Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Första statsbudgeten fick få glädjerop

Regeringen har presenterat sin första statsbudget och den präglas av stor försiktighet givet det rådande läget med inflation, fallande tillväxt och växande arbetslöshet. Kriget påverkar fortsatt och Kina är en stor osäkerhetsfaktor.

Regeringen fick få applåder för sin budget. Mycket är förorsakat av de löften och förväntningar som regeringspartierna och SD ställde ut. Dagen innan valet lade SD ut en bild på sitt Instagramkonto där man lovade chocksänkning med dieselpriset med 10 kronor litern. Den modesta sänkningen som nu gjordes har mött stor ilska, besvikelse och kritik. Det kan man förstå om tron var att det skulle bli 10 kronor och inte 40 öre lägre pris för en liter diesel. Samtidigt är jag förundrad att det inte beskrevs bättre i valrörelsen vad en skattesänkning på den nivån skulle innebära. Vi talar om 70 miljarder kronor för att sänka med 10 kronor. Ingen regering skulle ta ett sånt beslut givet att det finns oerhört mycket annat man kan göra med 70 miljarder.

Det kan poängteras att varken S eller fackföreningsrörelsen haft några stora invändningar om budgeten i sak. Kritiken rör form och taktik. Regeringen har fyra år på sig att vrida utvecklingen åt rätt håll och som bekant är det oceaner av tid inom politiken.

Som jag skrivit om förut så är det vanliga att en tillträdande regering behåller mer av den förras politik än man kan tro. Skatter som kritiserats hårt av de partier som nu utgör regeringsunderlaget, såsom flygskatt och plastpåseskatt, blir kvar. Försvarsbudgeten stärks, men det är ännu långt kvar till de nivåer Sverige lovat inför NATO-medlemskapet. Den uppräkning som nu görs räcker inte för att kompensera för inflationen.

Vi är bara i början på budgetförstärkningarna för att rusta polisen och bygga ut fängelserna för att möta brottsligheten på de nivåer Sverige nu har. Statistiken jämfört med Europa är mycket besvärande. I flera kategorier av brottslighet ligger Sverige i toppen, det vill säga vi har värst brottslighet i EU.

Det som jag förväntar mig besked kring i en kompletteringsbudget eller separat proposition är det som ska främja jobbskapande och tillväxt. Innan valet hade inte minst M skarp kritik kring den höga arbetslösheten och att så många i arbetsför ålder inte kan försörja sig själva. Här lär regeringen återkomma för att sätta prägel på politiken med nya ingångsvärden. Likaså tror jag vi senast vid vårbudgeten 2023 kommer se åtgärder för att stärka den kommunala ekonomin. I nuläget är det helt nödvändigt att kommuner och regioner sätter igång ett omfattande effektiviserings- och besparingsarbete för att undvika underskott. Regeringen lär vilja se hur ekonomin utvecklas under vintern innan man lovar mer pengar.

Med tanke på att det finns kritik och stora förväntningar är det klokt som extern aktör att bidra med konstruktiva förslag på de områden som regeringen nu söker förslag kring. Här är public affairs vägen att gå för att göra sin röst hörd.

Och det finns allvarliga läckage från statskassan

Den utveckling vi ser kring det traditionella stödet till civilsamhället när miljoner försvinner i missbruk, fusk och rena stölder måste få ett omedelbart slut. Nu senast är det avslöjanden i Expressen om att stora summor försnillats som skulle gått till läxhjälp till skolbarn bosatta i utsatta bostadsområden.

Primärt är det somaliska föreningar som försnillar pengarna, men också en del andra. Till och med en lokalpolitiker i Stockholm är inblandad i den här röran. Föreningarna är bara fasader för att familjer och grupper ska kunna berika sig själva.

Jag tror tyvärr tiden är över där det offentliga generöst kunnat dela ut bidrag och utgå från att de hanteras seriöst för det syfte man ansökt om. Exemplen är för många och beloppen för stora för att fortsätta nuvarande modell. Jag hoppas staten och kommunsektorn snarast enas om förändrade förhållningssätt för att ge bidrag och att myndigheter som Skatteverket och polisen ges mandat att stoppa utbetalningar som man misstänker vara kriminella. En del bidrag och projektmedel ska sannolikt helt enkelt upphöra då det sedan tidigare varit tveksamt om de uppfyller målen.

Kan vi få mer valuta för våra skattepengar?

