Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Våldet fortsätter

Med det allvarliga läge som landet befinner sig i, där vi varje dag möts av nyheter om grovt dödligt våld, SvDs ledare talar om krig, så ägnar jag nyhetsbrevet åt detta. I veckan har det skett flera våldsdåd. Inte minst tänker jag på den unga kvinna som gick och la sig för att sen aldrig mer vakna efter att en bomb tagit livet av henne. Hon hade ingenting att göra med de kriminella gängen.

Jag märker själv att jag inte längre kan hålla reda på alla de skjutningar och bombdåd som utförs. Berättar media om en nyhet från igår, i natt, i morse eller är det något som hänt precis nu? Det är bisarrt att man ska känna så. Sverige är i grunden förändrat och det kommer ta tid att vrida tillbaka klockan till ett mer normalt läge.

Sverige sticker ut på ett obehagligt sätt. Inget annat land i Europa har så mycket dödligt våld som vi har, förutom Ukraina som befinner sig i krig. Våra grannländer dras in i vår brottslighet och vi får skämmas för att vi inte har tagit itu med problemen i tid.

Viktigt att minnas är att brottsligheten inte bara handlar om narkotika. Brottsligheten som genererar de stora pengarna är tvärtom bedrägerier, stölder, utpressning, brott mot välfärdssystemen, skattebrott, arbetslivskriminalitet och annat. Så det gäller att inte dras med i det vi ser och hör när det smäller, utan också att komma ihåg att brottsligheten som inte syns lika tydligt är mycket farlig och skadlig den med. Sveriges radio hade ett intressant inslag om hur klanerna arbetar strategiskt och smart med sin vitt omfattande brottslighet som äter sig in i samhällsstrukturen.

Att det är extraordinärt läge understryks av att statsministern höll ett tal till nationen i torsdags kväll. Statsministern kallar till sig rikspolischefen och överbefälhavaren för att se vad som går att göra för att bryta utvecklingen. Det är viktigt att landets statsminister, ledande politiker och myndighetschefer visar ledarskap och hittar en väg ur detta helvete vi befinner oss i.

Överbefälhavaren säger att han är beredd att frigöra resurser som kan ställas till polisens förfogande och att det redan finns konkreta förslag om hur det kan gå till på regeringens bord.

Våldet fortsätter – visste vi verkligen inte att det kunde bli så här?

I veckan hade styrelsen för Norrtulls SK, en lokal idrottsförening i Vasastan i Stockholm, sitt möte. Ett kvarter från klubblokalen är platsen där en ung kriminell man sköts till döds för någon vecka sedan. Mitt under mötet kom nyheten om att det skjutits vid en idrottsplats i södra delen av Stockholm och att barn och ungdomar fått ta skydd i omklädningsrum under tiden som polisen säkrade platsen.

En stor del av mötet ägnades åt att prata om hur vi som förening i vår verksamhet ska hantera den situation som Sverige befinner sig i. Vi är inte ensamma. Under mötet skickade en vän en skärmdump från Skellefteå där han bor. Polisen varnar där för att kriminella rör sig bland idrottande ungdomar för att rekrytera dem till uppdrag. Så det är ingen unik situation för storstäderna att det är oroligt i föreningslivet. Jag antar att hundratals föreningar i Sverige sitter med liknande resonemang. Onekligen mycket anmärkningsvärt att rikspolitiken och staten inte tar sitt ansvar och det blir upp till ideella föreningar att hantera oerhört svåra och farliga problemställningar.

Varför händer allt detta nu och visste vi verkligen inte om att det kunde bli så här? LO:s ekonom Torbjörn Hållö skrev för en tid sedan en artikel om hur demografin i Sverige är helt förändrad och att de konflikter och problem som uppstått mycket hänger ihop med det. Jag tror att många riksdagsledamöter och ministrar skulle behöva läsa den och andra texter om det förändrade Sverige. Förstår man inte det nya Sverige med klaners och gängs påverkan så blir det svårt att ta rätt beslut om lagar och uppdrag till myndigheter.

Det har sedan länge varnats för den här utvecklingen med klaner och gäng som äter sig in i samhället. Jag satt själv med på möten inom Socialdemokraterna på 90-talet där kommunalråd från de större kommunerna och Nalin Pekgul med flera, som själva levde i förorterna, varnade för klanernas och gängens inflytande. Jag utgår från att liknande skedde i andra partier. Men varför agerade man inte när de som levde närmast problemen flaggade tidigt för detta?

