Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Brottsligheten i Sverige fortsätter

Ännu en vecka med fokus på brottsligheten

Tyvärr är senaste tiden inget undantag när det gäller brottslighetens utveckling i Sverige. Ännu en dag där vi vaknar till att det skjutits och någon har dött.
Bombdåden fortsätter och bedrägerierna har ökat kraftigt. Inte minst är det de äldre som drabbas av skamlösa kriminella.

Vi har hört hur offentliganställda allt oftare blir utsatta för påtryckningar, hot och våld av kriminella. Nu senast kom en redovisning av hur kvinnliga åklagare drabbas. Det är helt centralt att det offentliga Sverige skyddar politiker, poliser, socialsekreterare, åklagare med flera yrkesgrupper som blir utsatta för de kriminellas aggressiva framfart. Alla de som utsetts av väljare eller anställts för att företräda en myndighet måste kunna lita på att de har uppbackning av staten för att kunna utföra sitt arbete.

BRÅ har publicerat sin årliga Nationella trygghetsundersökning och den visar att allt fler svenskar oroar sig för brottsligheten. Över hälften av de tillfrågade är oroliga, kvinnor något mer än män. Värt att notera är att svenskarna aldrig har varit så oroliga för brottsligheten som denna undersökning visar. Betänk också att undersökningen gjordes i början av förra året och att mycket har hänt sedan dess. Vi kan med andra ord utgå från att oron för brottsligheten är ännu större i nuläget.

Det som sticker ut är också det låga förtroendet för polisen. Ungefär bara hälften av de tillfrågade uttalar att de har stort förtroende för polisen. Jag kan förstå det givet att många brott som anmäls aldrig utreds och än mindre leder till åtgärder och straff. Janerik Larsson har skrivit en artikel på temat i Dagens Industri och pekar på mängdbrotten som ett allvarligt samhällsproblem. Mängdbrotten sker i form av snatteri, stölder, skadegörelse, bedrägeri och misshandel bland annat. Över 80% av anmälda brott utgörs av den här typen av brottslighet och de leder alltför sällan till utredning och konsekvenser. Larsson pekar i artikeln på USA som avskräckande exempel där stora aktörer inom dagligvaror, elektronik och varuhus helt enkelt stänger sina verksamheter i vissa städer då brottsligheten har tagit över och omöjliggjort fortsatt drift. Sverige bör ta det amerikanska exemplet som en varning. Staten måste visa att det lönar sig att vara hederlig och skötsam och att de som begår brott alltid ska räkna med att det blir kännbara konsekvenser.

Hamas terror mot Israel

Vi har nog alla tagit del av de hemska berättelser som kommit efter den överraskande brutala attacken från Hamas mot judar och Israel. Hamas är i grunden emot att det ska finnas något som heter Israel och har på olika sätt angripit Israel genom åren. Dock trodde många att Hamas skulle välja en annan väg i någon sorts fredlig samexistens med sin granne.

Thomas Friedman har skrivit en bra artikel som försöker analysera vad som har lett fram till att man underskattat Hamas. Att premiärminister Netanyahu själv med sin regering har bidragit till att skapa en intern oro och instabilitet i Israel är uppenbart. Likaså att Hamas då har kunnat nyttja den svaghet som uppstått och att kunnat sprida dimridåer om att man numera har fredliga syften. Få trodde nog att Israel kunde bli så tagen på sängen, med sin starka militär och skicklig underrättelsetjänst. Att Iran, och möjligen även Ryssland, finns i bakgrunden till Hamas attack i helgen har varit tydligt. Men Qatar har gett en miljard dollar i stöd till Hamas senaste tio åren. De pengarna har inte gått till att göra livet bättre för Gazas befolkning, utan istället till att skaffa vapen och förbereda attacken mot Israel.

Tiden lär utvisa vilka krafter som varit inblandade och vilka motiv för attacken som varit centrala. Det har inte setts med positiva ögon från Hamas och deras allierade att en del arabländer har slutit eller är på väg att sluta fredsavtal med Israel. Att störa fredsförhandlingar och tvinga Israel att agera är ett lömskt sätt att skapa instabilitet i Mellanöstern. Att Ryssland gillar när västvärlden tvingas splittra fokus från Ukraina är också sannolikt.

Israel kommer slå tillbaka hårt och menar att Hamas måste förgöras i grunden, då de utgör ett hot mot judar, Israel och den fria världen. Israel är i krig och det sorgliga med krig är att oskyldiga kommer att dö. Vi får se hur situationen för de civila på Gaza utvecklas. Det är inte osannolikt att det kommer att ske en utväxling av de israeler som kidnappades mot att man släpper in mat, vatten och el till Gaza.

Vad betyder kriget för Sverige?

Regeringen och SD har en intern konflikt om hur man ska se på Palestina. Jag tror att Moderaterna och Billström har landat i en klok slutsats. Att i nuläget bryta förbindelserna med och dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat är vanskligt. Det är global storpolitik som pågår och alltför snabba oövertänkta beslut kan ställa till det.

Notera att USA fortsatt talar om en tvåstatslösning på sikt och att Turkiet inte är helt tydliga med vad de tänker. Sverige är inte i ett sånt läge där vi kan agera själva, utan att tänka oss noga för.

Fördömandena av Hamas däremot är det självklart bra att det finns bred uppslutning kring. Det finns inget som förklarar eller försvarar det Hamas har gjort mot israeler. Den bestialiska slakten av glada ungdomar på en festival eller av barnfamiljer i en kibbutz är så fruktansvärda att man knappt kan ta in det. Då blir det märkligt och provocerande när vi då har tusentals människor som går ut på gator och torg i Sverige för att fira Hamas angrepp på judar och Israel. Tyvärr är detta sannolikt en ny verklighet vi har där världens konflikter också finns inom Sveriges gränser.

Socialdemokraternas ledare Andersson var ute och markerade sin avsky mot Hamas. Gott så. Det är viktigt att regeringen och S är ense om synen på Hamas. Men att ta del av kommentarerna på Anderssons Instagram är en fruktansvärd läsning. Hatet mot judar flödar över. För S finns en läxa att lära av Labour i Storbritannien. Under åren med Jeremy Corbyn som ledare så vällde antisemitismen fram inom partiet. Det ledde senare till att Labour under Starmers ledning har städat upp och uteslutit individer som inte uppfyller de krav man ställer på människosyn och demokrati.

S måste vara vaksamma nu så att man inte hamnar i ett läge där medlemmar och sympatisörer med antisemitiska åsikter tillåts härja fritt. Särskilt eftersom S har högt tonläge mot SD med anklagelser om fascism och nazism. Det måste vara en skarp gräns om vad som är tillåtet att säga om judar inom ett politiskt parti.

Teatertips!

Avslutningsvis vill jag rekommendera teatern om Lasermannen. Det är en riktigt intressant föreställning med enbart tre skådespelare. Replikerna är direkt tagna ur förhören med John Ausonius och ger en kuslig insikt i hur en sjuk och rasistisk hjärna fungerar. Den var en nyttig påminnelse om en obehaglig tid i Sverige med flyktingförläggningar som brändes ned och Lasermannens dåd mot invandrare. Se den!

 

Niklas Nordström

vecka 41 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.