Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Den svaga krona skapar oro bland företagen 

Vårbudget på gång med avskaffad plastpåseskatt

Som vanligt i mitten av april kommer det löpande olika förslag från sittande regering. Plastpåseskattens avskaffande har legat i tangentens riktning då den varit stark kritiserad av flera av partierna i regeringsunderlaget. Inte ens Liberalerna som drev frågan en gång i tiden vill ha kvar skatten. Det förstår jag då den hade en väldigt märklig konstruktion. De flesta påsar vi köper i handeln är inte ens gjorda av plast, utan av annat material. Dessutom återanvänds de för att bära annat i dem för att till slut bli en soppåse. Nu har vi istället köpt äkta oljebaserade plastpåsar på rulle. Tror få kommer minnas perioden med den skatten som något politikerna är stolta över.

Om regeringen tänker till skulle man kunna använda det faktum att det är svåra tider och dålig ekonomi till att lägga besparingar på statliga myndigheter. Eller helt lägga ned vissa. Floran av statliga myndigheter har generellt sett växt såväl till antal myndigheter som i anställda. Istället skulle staten kunna omfördela inbesparade medel till att satsa på välfärden med skola, vård och omsorg och rusta upp polis och försvar. Det skulle sannolikt gå hem hos medborgarna då dessa verksamheter är väldigt mycket viktigare än vissa statliga myndigheter.

Svag krona skapar oro bland företagen

Under debatten om matpriserna blev det tydligt att en viktig orsak att priserna ökar så mycket beror på att hälften av den mat vi äter importeras och betalas med en svag krona. Nu har Swedbank gjort en undersökning bland företag och där många svarar att de pressas av den svaga kronan och tappar lönsamhet på grund av det. Hela nio av tio företag svarar att kronförsvagningen fördyrat deras inköp. Som jag sagt förut så behöver vi var och en fundera över om det verkligen är möjligt och önskvärt att stå utanför euron. Själv är jag mycket tveksam.

Sverige har i ett kort perspektiv tjänat på att kronan gjort svensk export till vinnare, men det börjar nu undermineras när kronan långsiktigt fortsätter förlora värde mot de valutor vi bedriver handel med och en stor del av exporten bygger på importerade komponenter. Inget land kan ha som strategi att ens valuta långsiktigt ska försvagas mot dollar, euro, norska och danska kronan, schweiziska franc och andra valutor vi handlar med. För den som vill opinionsbilda i frågan är det en god idé att börja i tid.

Varför utvisas inte de som ska ut ur Sverige?

Peter Kadhammar skrev en text som ett ungt par som är högutbildade, men inte kunde bo kvar i Sverige. Åbo i Finland blev deras nya hemstad. Båda skötsamma och hederliga skattebetalare, men reglerna var sådana att det inte gick att bevilja uppehållstillstånd. Vi har mött de här ödena i många år och det är lika obegripligt varje gång. Hur kan det komma sig att Sverige anser sig ha råd att göra sig av med unga talanger som jobbar och bidrar till samhället?

Detta sker samtidigt som 9 000 personer är efterlysta för att de vistas i landet utan tillstånd. Många av dem antas vara kriminella. Signalsystemet blir onekligen märkligt att de skötsamma får lämna medan de som inte ska vara kvar i Sverige kommer undan. Jag kan inte se annat än att hela ordningen med hur myndigheterna hanterar asyl och flyktingmottagande inklusive avvisningar måste reformeras i grunden.

Austin, Texas – vad kan vi lära av USAs snabbast växande stad?

När jag var kommunalråd i Luleå skrev vi ett strategiskt samarbetsavtal med Austin för att främja affärer och samarbeten med musiklivet, näringslivet och universiteten. Det var en stor sak att en liten kommun i norra Sverige kunde bli partner till USAs snabbast växande stad i sällskap med städer från hela världen.

Det finns oerhört mycket Sverige och svenska kommuner kan lära sig av en stad som Austin. Resan staden har gjort är formidabel. Från att ha varit en stillsam administrations- och universitetsstad har Austin sedan 90-talet attraherat talanger och företag som ingen annan stad i USA. Keep Austin Weird är en slogan som staden värnar om för att säkerställa att musik, kultur och en friare livsstil ska bevaras även om staden växer snabbt.

Austin är numera USAs 11e största stad och har stora arbetsplatser som Google, Tesla, Apple och en rad andra företag inom tech och modern industri. Austin gör även anspråk på att vara USAs främsta stad inom bitcoin, krypto och blockkedjor, vilket är mycket intressant inför framtiden.
Att växa som Austin gjort är att jämföra som att till exempel Borlänge på 20 år skulle växa ikapp och förbi städer som Norrköping och Jönköping. Jag rekommenderar alla som vill förstå hur man kan bygga ett attraktivt samhälle med komponenter som utbildning, forskning, kultur, idrott, riskkapital, ny teknik kombinerat med en tillåtande, tolerant, optimistisk kultur att följa det som sker i Austin.

Sen finns det som alltid gnissel och konflikter i ett samhälle som förändras när människor har olika förväntningar och åsikter om livet i staden. Om det läste jag en lång och intressant artikel som ger bakgrund och förståelse för Austins historia och nutid.

OPEC+ stabilt på Rysslands sida

Det finns anledning vara uppmärksam på det som sker inom ramen för OPEC+, BRICS och andra konstellationer. När man nu går ut och deklarerar att de oljeproducerande länderna ska skära ner på oljeproduktionen gör man det i trots med önskemål från USA och EU om att hålla uppe produktionen. Diktaturer och totalitära stater håller ihop och drar sig inte för att tvinga upp oljepriset och försämra ekonomin ytterligare i den demokratiska världen. Vackert är det inte och det ger anledning till oro om världsläget.

Ukraina står fortsatt emot

I en bestialisk film, som jag inte råder någon att titta på, blir en ukrainsk krigsfånge avrättad med halshuggning. President Zelenskyj reagerar fullt rimligt stark emot detta och ber omvärlden att dels stärka stödet till Ukraina och dels ta avstånd från Ryssland. Det är många som tycker det är galet att Ryssland har en sådan stark position i FN givet dessa krigsbrott. En mycket rimlig åsikt!

Det har inte gått bra för ryssarna under vintern och våren. De har kört fast och lider enorma förluster av soldater och material, utan att vinna mark. New York Times har gjort en sammanställning med kartor och all möjlig information om detta för den som vill fördjupa sig.

Moralen inom den ryska armén är usel. De kuvade soldaterna inser att de är kanonmat och skickar videor tillbaka till Putin och hans generaler där de berättar om deras situation. Det blir intressant att se om det till sist blir en opinion mot kriget på hemmaplan då det dött väldigt många fler i detta krig än i andra i modern tid. Soldaterna vittnar bland annat om att de blir hotade med avrättning om de retirerar, vilket förklarar det vi ser med vansinniga anfall med dödligt slut.

Du kan bojkotta

Även om de flesta europeiska företag lämnat Ryssland stannar en del. Pernod Ricard som tillverkar alkohol är ett av dem. Som konsument kan du bojkotta deras produkter, bland annat Absolut Vodka, och markera din syn på deras vänliga inställning till att tjäna pengar i Ryssland.

Trump jämför sig med Jesus

Satirikerna har fått jobb igen när Trump vevat igång. I Saturday Night Live hade de en riktigt skicklig imitation med Trump som jämförde sig med Jesus.

 

Niklas Nordström

vecka 15 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.