Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Det svenska politiska läget

Vad kan vi säga om politiska läget?

Efter sommaren så ser opinionsläget bland väljarna ut ungefär som det gjorde före. De frågor som dominerat media och debatten verkar inte nämnvärt förändra opinionen. Socialdemokraterna är överlägset störst för att följas av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet är det enda av de övriga partierna som tydligt ligger över 4%-spärren. Resterande partier ligger alla strax under eller över spärren.

Uppenbart är att många av de små partierna inte tagit sig in i riksdagen utan stödröster, som nu återvänt till de stora partierna. Vad säger då dessa siffror om valet 2026? Sannolikt inte mycket. Det kommer vara ett nytt läge i landet när vi närmar oss valet och då har väljarna fått en bättre möjlighet att utvärdera regeringen och SD vad de åstadkommit under mandatperioden och det alternativ oppositionen erbjuder kommer synas närmare.

För regeringsunderlaget är det nu avgörande att det blir leverans på det man gick till val på och att vi på sikt får en vändning av ekonomin. Vissa löften var på tok för vidlyftiga, som att lova radikalt lägre drivmedelspriser, och andra tar tid, i det som rör att få ordning på Sverige. Socialdemokraterna kan på ett sätt sitta lugnt i båten, så här höga siffror har man inte haft på väldigt länge. I längden går det dock inte att bara förlita sig på missnöjet mot andra partier och det kommer bli dags för S att presentera egna politiska förslag.

Vad pratar regeringen om på Harpsund?

I veckan så låses huvuddragen i budgeten när regeringen träffas på Harpsund. SD finns självklart med i förberedelserna av det som ska ingå i budgeten. Redan under Almedalsveckan gav regeringen besked att det kommer att tillföras mer pengar till regioner och kommuner för att hantera de ökade kostnaderna i välfärden. Mycket hänger samman med den höga inflationen som driver upp pensionsskulden, lönerna och fördyrar inköpen.

Men vad kan då ske utöver det? SD är mån att kunna visa att drivmedelspriserna går ned och M vill gärna sänka skatterna. Sen finns det kraftigt ökade kostnader för statens kärnuppgifter som rör polis, rättsväsende, försvar, infrastruktur bland annat. De kostnaderna går inte undvika då de är en följd av att Sverige måste rusta sig för en oroligare omvärld och den grova brottsligheten eskalerat.

Det som är oroande för oss svenskar är att vi hör så få röster och förslag från partierna om det som skulle få ordning på ekonomin och få fart på jobb och tillväxt. Här kommer det finnas stora behov från omvärlden att hjälpa politiken med förslag som kan rusta Sverige bättre. Problemen är uppenbara och de är besvärande. Vi halkar efter omvärlden och har Europas sämsta tillväxt. Kronan är väldigt svag mot euron och dollarn. Infrastrukturen är hopplöst underfinansierad. Frånvaron av reformer som skulle få fart på jobb och tillväxt är uppenbara. Utanförskapet riskerar permanentas.
Jag tror vi närmar oss den punkt när det kommer bli uppenbart att Sverige inte längre kan hanka sig fram med kortsiktiga lösningar. Nu kommer det krävas att politiken tar tjuren vid hornen och tar i de svåra frågorna som följer av att Sverige växt väldigt snabbt. Att vi har förändrats oåterkalleligt på grund av invandring, teknisk utveckling, klimatfrågan, säkerhetsläget och andra faktorer.

Värderingskonflikter alltmer tydliga

Sommaren har präglats av intensiva diskussioner om yttrandefrihet, koranbränningar och andra frågor som rör synen på vad som ska vara möjligt och vad som är rimligt att säga och göra i Sverige. Sverige har satts under hård press från den muslimska världen och det är extra känsligt att Turkiet passar på att använda situationen mot oss för att stoppa vårt inträde i NATO.

Jag tycker det är lugnande att regeringen är så tydlig som man är att det inte är aktuellt att inskränka i yttrandefriheten, utan att man i så fall tittar på om något kan justeras i ordningslagen för att hantera tillstånden för olika manifestationer.

De här konflikterna har blivit aktuella då det rör krocken mellan det sekulära fria Sverige och de som har en annan syn på islams roll i samhället. Själv tycker jag det är magstarkt när 57 länder som många är rena diktaturer har åsikter om hur vi ska leva i Sverige. Att flera av dessa öppet hotar oss eller till och med angriper oss är oacceptabelt. Här ska Sverige inte visa några som helst eftergifter i dessa länders krav på oss. Hyckleriet är också tydligt när man inte riktar någon kritik mot Kina som verkligen inte är snäll mot sina egna muslimer. Eller att Saudiarabien mördat muslimer på flykt som försökt söka asyl i landet.

Jag tror det funnits en naiv förhoppning hos många beslutsfattare i Sverige och kanske västvärlden i stort att fler ska bli som vi. Fria, sekulära, toleranta demokrater. Om det bara blir ekonomisk uppgång i världen eller, som i Sveriges fall, att man flyttat till ett sekulärt demokratiskt land så kommer man att bli som oss. Att värderingarna på ett snabbt sätt skulle förändras. I verkligheten är det inte så enkelt, vilket vi nu ser när alla möjliga konflikter blossar upp.

The Economist har visat att även om världen blivit bättre i avseendet kring minskad fattigdom så har andra konflikter skärpts. Den traditionella västvärlden har blivit mer sekulär och den muslimska världen mer religiös. Det är alltså inte så att bara för att ett land blir rikare och välståndet ökar så förändras värderingarna med det. Tvärtom sitter klansamhällets regler och de religiösa lagarna mycket djupare än man förstått. Det här är viktigt förstå när man undrar hur i hela friden vi hamnade mitt i dessa debatter och hårda konflikter som vi nu ser i Sverige och i den stora världen.

Ukraina kämpar på bra

Över sommaren har Ukraina steg för steg tagit tillbaka mark och befriar byar och städer. Det går långsamt framåt och därför var det såklart väldigt viktigt att beskeden nu kommit om att ge Ukraina tillgång till flygplan. Samtidigt står Ryssland emot och har fått hjälp av Kina för att rusta sig bättre.

Vi får anledning att återkomma till det som sker i kriget och hur västvärlden fortsatt kan stödja Ukraina, men också vikten av att fortsätta skruva åt sanktionerna mot Ryssland. Även om Ryssland fortsatt har ett inflöde av pengar för sin gas och olja så blir ekonomin eftersom sämre. Alltmer av statens intäkter går åt till att hålla igång kriget och i längden kommer det bli kännbart för hushållen att ekonomin undermineras. Kom ihåg ekonomin för de nordiska länderna är lika stor som för hela Ryssland.

Det som ger en hopp är de fantastiska reportagen om hur Ukraina eftersom blir befriat, men det visar också hemskheter som de utsatts för av ryssarna. Ett filmklipp på en kvinna som för första gången fick kontakt med sina anhöriga och kunde berätta att de nu var befriade är stark att se. Det är svårt att föreställa sig vad det innebär att tvingas leva under hotet av en brutal ockupationsmakt under lång tid.

Med detta så är vi igång igen med nyhetsbrevet. Hösten lär innehålla många intressanta nyheter!

 

 

Niklas Nordström

vecka 34 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.