Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Kommer partiernas ledningar att ta intryck av de senaste tio åren?

Vi har haft en rörig tid i svensk politik bakom oss. Inte bara nu i vår, utan vi kan blicka tillbaka flera år för att konstatera att det varit en annorlunda tid sedan SD ritat om kartan. Återkommande förtroendeomröstningar, oklara majoriteter, stort inflytande för små partier som Miljöpartiet och för enskilda riksdagsledamöter som politiska vilden Kakabaveh samt en allmän röra där partier och politiker bytt positioner och ståndpunkter som gjort det svårt som medborgare att förstå och hänga med vad partierna egentligen vill. Under såväl Alliansregeringen som under S/MP och senare S har det förekommit fulspel när t ex budgeten ska beslutas och vilka frågor som ska behandlas på vilket sätt i riksdagen. Frågor bryts ur och oheliga allianser skapas för att ge motståndaren ett tjuvnyp. Partierna lämnar tidigare ståndpunkter för att det i en annan stund passar bättre att tycka helt annorlunda.

I Godmorgon Världen lyssnade jag till en intressant analys av statsvetaren Elin Naurin som satte ord på mycket av det jag tror många upplever. En skarp kritik till hur partierna agerat i olika sammanhang där en regering måste vara lyhörd när den saknar majoritet i riksdagen för vilka frågor man går fram med och inte. Likaså att oppositionen måste välja i vilka frågor och stunder man ska söka strid. Inte minst nu under en så känslig tid med krig i Ukraina borde det stämma till eftertanke. Som regering och riksdag fungerat under senare år är det ett klart underkännande och frågan är nu helt upp till partierna att inför nästa mandatperiod söka en bättre fungerande ordning för att skapa tydliga majoriteter och en effektiv opposition.

Kriget handlar också om information och ny teknologi

I Europa har vi sympatierna och lojaliteten med våra grannar i Ukraina. Det är till stora delar det vi ser i nyheterna och vi har lärt oss se igenom Rysslands återkommande lögner och förvanskningar av verkligheten. Men stora delar av världen ser på kriget genom den lins Ryssland vill de ska se den. Kina, Indien och merparten av Afrika har svalt mycket av lögnerna och propagandan från Ryssland. Det är viktigt att vara medveten om när vi förvånat ser hur flera av de länderna ökat importen från Ryssland mitt under deras vidriga krig mot Ukraina. Ska västvärlden långsiktigt vinna mot Ryssland gäller det att ha en strategi för hur informationskriget ska vinnas.

Ny teknik testas i en skala vi aldrig varit med om under kriget i Ukraina. Jag har tidigare skrivit om drönarna från Turkiet som tjänar Ukraina väl, men det är tydligen också så att Ukraina bland annat via USA och Litauen fått avancerad teknik som slår ut ryssarnas drönare på ett sätt som inte setts förut.

Elon Musk har visat sig spela en avgörande roll för att bistå Ukraina i kriget. På nolltid svarade Musk på en önskan från Ukrainas politiska ledning att de kunde stödja med satelliter och markutrustning via deras system Starlink. Alltifrån presidenten till soldater har kunnat kommunicera trots Rysslands attacker på mobilnät, el och internet. Utan det stöd som Musk gett, som finansierats i huvudsak via privata donationer, hade inte kriget gått så bra som det nu gör för Ukraina. Ryssland riktade tidigt in sig på att slå ut kommunikationsinfrastruktur som amerikanska satelliter och lokala nät, men det går nu att hantera tack vare avancerad teknik som gjorts tillgänglig brett för soldater och statsledning.

Helt uppenbart är att det hjälper till att Ukraina varit så pass väl rustade med en befolkning som omfamnat ny teknologi, tex högst i världen när det gäller användande av kryptovalutor och en regering som investerat tungt i digital teknik, för att stå emot Rysslands cyberattacker och angreppet i stort. Så att ha en befolkning och regering som ligger i teknisk framkant visar sig vara kritiskt för ett krig i vår tid.

Apple och de stora techjättarna expanderar

Apple har nu gått ut och meddelar att man kommer införa ytterligare en tjänst i Apple Pay där man likt Klarna kan välja hur man vill betala och om man vill dela upp betalningarna. Apple tjänar redan idag 0,15% i avgift på varje transaktion som görs via Apple Pay och med en sån här utveckling lär finansiella transaktioner bli en än viktigare del av intäktsflödet. Apple kommer utmana andra finansaktörer med sitt enorma övertag med Iphone och andra Appleprodukter som finns spritt till över världens befolkning.

Och mer är att vänta. Apple utvecklar tekniska lösningar inom VR, virtuell verklighet, som ska integreras med sina befintliga produkter. Meta (Facebook) gjorde med sitt namnbyte en viktig markering att man vill ta position i metaverse, nästa steg i internets utveckling, och man har hela 17 000 anställda som enbart arbetar med att utveckla den tekniken. Till sitt förfogande har man en budget om 3 miljarder dollar per kvartal.

Lärdom för Sverige och Europa? Att det bara är att hålla i och fortsätta främja med fri utbildning, offensiv forskning och gynnsamma villkor för företagande. De stora techjättarna kommer sätta mycket av ramarna, men det finns absolut utrymme för ett Sverige och Norden att vara med i matchen.

Lästips inför sommaren

I kölvattnet av upploppen under påskhelgen i sex olika städer där hundratals poliser skadades och egendom för mångmiljonbelopp förstördes väcktes också frågan om yttrandefriheten och om det var rimligt att man skulle kunna bränna koranen, även om det upprör en del människor. Hela händelsen fick mig att tänka efter i frågor om yttrandefriheten. Börjar vi begränsa den kommer det få allvarliga inskränkningar i den sekulära fria staten som Sverige är.

Om detta har Sakine Madon skrivit en bok som ger många exempel på varför det är centralt att slå fast den fria demokratins oinskränkthet som också innebär rätten att uttrycka sig i handling och ord. Oaktat att en del kommer bli kränkta och upprörda av olika skäl.

Madon pekar på hur det offentliga och mediala Sverige svek Lars Vilks på ett sätt som i efterhand borde få många att rodna av skam. Hon beskriver även sin egen resa som barn till föräldrar som flytt förtrycket i Turkiet och som i Sverige fritt kunde delta i 1 maj demonstrationer och möten, utan att behöva vara rädd för polisen. För den som vill få en uppdatering om vikten av yttrandefriheten rekommenderar jag starkt denna bok för sommarens läsning.

Niklas Nordström

vecka 24 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.