Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Stöd till offren av jordbävningen och slutsatser och lärdomar av Botkyrka

Allt stöd till offren av jordbävningen

Jag tror vi alla är tagna av det vi ser via media om hur svårt drabbade människor i Turkiet och Syrien är av den jordbävning som drabbat dem. Över 20 000 är döda hittills och den materiella skadan är total i delar av länderna. Sverige har tillsammans med andra länder ställt upp med ekonomisk hjälp och expertis. Det lär ta lång tid att återuppbygga de hårt drabbade samhällena så det här lär följa med oss många år framåt. Vill man söka information finns det särskilda sidor från svenska myndigheter man kan ta del av.

Vad ska S dra för slutsatser och lärdomar av Botkyrka?

Under veckan har krisen eskalerat för Socialdemokraterna och frågan gick till sist inte att undvika för den nationella ledningen. Besked har kommit från partiledningen att man ska gå till botten mad vad som hänt i Botkyrka och det har tydligt sagts att det var rätt beslut att dra in anslagen till ABF Botkyrka.

Det jag undrar är dock om S kommer att orka gräva så djupt att det blir förändring. Botkyrka är inget undantag. Göteborg, Södertälje och andra kommuner har visat att problemen med kriminella inblandade i offentligt finansierad verksamhet är omfattande. Myndigheterna indikerar att så kallade välfärdsbrott handlar om förluster på 10-20 miljarder årligen. Till det kommer sen skattebrott och ekonomisk brottslighet som är än större belopp, uppåt 100 miljarder årligen. Vi behöver alltså inte fundera på om Botkyrka är en isolerad företeelse – det är det inte.

Det som gör Botkyrka så allvarligt är att det pekar på problemet när brottsligheten blir systemhotande. Om de kriminella direkt eller indirekt påverkar politiker, partier och myndigheter kollapsar samhället till sist. Det har vi inte råd med då den offentliga ekonomin är så stor och omfattande i Sverige.

I valrörelsen sa Socialdemokraterna och Andersson att man skulle vända på alla stenar för att komma åt brottsligheten.

Oavsett vad man tycker om Östlin, internt inom Socialdemokraterna, så är ett besvärande faktum att den enda som hittills fått lämna sitt uppdrag är den politiker som tog och frontade beslutet att dra in pengarna till ABF. Inga andra inom S eller ABF verkar ha fått ta ansvar eller lämna trots den allvarliga kritiken kring kriminellas närvaro och verksamhet vid fritidsgårdarna. S lokalt verkar heller inte ta intryck av den pågående nationella debatten och osäkerheten om mötets opinionsmässiga legitimitet, utan kräver att Östlin ska lämna uppdraget som kommunalråd omgående.

Mönstret går igen från Göteborg där Hermansson (S) fick gå som kommunalråd när hon på liknande sätt tog itu med problemen i Göteborg. Frågan som då måste ställas till S blir – hur ska kommunalråd och andra politiker runt om i landet tolka detta? Har man inte bättre skydd och uppbackning än så här när man vänder på stenarna så kommer nog många dra slutsatsen att det bara är retorik och inget som man i praktiken ska göra. Låt stenarna ligga om du ska få behålla ditt uppdrag. Det vore förstås extra allvarligt i Sverige där den offentliga ekonomin är så stor del av den totala.

Partiets villrådighet inför händelserna i Botkyrka pekar tydligt på att S behöver uppdatera sin samhällsanalys och insikt om hur dagens hot mot det demokratiska samhället ser ut. Även om det finns sådana röster i debatten kommer de allvarligaste hoten mot Sverige idag varken från kommunister eller nazister. Utöver de påverkansförsök som Ryssland och Kina bedriver är det interna hot som den grova organiserade brottsligheten utgör vårt allt annat mest överskuggande problem.

S behöver komma till tydligare insikt om detta och forma en politik och organisation som är rustad att möta detta om man ska vara en relevant. Partiet behöver uppenbart uppdatera sin samhällsanalys och forma en politik och organisation därefter om man ska vara en relevant kraft i kampen mot brottslighet, men också mot hedersförtryck, klankultur, intolerans och andra avarter vi ser i dagens Sverige.

Kanske får man nu oönskad draghjälp av Moderaterna där justitieministern uttalat sig om allvaret i frågan och man begärt en riksdagsdebatt om problemen med infiltration och otillåten påverkan av partier och politiker.

Ukraina har västvärldens stöd

Ukrainas president har varit på turné för att säkra fortsatt stöd från Europa i kriget. Det fick han också. Det här klippet från presidentens tal i Europaparlamentet fick mig tårögd över den starka responsen där ledamöterna svarade hans frälsningsfras på ukrainska.

Tyskland har verkligen levererat på sitt löfte med stridsvagnar. De överraskade omvärlden med att skicka närmare 200 stridsvagnar som kommer betyda mycket för Ukrainas möjligheter att möta ryssarna. Det öppnar också för andra länder som har Leopardstridsvagnarna att lämna över dessa till Ukraina när man fått ok av Tyskland på detta sätt.

Det talas nu allt mer öppet om att nästa steg i stödet är stridsflygplan då det är uppenbart att de behövs om man ska kunna slå till på längre avstånd. Det är såklart en längre tidsperiod som krävs då piloter måste utbildas för att kunna flyga de plan som i så fall tillhandahålls. Det höjs även röster för att svenska JAS skulle vara ett utmärkt plan då det är byggt för strid under förhållanden som är svåra logistiskt.

Varför västvärlden tar snabba kliv i ett utvidgat stöd till Ukraina är helt enkelt att Putin och ryssarna mobiliserar för en stor offensiv med 300 000 nya soldater. Det verkar som att hotet från ryssarna gett intryck på omvärlden som trappar upp stödet.

12 miljoner nya jobb i USA

President Biden höll det årliga talet om tillståndet i nationen i veckan. Det var ett tal fullt av positiva nyheter där inte minst arbetslösheten gått ner till under 4% och det har tillkommit 12 miljoner nya jobb sedan Biden vann valet. Därmed är risken för lågkonkjunktur i USA allt mindre.

Biden och Demokraterna tar nu strid för att värna de nationella välfärdssystemen i strid med Republikanerna. Det buades från en del av de mest extrema rösterna inom Republikanerna när Biden talade på det temat. Nu har Biden gett sig ut på turné med det positiva ekonomiska läget i ryggen och för att skapa en ideologisk konflikt kring välfärdssystemen.

Det som överskuggat debatten i USA är den kinesiska ballong som sköts ner när man upptäckte att den flög över områden som var säkerhetsklassade. Nu har man undersökt utrustningen i ballongen och den hade teknik som syftade till att samla information och spionera.

Ett rekord har slagits inom basketen

LeBron James, King James, har i veckan slagit ett rekord som ingen kunnat utmana de senaste nära 40 åren. Men nu slogs rekordet och det hyllades stort i basketvärlden.

Vill man imponeras över hur världens bästa basketspelare slår det gamla rekordet och hur den tidigare rekordinnehavaren lämnar över stafettpinnen så kan man se det här.

 

Niklas Nordström

vecka 6 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.