Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Fortsatt stöd till Ukraina och dyrare julmat

Allt handlar om elektricitet

För den som tog sig genom söndagens partiledardebatt, en prövning onekligen, så framgick det tydligt att energipolitiken och elförsörjningen fortsatt är en stor och viktig fråga. Runt om i Sverige förbereder sig samhället för en vinter där elektriciteten kan komma att stängas ned periodvis. Skolor planerar för att kunna undervisa utan el med rekommendationer om hur elever ska klä sig varmt och att ha med ficklampor.

Det har på senare tid väckts kritik mot att de stora industriprojekten i norr inte är realistiska givet hur mycket elektricitet som kommer krävas för att ställa om från fossila processer till el och vätgas. Hittills har det varit en enkel resa i opinionen för de aktuella projekten så det är inte konstigt att det också kommer kritik efter en tid. Frågan blir nu hur kritiken bemöts och projekten förklaras.

Oavsett hur det blir i slutändan om projekten förverkligas helt, delat eller inte alls så kokar det ner till om det finns tillräckligt med elektricitet. Idag finns inga presenterade planer som visar hur all el ska produceras, vare sig i norr eller i söder. Min krassa bedömning är att med dagens lagstiftning och myndighetsutövning så kommer det vara mycket svårt. Ska det vara möjligt att producera de volymer el som krävs måste en kraftsamling av stora mått till av regering, riksdag, myndigheter nationellt, regionalt och lokalt, och berörda riksintressen (försvaret, rennäringen, naturvärden mm) för att elproduktionen ska komma på plats.

Magdalena Andersson flaggar i en intervju i Dagens Industri för att S är öppna för att göra upp med regeringen om energipolitiken. Dilemmat är att vi inte har så bra erfarenhet av de uppgörelser som gjorts sedan 90-talet fram till idag. Det är just dessa uppgörelser som lett Sverige in i denna allvarliga situation med skenande priser och brist på el när vi som bäst behöver det. Ska S vara trovärdiga om att vara en konstruktiv part i samtal med regeringen förutsätter det en rejäl positionsförändring kring kärnkraften. Annars leder en överenskommelse ingenstans. Så länge ingen sådan ny position är uttalad har jag svårt tro att regeringen nappar på inviten.

Stödet till Ukraina fortsatt starkt

EU enades om ytterligare stödpaket till Ukraina och fördjupade sanktioner mot Ryssland. USA lovar också fortsatt stöd och kommer träna ukrainska soldater i Tyskland.

Det är oerhört centralt att västvärlden orkar hålla i stödet till Ukraina. Jag blir själv väldigt berörd och arg när nyheterna om ryssarnas härjningar når oss. Tortyr, våldtäkter, stölder och trakasserier mot civila är regel från de ryska soldaterna. I en grav har man till exempel hittat en 7-årig flicka som våldtagits av minst sju olika män. I enbart Kharkivregionen har man hittills listat 7700 krigsbrott. Att läsa om modiga människor och alla hemskheter ukrainarna får stå ut med är en nyttig påminnelse om att Ukraina måste vinna kriget. Annars kommer Ryssland ta chansen att göra likadant med andra länder som de tycker ska utraderas som nationer och kuvas under ryska regimen. New York Times har varit på plats i Ukraina och talat med människorna som strider, som mist anhöriga, som sett sina hem plundras och demoleras, som torterats och plågats. Vi behöver ställa in oss mentalt på att kriget kommer bli utdraget och att Europa under lång tid efter kriget måste stödja Ukraina i att återskapa sitt land.

The Economist har intervjuat de ledande militärerna i Ukraina om vad de tror väntar. Det är en intressant läsning om hur de anar att Ryssland förbereder en ny offensiv framåt våren med 200 000 nya soldater som ska kastas in i kriget. De pekar på ett stort behov av fortsatt stöd från omvärlden för att till exempel ha ett luftvärn som klarar skjuta ner ryssarnas raketer och flygplan.

För övrigt kan jag inte låta bli att provoceras av att i radion höra glada ryssar som turistar i Thailand. Kriget har inte påverkat dem och hundratusentals andra som reser till sol och värme. Kontrasten mot de plågade grannarna i Ukraina kan inte bli större. Behöver jag påminna om att Thailand var ett av de länder som i FN ställde sig på Rysslands sida?

Dyrare julmat

Inför julen kommer nyheter om hur mycket dyrare julmaten blivit. Det kommer kosta mer att duka upp julbordet. I Sverige har den typiska julmaten stigit 14% sedan förra julen. Vissa livsmedel är rejält dyrare som potatis, grötris och ost som gått upp med ca 40-50%.

Liknande utveckling ser vi i andra länder, till exempel Storbritannien där julmaten gått upp med 18% på ett år.

Det kommer vara en tuff tid för många hushåll när man ska få allt att räcka till jul och vintern med höga elpriser, boendekostnader och matkostnader. Om du känner själv att du kan hjälpa andra så finns det många organisationer som gör ett bra jobb och som man kan skänka pengar till.

Musk fortsätter stöpa om Twitter

I dagarna avvecklade Musk den grupp inom Twitter som är till för att säkra att mediet håller sig inom ramar för etik och lagar, Trust and Safety Council. Det väcker ytterligare frågor om hur Musk egentligen tänker sig att säkra att Twitter inte spårar ur helt till ett forum för all sköns konspirationsteorier, rasism och annat som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Musk agerar hellre inte konsekvent kring hans mantra om yttrandefrihet då han inte uppskattar granskning av honom själv. Musk har helt frankt stängt ned ett antal konton, bland annat för journalister, som Musk av någon anledning retat sig på. Även det väcker frågor om vad världens rikaste man kan göra med ett företag som Twitter.

 

Niklas Nordström

vecka 50 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.