I Dagens Industri skriver jag på temat om hur vi kan få ut mer effekt av våra skattepengar. I kärva tider finns det goda möjligheter att tänka nytt och visa att vi trots sämre ekonomi kan få god kvalitet av det offentliga. Jag tipsar Socialdemokraterna att det här kan vara en vinnarfråga att jaga regeringen med för att få ökad skattenytta. Mer om det i min artikel.

Viktigt med pragmatism och inte populism om pensionerna

Under valåret släppte partierna spärrarna och det blev en mycket populistisk tävling om vem som kunde höja pensionerna mest. Det är en olycklig utveckling då Sverige tvärtom varit i världsklass när det gäller solida och långsiktigt hållbara pensionssystem, befriat från kortsiktig politik. Som det blivit nu är skillnaden mellan de som jobbat hela livet med låg lön och den som inte jobbat alls väldigt liten. Detta trots att en av grunderna för pensionssystemet är att det ska löna sig att arbeta och att varje år man jobbar adderar till högre pension.

Till skillnad från hur det låter i debatten är det oerhört få fattiga pensionärer i Sverige. Bland de som är äldre än 65 år talar vi om 1,3% som definieras som fattiga. Sen att alla vill ha mer i pension är en annan sak. Men det är viktigt att riksdagspolitikerna sätter sig som, Kristersson föreslog i regeringsdeklarationen, och enas om pensioneras framtid.

Att instabila pensionssystem är farliga för individer och samhälle kan vi säkert förstå. I till exempel USA har löntagarna fått ta många smällar där de sparade pengarna antingen försvinner i finansiell kriser eller äts upp av inflationen. Oron är stor hos pensionärer och blivande pensionärer hur man ska klara sig. Med det i åtanke blir det svenska systemet än viktigare att värna.

USA-valet ingen katastrof

Spekulationerna innan valet där man trodde att Biden och Demokraterna skulle förlora stort i mellanårsvalet infriades inte. Normalt sett förlorar det parti som innehar presidentskapet mandat i representanthuset och senaten. Denna gång blev det inte så stora förluster, vilket är ett styrkebesked för Biden och Demokraterna och en besvärande motgång för Trump och Republikanerna. Många väljare var oroade över om valet skulle gå schysst till och det fanns en rad uttalanden som indikerade att Republikanerna och deras väljare inte skulle acceptera utslaget av valet om det var till deras nackdel. Nu verkar det i stort inte blivit så, utan tvärtom blev valet relativt normalt. Få skamlösa lögner om valfusk och de som förlorade tackade artigt för sig och gick av scenen.

Några slutsatser och lärdomar man kan dra av valet är:

  • Valdeltagandet är numera etablerat på höga nivåer också i mellanårsvalen givet att polariseringen i politiken är så stor. Varje röst kan vara avgörande. Det pågår fortfarande rösträkning då det är så jämnt i vissa val och det kommer bli val en andra omgång rörande valet av senator för Georgia i början av december.
  • Människors oro för inflationen och ekonomin fick inte så stort genomslag som man trodde
  • Abortfrågan mobiliserade många Demokrater att rösta, inte minst unga och kvinnor. Demokraterna har satsat nära en halv miljard dollar i kommunikation för att lyfta upp frågan högt i medvetandet hos väljarna. Det lyckades.
  • Republikanerna gör inbrytningar i väljargrupper som normalt sett varit starka för Demokraterna såsom Latinamerikanska väljare i Florida och Texas.
  • Republikanska kandidater som förde vidare Trumps lögner om valet och valsystemet fick kalla handen av väljarna. Även om den del av dem valdes så förlorade väldigt många kandidater som Trump backat upp. Budskapet med lögnerna om stulna valet belönades inte.
  • Trump får nu intern kritik då det blir tydligt att han inte är en röstmagnet, utan snarare stöter bort väljare med sin egen person och de politiker han . Politiker som Ron DeSantis vinner guvernörsvalet i Florida med bred marginal och har tagit avstånd från Trump.
  • Demokraterna har en hemläxa att göra då de har ett problem med att deras vänstersida skrämmer bort väljare. Med sin politik att dra ner på polisbudgeten, ha en slapphänt inställning till brottslighet, droger och hemlöshet samt fokus på identitetpolitik gör man sig svårvald eller icke valbar.
  • Trump själv är förstås ofelbar. ”Well, I think if they win, I should get all the credit. If they lose, I should not be blamed at all.”

Niklas Nordström

vecka 45 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.