Niklas Nordström

Miltton Thoughts: MSB och Försvarsmakten inskärper allvaret

Den som inte tagit itu med förberedelserna för att klara minst en vecka på egen hand bör göra det och läsa genom myndigheternas råd. Försvarsmakten och Myndigheten för säkerhet och beredskap signalerar båda att det är allvar nu.

Hotet mot Sverige har inte varit så här stort sedan kalla kriget på 80-talet. Försvarsmakten har lämnat över sina underlag till regering och riksdag och där framgår att det kommer krävas stora prioriteringar och förändringar för att Sverige ska rustas. Överbefälhavaren är i sina militära råd till regeringen tydlig med att Sverige och Finland går in i NATO, utan några restriktioner. Vi ska vara fullvärdiga medlemmar och bidra till den gemensamma säkerheten. Likaså att Sverige ska skynda på att det finns fler tillgängliga förband och att stridsförmågan utvecklas nu och framåt. Politiken förväntas svara med beslut inom ett drygt år om den nya inriktningen.

MSB går ut på liknande sätt och flaggar för att det civila försvaret kommer kräva 27 miljarder per år framöver för att rusta Sverige för krig. Det ska alltså läggas till den kostnadsökning som väntar för det militära försvaret på ca 50 miljarder per år för att nå 2%-målet. MSB flaggar för att beredskapen måste höjas på flera sätt och inte minst måste Sverige bli mer självförsörjande på livsmedel. Idag är vi alltför sårbara när hälften av den mat vi äter importeras.

Låt mig jag bidra med tydlighet. Sverige har under lång tid underinvesterat i sånt som rör grundläggande funktioner i samhället. Energi- och elförsörjning, civilt och militärt försvar, polis, infrastruktur, äldreomsorg och annat. Vi har konsumerat pengar som egentligen borde använts för att förbereda oss för att det kan bli krig eller allvarlig kris och att upprätthålla standard på grundläggande samhällsfunktioner. Till det ska läggas att Sverige på väldigt kort tid växt med en miljon invånare, utan att det funnits en plan för hur samhället ska hantera och betala för det. Den som tror att vi kommer gå opåverkade som individer, hushåll och samhälle kan glömma det. Den situation vi är i kommer kosta och kräva förändringar privat och i det gemensamma.

Att regera är väsentligt svårare än att opponera

I opposition är det enklare att veta hur saker och ting borde vara. Allt går att lösa till det bättre och det kommer gå snabbare bara man får makten. När jag var kommunalråd var den mest tröttsamma och återkommande kommentar ”Hur svårt kan det vara”. Det rätta svaret är att oftast, för att inte säga alltid, oerhört svårt. Hade det varit okomplicerat hade det förmodligen redan varit gjort. Kring varje politisk fråga finns rader av intressekonflikter och målkonflikter som måste hanteras och inte minst ekonomiska begränsningar.

Nu får den nya regeringen och SD erfara att det inte alls var så enkelt att sänka elpriser och drivmedelspriser. Tvärtom är det såväl kostsamt som komplicerat att åstadkomma förändringar. Enbart kompensationen till elkonsumenterna i södra Sverige går på hela 55 miljarder. Utlovade sänkningar på bensin och diesel med flera kronor kommer inte bli av annat än på marginalen.

Ryssland förstår bara maktspråk

Utan omskrivningar kan man säga att västvärlden helt misslyckats i sin Rysslandspolitik. Förhoppningar om att Ryssland efter murens fall skulle bli ett normalt europeiskt land har grusats. När jag var på en konferens Miltton ordnade för en tid sen talade jag med kollegor från Baltikum. De var tydliga med att vi i Västeuropa fortfarande inte förstått hur Ryssland fungerar eller vad de är kapabla till. Balterna har det visat sig har haft rätt i sin syn på Ryssland och övriga EU följer nu i deras spår i sin revidering av politiken till exempel i synen på visum till ryssar som vill in i Europa.

I ett försök att hämta in mer perspektiv från de som levt under diktaturen Sovjetunionen, fått känna på regimens behandling av oliktänkande och vad de som lever med ständigt hot från Ryssland läste jag en del artiklar. Det man kan sammanfatta är att alla som lämnat Ryssland på grund av regimens förföljelse eller som levt under ryssarnas förtryck säger samma sak. Ryssland förstår enbart maktspråk och våldskapital. All tro om att Ryssland ska uppträda civiliserat och normalt med affärsrelationer och diplomati är naivt. Särskilt intressant var en artikel med intervjuer av anställda i säkerhetstjänsterna i de baltiska länderna. Flera av de intervjuade är i en ålder där de som unga gjorde värnplikten i Röda Armén. Samtliga vittnar om att det inte är så enkelt att man kan kalla det Putins krig, utan det är en förruttnelse rakt igenom i det ryska samhället. Ingen av de intervjuade var chockade över alla de nyheter som kommer om hur de ryska soldaterna torterat, misshandlat, våldtagit och mördat i Ukraina. Eller hur de stjäl och förstör allt de kommer över. Tvärtom såg det detta som en bekräftelse på precis hur illa det är ställt med moral och humanism bland ryska soldater.

