Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Samling för ett stärkt försvar och nya tider stundar

I veckan har partierna i full enighet bestämt hur vår militära och civila försvarsförmåga ska stärkas i närtid. Det är en stor förmån för oss att leva i en demokrati där partiernas företrädare kan diskutera och mötas i frågor som är viktiga för Sverige.

Jag hoppas också att vi alla kan dra lärdomar av de gångna 20 åren när det gäller Sveriges inre och yttre säkerhet. Priset för felaktiga beslut och förhoppningar har lett oss in i att vi nu på kort tid måste stärka polis, rättsväsende, fängelser, civilt och militärt försvar med mera och det kommer kosta stora pengar och kräva förändringar i hur vi organiserar samhället. Det kan vara nyttigt påminna sig om hur diskussionen gick och hur besluten tagits av olika regeringar och riksdagar som lett fram till en allvarligt försvagad försvarsförmåga. Många politiker har anledning att skämmas och även vi som befolkning som inte sagt ifrån när regementen lades ned, civilförsvaret bantades till ett minimum, värnplikten avskaffades och annat som borde lett till en mycket större debatt. Men nu står vi här och kan bara göra mer rätt framöver.

De omfattande kostnadsökningar som nu blir faktum av att stärka inre och yttre säkerhet kommer leda till att annat måste prioriteras ned. Under flera år har vi vant oss vid att det funnits rätt gott om pengar till andra satsningar. Sånt här till exempel som att subventionera nattåg till Tyskland och Belgien. 400 miljoner som inte ger några som helst effekter på annat sätt än att göra det billigare för svenskar som vill turista på kontinenten. Förhoppningsvis blir det en tillnyktring där politikerna nu inser att det är dags tänka efter noga i hur våra skattepengar används mest effektivt för att skapa säkerhet, tillväxt och förbättrad välfärd.

Flyktingar utmanar på nytt solidariteten inom Sverige

På kort tid ska Sverige hantera att det kommer flyktingar från Ukraina. Inte minst för kommunerna med sin förskola och skola är det en svår uppgift när 50 000 – 100 000 barn ska tas emot närmsta månaderna. Likaså kommer sjukvården att belastas när många kommer behöva vård av olika slag.
Jag lyssnade till ett inslag som beskrev den låga vaccinationsgraden för Covid som Ukraina har och andra problem med folkhälsan. Medelåldern bland män i Ukraina är endast 67 år och det finns allvarliga problem med tuberkulos och HIV som inte försvinner med kriget. Allt detta kommer nu tvingas hanteras av sjukvården i andra länder däribland Sverige.

Med lärdomar från tidigare flyktingkriser är det bra om vi kan dela med oss av information så vi inte får onödiga konflikter och rykten om vad som gäller. Transparens är i detta fall att föredra då vi inte har någon aning idag om hur länge kriget och ockupationen kommer pågå.

Snart ska regeringen ta beslut om infrastrukturinvesteringar

Sverige har ett stort behov att rusta upp sin infrastruktur och önskemålen från olika håll i Sverige överskrider såklart de pengar man har. Så det blir tuffa prioriteringar som väntar i den nationella planen. Ett stort beslut som kommer ta mycket pengar i anspråk är de nya järnvägssträckorna med höghastighetståg. Splittringen i politiken finns om det ska fullföljas eller inte. Hittills har regeringen sagt att de ska byggas och om det blir så i det kommande beslutet så kommer det tränga undan andra angelägna investeringar i järnväg och väg.

Samarbetet med S och MP har också fått allvarliga konsekvenser på vägnätet när det prioriterats ned systematiskt i många år. Kommer det nu brytas med en renodlad S-regering och att även vägarna rustas upp och att flaskhalsar som E4ans dragning genom Örnsköldsvik byggs bort? Trafikverkets avgående generaldirektör varnar till exempel för att vägnätet är i stort behov av upprustning. För egen del skulle jag hellre prioritera att vårt befintliga vägnät och järnvägar rustas upp än att satsa stora pengar på helt nya järnvägar. Pengarna räcker inte till allt.

Arnold Schwarzenegger talar till ryska folket

I en färsk video talar den tidigare guvernören av Kalifornien och filmstjärnan Arnold Schwarzenegger direkt till folket i Ryssland. Han berättar sin egen historia om hur han inspirerats av ryssar när han tränade och hur hans far kom hem fysiskt och själsligt skadad efter att ha tjänat som soldat i nazisternas krig mot Ryssland. Det är en stark film och budskapet riktar sig även till de unga soldater som Putin skickat ut i kriget.

Niklas Nordström

vecka 11 2022

Dessa inlägg skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.