Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Grön omställning och snart val i Finland

Regeringen har lågt förtroende, men valsystemet och Försvarsmakten högt

Det är intressant att se hur svenskarna rankar olika aktörer i samhället. Regeringen har inte lyckats bygga förtroende med väljarna och det återspeglas väl i att istället har Socialdemokraterna rekordhögt förtroende. Det finns en del att göra för regeringspartierna och SD om man ska lyckas vända detta. Trösten är att det är långt till nästa val och mycket kommer hända innan dess.

Dessutom är läget i väljaropinionen inte detsamma som hur man rankar förtroendet. Fortfarande så står regeringsunderlaget relativt starka i jämförelse med oppositionen. Flödet går framförallt inom de två nya blocken snarare än mellan. Centerns öde med Demirok som ledare vet vi inget om nu, men ännu ser det inte hoppfullt ut.

Riksbanken tappar förtroende tillsammans med ICA som konsekvens av den försämrade ekonomin, medan tilltron till att Sverige ska klara säkerheten och Försvarsmakten stärks i förtroende.

Här finns gott om utrymme för flera aktörer att arbeta med PR och public affairs för att förklara vad man håller på med och bygga ett långsiktigt förtroende.

Grön omställning är inte enkel

EU diskuterar ett beslut om att förbjuda fossildrivna fordon från 2035. Även om det mesta talar för elfordon och elektrifiering av transportsektorn är det inte en enkel manöver. Frågan är huruvida förbud är rätta vägen att gå. Vi har ingen bra erfarenhet av när politiker ska bestämma om vilka tekniker som är framtiden. Minns att etanolen för snart 20 år sedan blev ett fiasko och kostade mycket för skattebetalarna. Per-Ola Olsson beskriver väl argumenten emot ett politiskt beslutat förbud.

Batterifabriker likt Northvolt byggs och planeras runt om i Europa, men varifrån ska råvarorna komma? Det kommer krävas stora volymer metaller och mineraler, till exempel nickel och kobolt, för att förverkliga detta. Varifrån ska den komma? Som dagens lagar ser ut och som myndigheterna agerar är det inte lätt att öppna nya gruvor. Till det kommer det att tillkomma enorma volymer elektricitet – var och hur ska den produceras?

I veckan kom det bekymmersamma nyheter om hur fåglarnas resvägar stoppas och dödas av de höga vindkraftverken. Med tanke på hur lagarna förhindrar många andra etableringar för att skydda insekter, djurliv och växter är dessa varningar värda att ta på allvar.

Samtidigt har en mer kritisk debatt kommit igång om de stora industriprojekten i norr. Jag tycker regeringen, riksdagen och företagen ska välkomna debatten som uppstått. Det har fram till nu inte ställts särskilt kritiska frågor om de kostnader som uppstår och vilka samhällsförändringar som krävs för att ställa om produktionen. Skulle jag vara kommunalråd i Luleå idag skulle jag tacksamt ta tillfället i akt att debattera och självklart lita på att företagen förklarar så att medborgarna vet vad som väntar och vad det kostar. Ett utmärkt tillfälle att använda public affairs med andra ord.

Brottslingar med raketgevär och drönarbomber

Tyvärr verkar det inte finnas någon gräns vad dagens kriminella är beredda att göra. Under den senaste veckan har döden drabbat anhöriga till kriminella hemma i sina bostäder. Det är ytterligare en gräns som har passerats, beskriver Diamant Salihu, en av Sveriges bästa kriminalreportrar.

Likaså har en chatt mellan kriminella avslöjats som visar att de planerar att använda raketgevär, som normalt används i krig mot pansarfordon, och drönarbomber för att döda andra kriminella.

Var och en kan nog räkna ut att det är en eskalering bortom all rimlighet som kan ställa till död och förödelse på helt andra nivåer än vi varit med om så här långt om de kriminella använder så grova vapen.

Finland går till val om en månad

Inför valet till Finland så är det tre partier som är nästan lika stora, S, M och Sannfinländarna, med ca 20 % vardera i opinionsstöd.