Det är en dyster bild som förmedlas av de som själva haft att göra med ryssarna och som inte ger hopp om någon diplomatisk lösning. Tvärtom måste Ukraina vinna det här kriget och tvinga ryssarna till att förlora. Därför är det bra att Försvarsmakten nu är klar med sin genomgång av vilka vapen som kan sändas från Sverige, däribland artillerisystemet Archer. Försvarsministern har bekräftat att man jobbar med frågan och att besked kommer.

Kriget går dessutom riktigt dåligt för Ryssland. Tydligen har de militärer som var placerade i Kaliningrad offrats i striderna om Kharkiv. Av de 11 000 militärer som flyttades från Kaliningrad är minst hälften döda eller utslagna. Sannolikt fler. Det är bara ett exempel på hur ihåligt Putin och Ryssland påstått att man är hotade av NATO när man då flyttar de soldater som ju i så fall är de mest strategiska.

Kommer Musk klara av alla intressekonflikter?

Världens rikaste man Elon Musk har köpt Twitter och det kommer bli en följetong hur han ska hantera företagets utveckling med komplicerade frågor kring integritet, yttrandefrihet, demokrati och inte minst hans egna intressen med t ex Tesla. Till exempel har delar av hans förvärv av Twitter finansierats av Saudiarabien och en stor del av hans intäkter för bilförsäljning kommer från Kina. Inget av länderna är särskilt positivt inställda till vare sig demokrati eller yttrandefrihet.

Resan fram till att Musk förvärvat Twitter är något av det märkligaste som skådats. Utspel och bud har gått fram och tillbaka via Musks inlägg på Twitter. Inte förrän domstolen tydligt markerade att nu räcker det så insåg Musk att det var allvar.

Minst 30 miljarder minus ligger Musk och hans partner på investeringen redan dag ett. Hur det sen utvecklas på sikt är en annan sak och att Twitter inte har skötts väl av nuvarande ägare och styrelse är också sant. Dock skapade Musk omgående problem när han spred en länk till en nyhet som var direkt lögn och fylld av inspiration för konspirationsteorier om vad som hänt i den framstående politikern Nancy Peloisis hem när hennes man blev brutalt överfallen. Efter några timmar raderade han inlägget helt utan vidare förklaring.

Twitter kommer att vara tvunget att förhålla sig till de lagar, ramar och regler som satts upp av olika länder och av deras annonsörer. EUs företrädare har snabbt varit ute och markerat mot Musk att man har ögonen på honom och Twitter om det är så att hat, hot och andra otrevligheter skulle spridas.

Företag har sagt att man avvaktar annonsering på Twitter tills man sett hur Musk kommer presentera det nya företaget. Det verkar också som att det kommer att införas avgifter för att nyttja vissa tjänster på Twitter, vilket blir intressant se hur betalningsviljan ser ut. Det lär bli en lång och intressant resa att följa hur Musk och Twitter kommer utvecklas.

Storasyster försvarar lillebror

Det skrivs så mycket konstigt när folk har åsikter om sånt man inte kan något om eller har insyn kring. Åsikter, eller i sämsta fall skvaller och ryktesspridning, om andra människor är återkommande, trots att den som skriver med all säkerhet inte vet ett dugg om hur det egentligen ligger till.

I veckan snurrade det en nyhet om Eddie, ung man som körde lastbil som A-traktor, och det rönte direkt en massa tvärsäkra åsikter om detta. Nu har hans storasyster Tuwa tagit bladet från munnen och sagt ifrån. En fröjd att läsa hur hon står upp för sin lillebror som visar sig vara en hejare på att köra lastbil. Allmänt kan väl vuxenvärlden ta till sig av detta och sluta ha så mycket åsikter om andra människor då man faktiskt inte vet så mycket om hur den personen har det eller varför den gör på ett eller annat sätt.

Niklas Nordström

vecka 44 2022 (p g a höstlovsveckan läggs denna text upp på hemsidan den 7 november 2022)

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.