Washington D.C.

Strategi och utförande som visar upp nordiskt know-how i USA

NWO US

Boutique Butikskonsultverksamheten, Nordic West Office, grundades 2017 för att stödja nordiska företags strategiutveckling och operativa framgång i USA.

Nordic West är ett företagskonsultföretag som specialiserat sig på att erbjuda nordiska företag marknadsundersökningar, strategiutveckling, geopolitisk analys, övervakning av lagstiftning, hantering av intressentrelationer och kommunikationsstöd i en kombination av kvalitet och effektivitet som är svår att slå.

Kunderna representerar ett brett spektrum av branscher med en ökad koncentration på hälsotech, fysisk och cybersäkerhet, bioekonomi, försvar och konsumtionsvaror. Nordic West-teamet, med närvaro på båda kusterna, är stolta över att vara kundernas team på marken och kunna betjäna på de nordiska språken.

För mer information, besök den amerikanska sidan på www.nordicwestusa.com