Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Terrorn slår till igen och den gröna omställningen i norr

Terrorn slår till igen

Sorgen över att två män som skulle se på fotboll blir brutalt mördade vilar över hela landet. Hatet mot Sverige och det vi står för är uppenbart så stort att det räcker med att vara klädd i de svenska färgerna för att falla offer för terror.

Vi får inse att det som sker nu kommer tvinga oss till ökad vaksamhet och kontroll. EU skärper de inrikeskontrollerna för att skapa bättre ordning på vilka som vistas inom EU. Det nämns att vi i Sverige kan ha så många som 100 000 som inte har rätt att vistas i landet. Notera att Akilov som begick terrordådet på Drottninggatan i Stockholm på samma sätt skulle ha utvisats från landet och vistades här olagligt. Uppenbart var terroristen som mördade svenskarna i Bryssel illegalt såväl i Sverige som i Belgien.

Som ofta blir den inrikespolitiska debatten väldigt febrig efter sådana här händelser och det blir sidospår som tar stor del av utrymmet i debatten. Inte sällan är det politikers och opinionsbildares egna agendor som förs fram istället för en sund analys av det som har skett. Folk tar till överord i sociala media istället för att nyktert diskutera vad vi kan dra för slutsatser av det som sker. Det är trots allt en extremt liten del av svenskarna som följer vad som skrivs på X/Twitter.

Själv tänker jag att terrorhotet kommer att förändra Sverige och svenskarna. Det kommer att bli mer övervakning och kontroll i samhället. Vi kommer tvingas bli mer försiktiga när vi rör oss ute och reser. Företag måste lägga mer resurser på att skydda sig. Det vi inte får kompromissa med är våra liberala värderingar och tron på ett fritt, öppet samhälle. Sverige får inte ge vika för våldsverkare och terrorister när vi förändras för att skydda oss bättre. Här måste våra politiker hålla huvudet kallt och inte ge efter för det tryck som är mot Sverige.

Istället är det bra när vi samverkar med andra länder som är bättre än oss på att bekämpa terrorism. Avtalet med Storbritannien som tecknades förra veckan är ett välkommet exempel på hur vi kan stärka skyddet för Sverige. För företag är det klokt att förbereda krisplaner och att öva för olika händelser. Om någon vill ha hjälp med detta bistår jag och kollegorna gärna.

Kriminella sände presskonferens live

Vi är många som har varit med om att inlägg vi har gjort på sociala medier har plockats bort då de på något sätt har brutit mot till exempel Instagrams eller Facebooks regler. Alltifrån mammor som ammar, då det har ansetts falla inom ramen för att sprida pornografi, eller som i mitt fall inlägg om hur Ryssland bedriver krig mot Ukraina. Därför förvånas jag över att det ändå verkar möjligt för kriminella att ha aktiva konton där de sprider filmer som visar mördade offer och skickar ut budskap till sin följarskara. Hur kan sådant släppas genom, men inte ett kritiskt inlägg om Rysslands krigföring?

Nyligen genomfördes vad som närmast kan kallas en livesänd presskonferens av en gruppering inom de mest våldsamma gängen. Livesändningen hade 16 000 tittare och man är nu uppe i hela 50 000 som sett videon. Där hotades motståndare, men också en åklagare som har släktskap till en ledare i ett rivaliserande gäng.

Att många unga följer dessa kriminellas konton och sprider vidare vad som publiceras där är känt sen förut. Inte minst gäller det musik, gangsterrap, som sprider en förskönande och glorifierad bild av kriminella och deras brottslighet. Vi har haft några uppmärksammade artister som fått priser för sin musik, men som senare dömts för grova brott eller dödats i gängkonflikterna.

Nu börjar det komma en kritisk debatt om den kultur som når många unga och som beskriver brottsligheten i en skönare dager. Radion sände ett intressant samtal på temat där såväl unga som de som jobbar med unga fick uttala sig om den subkultur som finns i brottslighetens kölvatten. Det ledde mig vidare till en artikel av en polis som var mycket kritisk till att vuxenvärlden inte förstår hur normsättande den här kulturen är och att den i sig bidrar till att unga rekryteras in i kriminalitet. I musiken och videorna handlar det om pengar, lyx, snygga tjejer och muskelstinna killar för att skildra brottsligheten som något attraktivt. Skribentens budskap var mycket tydligt. Vuxenvärlden måste bry sig mycket mer om vad de unga lyssnar till för musik och vilka konton man följer i sociala media.

