Miltton lanserar partnerskap för företagsinvesteringar i Ukraina för att bistå i landets återuppbyggnad

Miltton har lanserat ett strategiskt partnerskap med Global Business for Ukraine (GB4U) för att stödja svenska och finska företag som vill göra affärer med Ukraina. Organisationen initierades 2022 som en systerorganisation till European Business Association (EBA) vilket är en av Ukrainas viktigaste näringslivsorganisationer som samlar internationella företag som är aktiva på marknaden. Samarbetet erbjuder en kraftfull plattform för företag som vill etablera sig på den ukrainska marknaden och bidra till landets återuppbyggnad.

Målet med partnerskapet är att erbjuda en gemensam affärsstödplattform för företag intresserade av handel eller investeringar i Ukraina samtidigt som de bidrar till landets återuppbyggnad och samhällsutveckling. Det inkluderar tillhandahållande av marknadsinformation, nätverk och rådgivningstjänster för att identifiera affärsmöjligheter och potentiella risker. För att uppnå detta har Miltton satt samman ett dedikerat team med seniorrådgivare baserade i Stockholm, Geneve, Helsingfors, Bryssel och Milttons nyligen öppnade kontor i Kiev.

Fördelar med Partnerskapet:

  • Unikt nätverk i Ukraina med över 60 branschexperter.
  • GB4U/EBA-medlemskapet som representerar nästan 900 företag och 2 miljoner anställda i Ukraina.
  • Milttons globala rådgivningstjänster i Kiev, Norden, Geneve, Bryssel, Washington DC och de baltiska staterna.

För att få tillgång till samarbetets fördelar och tjänster betalar man en medlemsavgift årligen på 30 000 SEK.

Vill din organisation gå med eller vi du ha mer information? Kontakta:

Jesper Brandt, VD, Miltton Sverige, jesper.brandt@miltton.com, +46700927203, Niklas Nordström, Senior Rådgivare, niklas.nordstrom@miltton.com, +46703414642