Hur en ny regering kommer formas får vi stilla oss till att gissa då man har en lång tradition att forma oväntade allianser med stor variation av vilka partier som ingår i koalitionen.

Widar Andersson skriver en bra text om hur ”Finland är som en klok storasyster för oss i Sverige. Medan vi gärna ägnar oss åt pubertala tvärvändningar i tunga frågor som EU, invandring, värnplikt och Nato så korrigerar Finland sin kurs gradvis medan hon går så stilla framåt. Valet kommer inte att ändra på så mycket. Vilket känns tryggt.” Ja det är nog många av oss som ibland tyst önskar att Finland fick ansvaret också för att styra vårt land.

Fortfarande alltför många länder som inte brutit med Ryssland

Jag blev väldigt häpen när nyheten kom att Sydafrika skulle samöva militärt med Kina och Ryssland. Sydafrika som fått så oerhört mycket stöd, politiskt och ekonomiskt, från västvärlden för att kunna avskaffa apartheid och för att bygga en fungerande demokrati. Men sorgligt nog väljer ändå Sydafrika de här länderna som kompisar och ANC är numera en genomkorrupt aktör.

Ryssland och Kina har agerat offensivt för att knyta till sig länder i Afrika, Asien och Latinamerika genom åren och det fortsätter idag. Det har gjort att Kina och Ryssland har överraskande många allierade i FNs generalförsamling rörande Ukraina.

Samtidigt har USA gått till motoffensiv och utrikesminister Blinken har strategiskt besökt viktiga länder som exempelvis Kazakstan för att säkra relationerna. Många länder har en svår sits inklämda mellan Ryssland och Kina i Centralasien. Å ena sidan beroende av de stora grannarna och å andra sidan rädda att bli nästa offer om Ukraina skulle falla. Därav är det extra viktigt att de länderna känner ett starkt stöd av USA och EU.

USA, EU och andra demokratiska länder fortsätter att snäva åt möjligheterna att bedriva handel med Ryssland. Sanktionerna skärps eftersom och det blir helt enkelt nödvändigt för fler länder att välja sida. Även Kina får nu känna på sanktionerna då USA och EU är oroliga att de aktivt ska stödja Ryssland med krigsmateriel.

Sverige kan fortsatt använda biståndet och andra internationella samarbeten som verktyg att få länder att välja sida. Själv tycker jag det är märkligt att vi ska ge pengar från demokratier till länder som är diktaturer eller som väljer sida med diktaturer.

Sveriges coronastrategi höll måttet

Viruset har haft svåra konsekvenser också i Sverige med avlidna (främst äldre) och en del som fortsatt lider av postcovid. Jag lyssnade på ett gripande reportage i radion om musikjournalisten Annah Björk som är sjuk ännu två år efter det att hon smittades. Likaså har många företag lidit svårt av pandemin och kämpar med ekonomin efter det.

Med det sagt så har ändå Sverige klarat sig väl i jämförelse med andra länder. Inte minst var det viktigt att vi undvek stora nedstängningar av samhället och vi kunde med ökat eget ansvar se till att hålla smittan under kontroll. Anders Tegnell gav en intressant intervju om det hela som är läsvärd. Förutom att vi hållit nere överdödligheten hade Sverige bra fart på ekonomin under pandemin med en av EUs starkaste tillväxt. Viktigast är att vi för oss själva kunde bevisa att vi i huvudsak följde råd och rekommendationer från sakkunniga och litade på varandra i att vi alla skulle hjälpas åt för att minska smittan. Det är något fint att bära med sig att svenska folket löste pandemin så gott vi kunde, utan att stänga ned samhället helt och hållet.

För övrigt kommer nu besvärande uppgifter om att viruset från första början kommer från ett laboratorium i Wuhan, Kina. Med andra ord har pandemin med stor sannolikhet varit helt skapat av människan. Det väcker onekligen många frågor om riskerna framåt med vad som kan åstadkommas om laboratorieodlade virus.

Som ofta är satirikerna bäst på att beskriva det hela och Jon Stewart är inget undantag. Han talar klartext om det kinesiska laboratoriet i Wuhan. Mycket underhållande!

 

Niklas Nordström

vecka 10 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.