årsredovisning” växer till ett helhetsåtagande som ger löpande uppdrag hela året i form av exempelvis kvartalsrapporter, men också inom rådgivning vad gäller strategi- och budskapsfrågor, företagsprofilering, liksom hur bolaget ska hantera kontakter med analytiker och investerare. Årsredovisningen i sig blir ett strategidokument som visar inte bara vad som hänt, utan vart bolaget är på väg,” berättar Christa Antas.

”Finansiell kommunikation, årsredovisningar och frågor som rör hållbarhetsapportering, är alltid utmanande och spännande. Vi arbetar oftast direkt med ledningsgruppen, där främst vd, finanschef, kommunikationschef och hållbarhetschef är teamets motpart. Det ger oss en unik inblick i bolagens verksamhet och förutsättningar och vi kommer så nära ett bolags själ som det bara går. Det betyder, i sin tur, att vi kan hjälpa till att bygga och prioritera budskap och narrativ, sätta saker i perspektiv, tydliggöra bolagets syfte och bidra till hur det uppfattas av marknad och omvärld. En årsredovisning är en kvalificerad produkt som kräver en hög kompetens hos projektledare, rådgivare, skribent och formgivare,” svarar Christa Antas.

Själv har Christa byggt upp sin kompetens inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning under en lång tid. Hon var med redan år 2001, då Miltton grundades i Helsingfors, och arbetade med att bygga upp Corporate Communications -verksamheten under byråns första nio år. Efter knappt tio år på annat håll, med anställningar både inom konsult- och bolagsvärlden, är hon tillbaka på Miltton, med uppdrag att göra samma resa i Sverige.

”Idag är Miltton en stor aktör inom finansiell kommunikation, inte bara i Finland, utan i Norden – och bearbetningen av den svenska marknaden har bara börjat, det finns mycket kvar att göra.”

 

För mer information:
Christa Antas
Head of Corporate Communications
+46 (0)70 8330776
christa.antas@miltton.com

Klicka på länken och läs mer om vad vi erbjuder för tjänster inom Kommunikation på Miltton Sweden.