Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Hur får vi till Sveriges tillväxt?

Miljöpartiet – ett krisande parti

Per Bolund, ett av MPs språkrör, avgår. Med tanke på hur illa det ser ut för partiet är det inte konstigt att det behövs ledarskifte. Miljöpartiet samlar inte ihop tillräckligt många röster för att av egen kraft klara riksdagsspärren, utan behövde många stödröster från socialdemokrater för att klara sig.

MP har fått stort inflytande de haft senaste 20 åren och påverkat Sveriges politik inom avgörande områden som försvar, elförsörjning, invandring och mycket annat. Framförallt har S gjort sig beroende av MP, men även de borgerliga gjorde uppgörelser med MP 2010–2014 som fått allvarliga konsekvenser för Sverige.

Många av de problem vi nu ser allvaret av, som brottslighet och energi till exempel, har sina rötter i frågor som framför allt MP varit pådrivande kring. Det förstår väljarna och har därmed också straffat partiet hårt. Sveriges Radios program Politiska spelet hade ett längre resonemang om MP som kan vara intressant lyssna till.

Jag är själv tveksam till om ledarbyten skulle kunna göra så stor skillnad så länge Miljöpartiets politik är densamma. Det är också ett frågetecken för Socialdemokraterna hur man ska förhålla sig till MP. Flera frågor som S måste acceptera regeringens politik kring är i konflikt med vad MP tycker. Så håll ögonen öppna för hur S orienterar sig relativt Miljöpartiet.

Hur ska vi få ekonomin att växa?

Ni som följt nyhetsbrevet vet att jag återkommer till temat om tillväxt. Anledning till det är den välfärdsmodell vi valt förutsätter en växande ekonomi om vi ska ha råd med allt som vi förväntar oss från skola, vård, omsorg, pensioner och andra gemensamma nyttigheter. Eftersom Sverige också växt snabbt på kort tid med stor invandring har vi många vuxna och barn som kostar innan de är i arbete och bidrar till ekonomin.

Vad kan då göras? Här behöver politikerna all hjälp de kan få från näringslivet. Alla som tror sig sitta på svar kan gärna höra av sig till mig så kan vi se om det går att hitta en väg fram till politiken som gör att förslagen kan få politisk uppbackning.

Några som tänkt på saken är en grupp ekonomer som intervjuats på temat. Man kan lugnt säga att de är oroliga över bristen på insikt och förmåga att ta itu med hinder för att få fart på ekonomin. Sådant som är centralt för staten är att få ordning på brottsligheten som i sin tur skadar företagens möjlighet att verka. Att infrastrukturen moderniseras, att elproduktion etableras, att mobilnät och elnät byggs ut är andra exempel på sånt som staten måste ta itu med för att säkra grund för ett växande samhälle.

Områden som är kända tillväxthinder, som bostadsbyggandet och kompetensförsörjningen, är ett måste att få ordning på. Det är rätt märkligt att det blir sådana enorma svängningar av bostadsbyggande och att det inte blivit en modell där staten och aktörerna på bostads- och fastighetsmarknaden hittat former för en hållbar bostadsproduktion. Lennart Weiss är en klok person som envetet driver på för att få till en uppdaterad bostadspolitik.

Staten måste också ta itu med svåra frågor som att förändra lagstiftningen, inte minst Miljöbalken, för att möjliggöra att alla tillstånd för företag och kommuner kan bli enklare och hjälpa till att investeringar och byggande kommer till stånd. Om inte regering och riksdag reviderar Miljöbalken lär inte klimatomställning gå att göra. Det som regeringen gör nu är ett viktigt steg på vägen på vägen när man ska utreda hur det går att skynda på miljöprövningen inom ramen för nuvarande lagstiftning. Jag tror dock inte det räcker, utan att själva lagen måste ändras.