Jag hör en del politiker, Ardalan Shekarabi senast, tala om att riksdag och regering måste lyssna på experterna för att ta rätt beslut idag om brottsbekämpningen. Men varför valde man att inte lyssna på experterna de gånga 30 åren som varnade för den här utvecklingen?

Sannolikt är det bara en fråga om tid innan politiker, åklagare, domare, poliser och andra offentliga funktioner och personer blir utsatta för det dödliga våldet. Hoten och utpressningen finns redan där. Hur skyddas de som riskerar att stå på tur när de kriminella kommer bli mer stressade och pressade av staten?

Carin Götblad var intervjuad om de förslag hon lade fram redan 2010. Som en av Sveriges tunga chefer inom polisen hade hon fått ett uppdrag att se vad man kunde göra för att mota utvecklingen där unga personer rekryterades till kriminella gäng. Ingångsvärdet var rätt dramatiskt redan 2008, där man konstaterade att den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot rikets säkerhet. Götblad lade fram skarpa förslag som både var repressiva och förebyggande. Vare sig dåvarande Alliansregeringen eller den regering som följde därefter med S och MP agerade på de förslag som fanns. Det fanns alltså både en insikt och förslag som kunde ha motverkat den utveckling vi sett sedan dess. Ändå valde man att inte agera på de förslag som lades fram. Hur det gick vet vi nu. Det blev gängkrig i öppen dager och systemhotande brottslighet.

Är politiken redo nu då?

Jag tror att regering och riksdag måste utmana oss medborgare och testa sitt mandat. Min bild är att rädslan, ilskan och irritationen är så pass stor att det finns stöd hos folket för långtgående åtgärder för att steg för steg tvinga tillbaka brottsligheten. Frågan toppar bland väljarna när man listar viktigaste frågorna.

Det har talats om att brottsligheten är att betrakta som inhemsk terrorism. Det innebär att vi i så fall ska tillämpa terrorlagstiftning för att råda bot på situationen. Det kan låta absurt, men vi kan lära av El Salvador som tvingades införa undantagslagar för att hantera brottsligheten som hade ätit sig långt in i samhällskroppen. Det räcker med att titta på Island som har infört utegångsförbud för unga efter vissa klockslag för att förstå att vi har en del att lära av andra länder för att få ordning på Sverige.

Vi som medborgare är sannolikt beredda att utstå mer bevakning via kameror och kontroller för att slå tillbaka mot de kriminella. Danmark och Storbritannien är länder vi kan lära av. Kameror och AI används av brittisk polis i stor utsträckning för att kartlägga mönster och identifiera de kriminellas framfart.

Socialdemokraterna har nu lanserat förslaget om att använda militären mot de kriminella. Sverigedemokraterna har tidigare framfört liknande förslag. Frågan måste också riktas till Socialdemokraterna om de också då är bredda att införa övriga lagar och uppdrag till myndigheter för att få ordning på Sverige. Hittills har det inte låtit så då man varit emot ökad kontroll mellan myndigheter för att kunna utvisa de som vistas illegalt i Sverige och man har även argumenterat emot straffskärpningar bland annat. Om det är en total omsvängning från S vi ser början på kan det både sätta press på regeringen att agera och skapa utrymme för breda politiska majoriteter i fler frågor kring brottsbekämpningen.

Vad kan man göra själv?

De flesta företag har antagit planer för sitt hållbarhetsarbete. I hållbarhet ingår att bidra till social hållbarhet. Hur ser de planerna ut och vilka samarbeten har man som kan stärka civilsamhället, idrotten och andra krafter? Ska vi stå emot brottsligheten behövs motkrafter.

Precis som Norrtulls SK gjort så behöver fler göra. Tänka till om vilka situationer och kriser som kan uppstå. Försöka förbereda sig inför dessa så långt det går. Öva på krishantering och skapa trygghet i verksamheten att alla är förberedda om det behövs.

Vill du ha stöd i ett sådant arbete så kan jag och kollegorna på Miltton bistå. Tveka inte att höra av dig så kan vi ta ett samtal.

 

Niklas Nordström

vecka 39 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.