Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Stödet till Ukraina stärks och Bamse fyller 50 år!

Brottslighet likställs med terrorism

De kriminella har rivstartat 2023 med att skjuta och spränga så vi redan är uppe i 16 skjutningar och 8 sprängningar (när nyhetsbrevet skrivs ska tilläggas). Gunnar Strömmer, justitieminister, pratade i radion om detta och det går att förstå en del om vart vi är på väg med en förändrad politik. Sannolikt kommer vi att klassificera organiserad brottslighet som terrorism då det öppnar för ökade möjligheter att proaktivt avslöja och förhindra brott. Till exempel handlar det om att ge polisen ökade möjligheter till avlyssning av telefoner och annan underrättelseverksamhet för att identifiera brottslingar, brottslighet och planering av brott.

Här tror jag pendeln kommer svänga snabbt, likt justitieministerns resonemang ovan, där vi till exempel får en snabb ökning av kameraövervakning i samhället. Hittills har det funnits ett motstånd i Sverige då det ansetts hota integriteten och myndigheterna har agerat därefter. Men som ofta när förändringen kommer blir den stor och snabb. Där tror jag vi befinner oss nu då kameror skulle öka polisens möjligheter att följa kriminellas rörelser, se vilka fordon och personer som funnits nära en given plats och öka tryggheten för skötsamma medborgare. Så utgå från att lagstiftningen och myndighetsutövningen blir mer anpassad till ett samhälle med ökad övervakning.

Men all brottslighet är inte bara våldsbrott och narkotika

Välfärdsbrott är en ny kategori brottslighet som ger stora pengar och låg risk, jämfört med narkotikahandel. Försäkringskassan har gått på offensiven och bara i Stockholm satte man igång över 5000 utredningar om misstänkta bidragsbrott 2022.

I Södertälje har man med Skatteverket avslöjat systematiskt fusk med skenskilsmässor. Genom att på pappret vara skilda kan de vuxna hämta ut olika former av förmåner och bidrag från det offentliga. Men med ökade kontroller så har man avslöjar och satt stopp för det i stor omfattning.

Jag tror inte Södertälje är den enda kommunen där det här pågår så vi kommer sannolikt se även här en kraftigt ökad kontroll som även skötsamma medborgare kommer drabbas av. Mer av myndigheternas resurser kommer tyvärr gå till att kontrollera att bidrag och förmåner går till rätt personer och i rätt omfattning.

Stödet till Ukraina stärks

Nu pågår en rörelse i Europa och USA där stödet till Ukraina ökar med kraftfullare vapen och materiel. Sverige följer i samma spår som de stora länderna och skickar stridsfordon och artillerisystemet Archer (se filmen om du vill se hur Archer funkar) för att ge Ukraina en bättre chans att möta ryssarnas allt aggressivare krigföring. Med Archer når man längre och kan röra sig snabbare för att slå ut fienden. Den bisarra bombningen av bostäder i Dnipro, med bomber avsedda för att sänka hangarfartyg, visar att Ryssland helt saknar spärrar för vad de kan göra.

Försvarsmakten har redan dragit viktiga lärdomar av kriget och det vägleder dels hur stödet till Ukraina bör utformas och dels hur vi ska förbereda och rusta oss för att möta Ryssland och andra vid händelse av krig. Till exempel är det uppenbart vilken betydelse drönare har och att hotet mot civila samhället är väsentligt större än man tidigare trott.

Ryssland klarar sig nu, men i längden svårt

Det är förstås provocerande att många länder fortsätter eller till och med ökar affärerna med Ryssland, tex Indien eller Dubai.

Oljan flödar nya vägar och ryssarna har hittills gått relativt skadelösa. Inte minst har de välbeställda i Ryssland och befolkningen i de stora städerna inte alls känt av kriget på ett allvarligt sätt.

Men i längden blir det svårt för Ryssland klara sig utan fungerande relation med västvärlden. De har ingen egen industri som kan kompensera för det bortfall av teknologi och produkter som ett fungerande samhälle kräver. Det spås också att oljan kommer falla i pris då sanktionerna och prisregleringarna börjar ge effekt.

Det har skrivits olika artiklar på temat om hur Ryssland på sikt kommer få problem och jag tror det stämmer. Martin Kragh är som ofta läsvärd och landar i att Ryssland måste bestämma sig om man permanent ska stå utanför gemenskapen i Europa eller om man inser vikten av att avbryta kriget och söka sig tillbaka.

Betänk att de historiska krig som ryssarna stolt vill lyfta fram som heroiska så hade ryssarna allierade i Europa och västvärlden som gjorde att man kunde vinna. Utan allt stöd och materiel under andra världskriget hade Sovjet haft mycket svårt vinna mot den effektiva tyska armén. Nu står ryssarna ensamma och får luta sig mot Iran och andra länder, vilket inte håller i längden.

Dock ser vi inget slut på kriget ännu så därav blir fortsatt stöd till Ukraina helt avgörande för Europas framtida fred.

Grattis Bamse på 50-årsdagen!

Bamse är en tidning som glatt många barn och gett vuxna en fin läsupplevelse. Nu firar Bamse 50 år och vi lyfter på hatten av respekt för en björn som lyckats åldras med bibehållen fysik och gott humör. Hoppas dunderhonungen fortsatt ger styrka att kämpa för det god mot det onda!

 

Niklas Nordström

vecka 3 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.