Den gröna omställningen i norr granskas

Under en tid har det funnits röster som haft olika typer av frågor och kritik riktad till de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. De som har väckt frågorna har varit olika företrädare för näringsliv, akademi och medier och jag har noterat att det är en bredd i det som sägs – allt från rena sakfrågor till ifrågasättande av hela grunden för projekten. Nu har ett antal förmögna personer gått ihop för att finansiera en samlad granskning ledd av professor Magnus Henrekson. Det ska komma en rapport redan i november och fler följer därefter.

Av det jag har sett kan jag göra några noteringar. Det ena är att det sällan är en bra idé att ignorera frågor och kritik. Den tystnar oftast inte av att ignoreras. Henrekson och andra har varit aktiva i debatten, men det har inte blivit en riktig dialog med andra parter som sitter på svaren. I detta fall har det funnit tillfällen då framför allt företag och investerare borde gått ut och förklarat bakgrunden till projekten, ekonomin, risktagandets fördelning och hur man ska lösa väsentliga delar som elförsörjning och infrastruktur. Det finns relevanta sakfrågor som behöver besvaras och jag utgår från att det finns svar på dem.
Så en lärdom för alla i ansvarig ställning är att det är klokt att ta emot kritiska frågor och hantera dessa innan det växer och blir onödigt stora, som nu när några av näringslivets bjässar ska gå i öppen konflikt med varandra.

En annan lärdom är att sortera mellan vad som är en kritik, som ofta hörs från södra Sverige och högersidan av politiken, där man allmänt ser negativt på investeringar i norr. Sådant som i södra Sverige kallas investeringar blir helt plötsligt bidrag och subventioner när det sker i norr. Det är en typ av kritik som man kan bemöta. Det är en klassisk strid som jag tror näringslivet har underskattat. Norrland har inte sällan betraktats som kusinen från landet och när nu de stora prestigeprojekten sker i norr blir det konflikt.

En annan sorts frågor och kritik är det som rör relevanta områden som hur elförsörjningen ska ordnas, hur riskfördelningen ska se ut mellan privat och offentligt kapital, riskfördelningen mellan kommunerna relativt företagen och staten, hur bostadsbyggandet och samhällsutvecklingen ska finansieras och hanteras, hur kompetensförsörjningen ska tryggas och andra områden. Här finns det relevanta frågor eller kritik som man kan bemöta. Det är helt centralt att fler kliver fram och kan förklara hur alla dessa stora och komplexa frågor ska hanteras. Här varken kan eller ska de ansvariga undvika att delta i debatten. Om frågor inte blir besvarade riskerar det att skapa onödig tveksamhet om de stora industriprojekten. Det finns så mycket positivt i satsningarna och då gäller det att ansvar och sakförhållanden reds ut.

I en värld allt mer präglad av polarisering och högt tonläge så vore det olyckligt att framtidens gröna omställning och möjligheter till nya världsledande teknologier för vår industri samt utvecklingen i norra delarna i vårt land, dras ned i skyttegravarna. I synnerhet när alla aktörer i slutändan kan vara vinnare.

Israel

Det är svårt att hänga med i alla turer kring det som nu sker i Israel och det krig som pågår. Det är också ett krig i medierna, med information om vem som har gjort vad som vi måste hålla koll på.

Sjukhuset som bombades i Gaza är ett fruktansvärt offer i kriget. Israel anklagades snabbt av många i arabvärlden och i medier i västvärlden, men det mesta talar för att det istället var ett verk av Islamic Jihad eller någon annan palestinsk gruppering som sköt en raket som slog ut sjukhuset. De raketer som Hamas och andra grupper skjuter mot Israel har en stor felmarginal och landar återkommande i de palestinska områdena.

En svensk som arbetar som kommunikatör för Israeliska försvarsmakten, Jonathan Conricus, är numera ofta med i svenska och internationella medier. Han publicerade själv en intervju han gjort för BBC som handlar om den aktuella händelsen och vikten av att medier är mycket källkritisk till sådant som sker i kriget.

En positiv avslutning

Som avslutning tänkte jag dela en positiv nyhet om en rik amerikan som bestämde sig för att dela ut sin förmögenhet på 8 miljarder dollar innan han dör. Det är en fantastisk berättelse om Charles Feeney som blev mycket rik och sen bestämde sig för att leva ett sparsamt liv. Pengarna har han i stället delat ut, oftast helt anonymt, till olika ändamål han ville bidra till. Det finns många goda människor på denna jord ska vi också komma ihåg.

 

Niklas Nordström

vecka 42 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.