Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Finlands och Sveriges väg till medlemskap i NATO

Sveriges och Finlands nära relation har blivit övertydlig under de senaste månaderna. Vår gemensamma historia och tätt sammanflätade samhällen har också blivit mer känd för omvärlden när vi nu söker medlemskap i NATO gemensamt. I ett seminarium den 17 juni arrangerat av Svenska handelskammaren i London ska Milttons experter beskriva mer om hur vägen fram till NATO sett ut och vad som väntar oss framöver. Du kan anmäla dig här: How did Sweden and Finland go from a clear no to saying yes to NATO

Hur ska partierna göra nu?

Efter omröstningen i riksdagen rörande Morgan Johansson finns det anledning för partiledningarna att fundera vad de egentligen åstadkommit. I sak hände ingenting eftersom justitieministern sitter kvar och istället kom de centrala frågorna om rikets säkerhet i skymundan. Jag tror framför allt inte att Socialdemokraterna och Moderaterna är särskilt nöjda med den senaste veckans turbulens. Ibland är det så att olika händelseförlopp lever sitt eget liv. Att oppositionen hade all rätt att markera mot justitieministern ser nog många. Brottslighetens utveckling, en rad situationer i riksdagen och anmärkningar från konstitutionsutskottet gör att Johanssons förtroende är mycket lågt. Sen är det en annan sak om tidpunkten är rätt givet det parlamentariska läget med en politisk vilde som skulle komma att avgöra frågan och vår NATO-ansökan som är central att få genom alla länders processer.

Lika mycket som väljarna gillar när statsministern och oppositionsledaren står sida vid sida och talar om vikten av sammanhållning när kriget rasar i Ukraina så är väljarna kritiska till sånt vi nu sett ske med politisk turbulens som inte leder till något i sak. Det fanns givna tidpunkter när S och M kunnat välja en annan hållning och agerat på annat sätt för att undvika det vi nu såg. Inför kommande mandatperiod hoppas jag partierna mer söker fokusera på att driva förändring i sak och inte fångas av ett kortsiktigt politiskt spel.

Infrastrukturen står i centrum

Regeringen har nu börjat släppa nyheter kopplat till Nationella planen för transportinfrastruktur. En satsning på vägar i glesbygd inledde regeringen med och jag tror den är en signal om vad som nu kan göras när inte längre Miljöpartiet sitter i regeringen och blockerar väginvesteringar.

Sveriges infrastruktur är eftersatt och behoven av underhåll är enorma. För nationella politiker är det oftast mycket roligare att komma med nyheter om nya satsningar, som höghastighetsbanor för järnväg, än att presentera planer för underhåll av befintlig infrastruktur. Dock skulle jag säga att det för Sverige är centralt att politiken nu är tråkig och långsiktig med sina investeringar. Underhållet är helt avgörande att hålla i om vi inte ska riskera enorma belopp framöver när standarden blir så dålig att man helt enkelt måste bygga upp det hela från början.

När jag var kommunalråd i Luleå bestämde sig S för att inte satsa på några skrytbyggen eller spektakulära projekt. Istället lade vi resurserna på fungerande vatten- och avloppsnät. Som vi alla vet är det helt avgörande för ett samhälle att människor kan lita på att just detta funkar. Det vi överraskades av var att vi faktiskt blev belönade för vår tråkiga hållning att gräva avloppsrör med att föräras priset till Årets bygge 2018. Med detta vill jag skicka en tröst till alla politiker som jobbar på i den grå vardagen att man faktiskt kan uppmärksammas när man gör det basala grovjobbet och inte frestas att investera i nya spektakulära projekt. Inte minst behöver våra nationella politiker tänka efter vilka investeringar som i sak är de mest centrala och inte vilka som gör sig bäst för en dags genomslag i media.

