Bolaget

Magnus Widgren – collage

House of Friends är en plattform för entreprenörer inom byråbranschen som vill bygga en byrå utifrån sin nischkunskap i tätt samarbete med andra. Tillsammans bildar våra byråer House of Friends. Tillsammans bildar byråernas chefer koncernens ledningsgrupp. Vi sitter tillsammans. Vi arbetar tillsammans. Vi utvecklas tillsammans. Vi har en övertygelse om att kreativitet och automatisering skapar långsiktiga värden för såväl våra uppdragsgivare som våra aktieägare.

Magnus Widgren

Magnus Widgren

Koncernchef House of Friends