Storbritannien – Brexit var ingen superbra idé

Boris Johnson har nu lämnat sin plats i brittiska parlamentet. Röran efter alla historier om att Johnson brutit mot regler under pandemin blev till sist vägen ut ur politiken. Tories, som de konservativa kallas, har inte haft någon bra tid sedan folkomröstningen kring EU-medlemskapet. Även om valresultatet 2019 blev riktigt bra så har tiden sedan dess präglats av skarpa interna konflikter och flera premiärministrar tillträtt och avgått. Skulle dagens opinionssiffror hålla i sig vid valet så är det opposition som gäller.

Det finns även en stor oro inom Tories om att de som drev fram Brexit vill också ta mer makt i partiet och driva det längre till höger. Det skulle i så fall äventyra de framgångar man hade 2019 när man vann i klassiska valdistrikt som Labour normalt sett vunnit. Republikanerna i USA och Trump inspirerar en del som vill driva en högerpopulistisk linje och oroar andra som är mer socialkonservativa. En konferens som genomfördes nyligen har kommit att stå som symbol över den stora konflikt som råder inom Tories där högerpopulister och högerextrema från Ungern, Israel och USA satte tonen som skrämmer de moderata krafterna.

Premiärminister Sunak var nyligen i USA och hade dialog med Biden om viktiga frågor kring Ukraina och samarbetet mellan länderna. En sak som spökat sedan folkomröstningen har varit att de som drev på för Brexit lovade att det skulle gå snabbt och smidigt att fixa ett handelsavtal med USA. Det blev inget av och det är ännu ett bevis för hur korkat det är att lämna EU i tron att det blir bättre att stå utanför. Britterna märker av detta i sin vardag där till exempel matkostnaderna stigit rejält bara på grund av Brexit.

Det finns de som ställer stort hopp att Labour om man vinner valet skulle söka sig tillbaka till EU. Det tror jag inte på även om det vore önskvärt. Labour får sannolikt vandra en försiktig stig i en mer EU-positiv riktning innan man kan väcka medlemskapet igen. Labour kan göra mycket för investeringsklimatet bara genom att tydligt signalera att man är mer positiv till EU än Tories.

En sak som Storbritannien verkligen gjort bra är att man städar i relationerna till Ryssland. Londongrad är nu över och det finns tvärtom lärdom att göra för USA och andra länder i hur man måste göra för att avslöja de verkliga personerna och aktörerna bakom fasaden man kan bygga upp med skalbolag. Här är nu Storbritannien ett föredöme i hur man exponerar penningtvätt och ekonomisk brottslighet som kan göras med företag.

Ukrainas återuppbyggnad

Förra veckan genomförde vi ett seminarium och samtal på Miltton på temat återuppbyggnaden av Ukraina. Det blev en bra kväll med företrädare för Ukraina och näringslivet i Sverige på plats. Jag blev oerhört glad över att så många företag redan nu är redo att göra affärer med Ukraina och att förbereda investeringar som kan komma på plats efter kriget. Det kommer bli en lång och viktig process där privata och offentliga investeringar ska hjälpa landet komma på fötter igen efter kriget.

Sitter du och funderar om ditt företag skulle kunna bidra till att hålla igång ekonomin i Ukraina eller vill göra analyser inför beslut om att investera i landet framöver så kan jag och Miltton bidra med vårt kunnande och kontakter. Nu har vi fått ingångar till parter på plats i Ukraina som vet hur man kan lotsas fram till kontrakt och samarbeten.

Jag blev själv intervjuad om min syn på hur ägaren till Marabou agerar nu när de blir kritiserade för sina affärer i och med Ryssland. Kortfattat kan jag bara säga att vi kommer leva med krigets konsekvenser i lång tid framåt och att allt med Ryssland kommer att vara smittat. Krigsbrotten och skadestånden till Ukraina kommer förfölja ryssarna lång tid framåt. Alla företag som ens överväger att göra affärer där samtidigt som man vill ha relation till Ukraina kan glömma det.

 

Niklas Nordström

vecka 24 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.