Kriget rasar fortsatt

Ukraina bekräftar nu att ca 200 soldater dör varje dag i kriget mot Ryssland. En fruktansvärd siffra att ta in. Till det vet vi att Ryssland forslat iväg 1,2 miljoner ukrainare, varav över 200 000 är barn, till Ryssland i filtreringsläger som bara kan liknas vid de koncentrationsläger nazisterna upprättade under andra världskriget. Vittnesmålen från de människor som kommit ur dessa läger är hemska att ta del av och det visar hur omänskligt Ryssland ser på sitt grannfolk.

Jag har väldigt svårt för de som talar om att Ukraina måste ge bort en del av sitt land för att få fred. Det finns ingenting som talar för att Ryssland skulle nöja sig med det. Tvärtom har vi istället sett hur Ryssland bara återkommer och vill ta mer av sina grannländer. Jämför man med Sveriges yta är det enorma arealer som Ryssland lagt under sig redan idag. Varför skulle Sverige acceptera att ge ifrån sig en landyta motsvarande hela södra Sverige från Uppsala och söderut? Självklart ska inte Ukraina heller göra det.

Vad mer har Ryssland stulit?

På en orkestrerad presskonferens i Turkiet på temat världssvält fick Rysslands utrikesminister Lavrov en fråga av en journalist från Ukraina om vad mer Ryssland stulit förutom vete och annat. Lavrov blev överraskad av frågan och förnekade såklart att Ryssland stulit något. Det var modigt och befriande att se journalisten ställa frågan då det är en del av Rysslands strategi att stjäla råvaror och livsmedel från Ukraina.

Vad sker i USA?

Nu har det blivit dags för kongressen att hålla förhör och diskutera vad som ledde fram till stormningen av Kapitolium 6 januari 2021. Scenerna vi kunde se i realtid när en mobb slår sig fram och intar stora delar av byggnaden var fruktansvärda att ta del av. Poliser skadades och dog under stormningen och det fanns bomber utplacerade vid närliggande byggnader som kunnat åsamka ännu mer förödelse.

En av Trumps skarpaste kritiker inom Republikanerna är Liz Cheney som kommer spela en central roll i förhören och diskussionen. Hon är en tuffing som inte låtit sig skrämmas trots en enorm flod av hat och hot som vällt över henne från Trumps lojala supporters. Hon är en av få inom republikanerna som står upp mot majoriteten som slutit upp bakom Trump.

Det har gjorts en större studie kring de republikaner som likt Trump övertygats av lögnen att valet var stulet och riggat. Det som är intressant läsa är att det tvärtemot vad man kan tro inte är personer som är fanatiker, konspirationsteoretiker som lever i en isolerad bubbla som tror att presidentskapet stals från Trump. Tvärtom så visar det sig att det är folk som följer vanliga media och deltar i samhället i stort som tror på lögnen. Värt läsa och ta del av också för oss i Europa om hur människor successivt övertygas om lögner så att man sedan tror blint på dem.

Republikanerna förmodas vinna majoriteten i kongressen vid valet i november. Skälen till det finns inte minst i en besvikelse kring hur ekonomin utvecklas med skenande inflation. Men det finns också andra siffror som visar att frågor om reglering av vapen och för fri abort kan hålla emot republikanernas framgångar. Inte minst kvinnorna som redan tidigare sagt ifrån mot republikanerna och Trump och kan komma att spela en central roll i höstens val.

Sagan om WeWork

Apple TV har släppt en tv-serie om resan bakom företaget WeWorks uppgång och fall. Det är ännu en berättelse om hur karismatiska och manipulativa personer lyckas övertyga omvärlden att tro på dem och investera i deras företag. Jag blev så fascinerad att jag var tvungen lyssna på ett samtal med grundaren Adam Neumann om allt som hände. Neumann gick inte fattig från det hela då han blev utköpt för ca en halv miljard dollar. Övriga aktieägare och inte minst de anställda som satt med sina optioner gick inte lika rika från äventyret.

Niklas Nordström

vecka 23 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.