Niklas Nordström

Miltton Thoughts: NATO och Turkiet

Statsminister Kristersson och oppositionsledare Andersson var tydliga i riksdagens partiledardebatt att de kommer samarbeta i NATO-frågan. Det är betryggande besked när vi ser att Turkiet fortsatt inte är redo att godkänna vår ansökan.

Att Vänsterpartiets riksdagsledamot Malcolm Momodou Jallow fått ett av riksdagens tunga uppdrag som ordförande för Civilutskottet hjälper inte direkt till för att Sverige ska kunna bli medlem i NATO. Han är en av de som öppet tagit ställning för den terroristklassade organisationen PKK. Turkiet är inte glada över det och det talas återkommande om hur Vänsterpartiet skapar stora problem för Sverige att gå i mål med godkännandet av vår ansökan.

Låt oss hoppas att det under vintern kan bli ordning på saken så att Sverige och Finland tillsammans kan bli fullvärdiga medlemmar.

För övrigt är det intressant notera hur Andersson väljer att inte ta strid med regeringen kring vissa frågor som rör flyktingpolitiken och brottsligheten. Med största sannolikhet kommer det att följa samma mönster som det ofta blir vid regeringsskiften i Sverige att lagd politik i huvudsak blir kvar. Borgerliga regeringar har inte avvecklat välfärdsstaten och socialdemokratiska har inte tokhöjt skatterna vid regeringsskiften. PJ Anders Linder har skrivit en bra text på temat om hur han noterar hur Andersson redan valt den här strategin, även om den del ledarskribenter och andra inom S riktar kritik mot henne.

Dikeskörning i Norrtälje

Få har nog missat att Moderaterna och den majoritet de format med stöd av SD föreslog enormt kraftiga arvodeshöjningar för de förtroendevalda i Norrtälje kommun. Att Norrtälje som är 37e största kommun i Sverige skulle ha näst högsta arvoden efter Stockholm tyder på hybris och dåligt omdöme. Nu har förslaget dragits tillbaka. Förutom att det blev riksnyhet så har nyheten nått ända till Australien. Då främst för den halva minut av tystnad som det blev i en intervju av SVT med en företrädare för M i Norrtälje.

Med det sagt så gillar jag inte när det allmänt ska hetsas och klagas om arvoden till politiker. Är man kommunalråd leder man verksamheter som är oerhört komplexa med tusentals anställda och miljarder i omsättning. Arvode/lön ligger långt under chefer på privata marknaden. Likaså är det inte fel att en minister som inte får fortsätta sitt uppdrag efter ett val har ett år på sig att söka nytt jobb. Att vara politiker, inte minst fritidspolitiker vid sidan av sitt ordinarie jobb, är svårt. De som klagar har all möjlighet att själva ta på sig rollen att företräda medborgarna, men få är beredda att axla det ansvaret tyvärr.

Fusk inom folkbildningen

SR rapporterar att det är oro inom studieförbund och folkhögskolor i det Tidöavtalet anger som ett område som ska ses över. Kommer anslagen dras ned undrar sektorn? De som intervjuades ska vara tacksamma att reportern inte ställde följdfrågor om den kritik som framförts av forskare och Riksrevisionen där det skildras en allvarlig situation inom folkbildningen med grava brister i rapportering och rent fusk med skattemedel. Nästan vartannat arrangemang var av en sån art att några bidrag aldrig borde ha betalats ut. Två miljarder utgår från skattebetalarna på statlig nivå till folkbildningen. På kommunal och regional nivå tillförs betydande bidrag till sektorn.

Ann-Sofie Hermansson skriver klokt om hur folkbildningen kan ge många människor nyckeln till språk och kunskap när den är som bäst, men är hård i sin kritik mot fusk och regelbrott. En mycket märklig sak är att folkbildningen ska granska sig själv, ett uppdrag man helt uppenbart misslyckats med som nu Riksrevisionen visar.

Kina

Kommunistpartiets kongress är avslutad och Xi Jinpings makt över partiet är mycket stor. När den innersta kretsen i partiet presenterades för omvärlden var det uteslutande personer som är lojala med Xi som fanns med. Ingen av de som finns med i politbyråns verkställande utskott är i en sån ålder att de kan konkurrera om uppdraget den dag Xi väljer att sluta. I hela politbyrån finns inte en enda kvinna med. Jag noterade själv under min tid som ordförande för Business Sweden när vi vid olika tillfällen besökte Kina att det var väldigt många kvinnor i ledande roller i företagen. Förklaringen till det är att där kan kvinnorna konkurrera om jobben på egna meriter, men i kommunistpartiet så är det männen som dominerar.

Xi Jinping har skapat en personkult kring sig själv och avskaffat tidigare regler om att man inte kunde vara vald på livstid. Kongressen tog beslut om att upprätthålla kamrat Xi Jinpings centrala roll för partiet och Kina. På kommunistpartiets museum gör man sitt bästa för att bygga kulten likt man tidigare gjort kring Mao. I skolan får barnen lära sig Xis filosofi och det finns en app som medborgarna får läsa in sig på med ett efterföljande test för att se att man lärt sig den enda sanningen förmedlad via Xi.

I en sund demokrati skulle med all sannolikhet inte en sån ledare kunnat bli omvald med tanke på de brutala nedstängningarna som gjort för att isolera smittan av Covid. Folk bokstavligen låstes in i sina bostäder långa perioder och om man visade den minsta antydan till smitta skickades man på lägerliknande spartanskt utrustade center där man fick vänta tills vederbörande var smittfri. Ekonomin går dåligt med tanke på att folk under lång tid inte kunnat arbeta och konsumera som normalt.

Ordföranden för EUs handelskammare i Kina skräder inte orden. Tiden är över när vi kunde se på Kina främst som en global ekonomisk motor med fokus på tillväxt, öppet för internationella investeringar och en variant på fri marknad. Problemen hopar sig med en ungdomsarbetslöshet som kan vara så hög som 30%. Alla politiker som drivit frågor om företagande, jobb och tillväxt har fått lämna till förmån för partiets lojala kader.

Att Kina dessutom spelar ett fult spel med Ryssland och sätter ännu mer press på Västvärlden förstärker bilden av den riktning Kina valt. Dels genom att inte delta i sanktionerna mot Ryssland, dels genom att köpa upp stora mängder av olja, livsmedel och andra råvaror och dels genom att Kina sitter på kritiska delar av råvaror och teknik för att Västvärlden ska kunna frigöra sig från beroendet av rysk energi. Per-Ola Olsson skriver bra på det temat.

Kina går nu i en riktning som kommer kräva att Västvärlden tänker om rejält i hur man ska se på nationell säkerhet, samarbeten, investeringar och affärsrelationer. Egentligen kommer alla aktörer med någon form av beroende till Kina behöva nya strategier för att säkra relationer, leveranskedjor och produktion. Public affairs är här en viktig komponent för att göra omvärldsanalyser och lägga planer för den nya tiden vi går in i.

USA

Inom kort ska amerikanarna gå till val, kallas mellanval, och utse ledamöter till representanthuset och en tredjedel av senaten plus en rad delstatsval och lokalval. Det är sannolikt att Republikanerna tar makten i representanthuset och möjligen också i senaten. President Biden och Demokraterna har uträttat en hel del som väljarna gillar för att sätta fart på investeringar i infrastruktur, klimatomställning, satsningar på social trygghet och annat. Demokraterna såg ut att ha ett övertag under sommaren då abortfrågan mobiliserade många väljare till deras fördel. Efter det har dock debatten svängt till Republikanernas fördel och många väljare är oroliga och kritiska då inflationen skapar svåra problem.

Det som är oroande är att så många som 71% av amerikanerna är oroliga för demokratin som sådan. Politiken är mer polariserad än någonsin och många av Republikanernas kandidater till viktiga uppdrag rabblar öppet lögnen som Trump planterat att senaste valet var riggat och att fusk gjorde att Biden blev vald. Inga bevis överhuvudtaget finns för att det är så. Ändå kommer nu personer att väljas till uppdrag som vid nästa ordinarie val om två år kommer att kontrollera hela valproceduren och rösträkningen. Redan idag rapporteras om att människor som har förtidsröstat har trakasserats av frivilliga valobservatörer som öppet burit vapen och fotograferat folk som röstat. Två av fem amerikaner är oroliga att bli utsatta för hot och våld vid vallokalen och ännu fler är rädda att det kommer bli våldsamheter från extremister om valet inte faller ut som de önskar.

Jon Stewart är en vass journalist och satiriker som gjorde en intervju med en Republikan som väl beskriver galenskapen som pågår i USA när det gäller lögnerna om valfusk.

Niklas Nordström

vecka 43 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.