Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Varför har Sverige de problem vi har idag?

Vad kan det bli för slutsatser av en statssekreterares avgång?

Statsministerns statssekreterare PM Nilsson avgick som följderna av brott mot lagen rörande fiske av ål och allt som hänt i den saken. Att det blev så till sist är inte konstigt då det blir en stor uppförsbacke att hantera såväl för Nilsson själv som för regeringen.

Förutom det kan vi fundera på om det dras några slutsatser i övrigt rörande hur lagar och regler efterlevs och inte minst krocken mellan stadsborna som gästar lantlivet med de som bor och verkar på landsbygden. Inte minst det senaste valet illustrerade att många på landsbygden och mindre tätorter ser sig bortglömda av partierna, staten och myndighetssverige i stort. Om det går att få någon konstruktiv debatt efter det som hänt hoppas jag det är om hur de som försöker leva och verka på landsbygden har det. Det är inte lätt att få bygga och bruka skog och mark för de som lever i den miljön. Många är de myndigheter som hänger över axeln på den som försöker utveckla och leva på landsbygden. Per-Ola Olsson är en ledarskribent som återkommande sätter ord på hur livet och politiken fungerar för den som inte bor i staden.

Varför har Sverige de problem vi har idag?

Jag tänkte även ägna det här nyhetsbrevet åt ett lite längre resonemang om de problem Sverige har, vad orsakerna är och hur olika vägval framåt kan se ut. Med det sagt ska vi alla komma ihåg att Sverige enligt olika mätningar är ett av världens bästa länder att leva i.

Frihet, välstånd, innovation och många andra parametrar talar för Sverige. Likaså att vi har råvaror, industrier, forskning, kunnig arbetskraft och annat som kommer hjälpa oss säkra en fortsatt växande ekonomi. Också viktigt komma ihåg när rubrikerna så ofta är negativa.

Sverige har växt väldigt mycket på kort tid

Vi behöver inte argumentera om vi är för eller mot invandring/flyktingmottagande, hur stor den ska vara med mera. Där tycker folk olika och det syns i valet av partier. Fakta är att Sverige beviljade över en miljon personer olika typer av uppehållstillstånd de senaste tolv åren.

Det faktum att Sverige växt väldigt snabbt på kort tid är svårt att argumentera emot oavsett vad man tycker i övrigt. När Sverige blev 9 miljoner invånare hade det tagit 35 år att växa från 8 till 9 miljoner och det skedde i huvudsak av födelseöverskott. Då hinner samhället planera och anpassa sig med allt från bostäder och arbete till välfärd och socialförsäkringar. 2004 blev Sverige 9 miljoner invånare och det tog bara 13 år innan vi blev 10 miljoner. Idag är vi redan 10,5 miljoner invånare.

På mindre än 20 år har vi alltså växt med 1,5 miljoner invånare. Det i sig skapar stora problem att hinna anpassa och hantera en så stor befolkningstillväxt i ett så litet land. Bara ledtiderna att bygga förskolor, skolor, bostäder, utbilda folk och annat visar att det är omöjligt för ett samhälle att ställa om på så kort tid.

Många av de problem vi ser idag med arbetslöshet, utanförskap, svaga skolresultat, grov brottslighet, personalbrist, bostadsbrist och mycket annat hänger ihop med detta. Det tar många år för en invandrad vuxen att utbilda sig och bli anställningsbar. Statistiken talar sitt tydliga språk där det tar åtta år innan hälften av flyktingarna kommit i arbete.

Då återstår den andra hälften av gruppen som ännu inte är i arbete och fortsatt behöver stöd och bidrag i olika former.

Svenska modellen förutsätter att folk arbetar

Det är i ljuset av detta som vi ska se debatten som valrörelsen delvis handlade om att väldigt många vuxna inte klarar sin egen försörjning. En rapport talar om att hela 1,3 miljoner i arbetsför ålder inte är självförsörjande.

Svenska modellen med höga skatter och generösa villkor i välfärden, där det mesta är gratis såsom skola, högskola, sjukvård, äldreomsorg och skyddsnätet är omfattande vid sjukdom och arbetslöshet samt pension, förutsätter att vuxna arbetar och betalar skatt. Om inte det sker utmanas hela fundamentet i den modellen. Det är därför det är så avgörande att Sverige nu tar ett djupt andetag och tänker genom hur kommande 20 åren ska se ut för att vi ska få ordning på de problem vi ser så att själva modellen kan överleva.

Sverige hade till stora delar utrotat den fattigdom som präglade landet för 100 år sedan, men nu kommer det oroväckande siffror om att fattigdomen ökar. Även det hänger ihop med den stora invandringen då det är den gruppen som återfinns klart överrepresenterad bland de som definieras som fattiga. Men med det sagt går det också att ifrågasätta de som larmar om växande klyftor. Sverige är fortsatt ett av världens mest jämlika länder tack vare trygghetssystemen, vilket berättades om i en intressant podd hos Kvartal om du vill lyssna.

Politikernas expansiva löften kommer inte vara trovärdiga

Det går att skriva väsentligt mer på temat vad Sverige står inför när vi förändrats så snabbt på kort tid, men det får vi återkomma till. Det jag dock vill flagga för är att vi alla måste förstå att alltmer av våra gemensamma resurser kommer gå till att få ordning på de problem som följer med att vi växt så snabbt på kort tid. Brottsligheten är ett exempel där mer av skatteintäkterna kommer gå åt till att hantera konsekvenserna av de kriminellas härjningar. Sjukvården får lägga mer tid på att ta hand om människor som skadats, polisen kommer fortsätta växa, domstolar och fängelser kräver mer resurser och byggs ut, socialtjänsten och ungdomsvården måste reformeras etc.

Men även andra områden är eftersatta och har inte hängt med när Sverige växt så snabbt. Infrastrukturen är en annan sådan sektor och jag är därför inte förvånad att regeringen valde att helt avbryta projektet med höghastighetsjärnvägar. Det finns helt enkelt inte pengar till att göra allt och underhållet av befintlig infrastruktur är allvarligt eftersatt.

Lägg till detta att Sverige måste rusta upp försvaret, sjukvården, skolan och äldreomsorgen så förstår vi alla att det inte är tid för expansiva löften om annat. Medborgarna i Sverige kommer helt enkelt få inse att vi under lång tid måste hantera såväl konsekvenserna av kraftig befolkningstillväxt som att mycket är eftersatt historiskt. Därför ska vi alla vara skeptiska när det ställs ut löften såsom att kraftigt sänka skatten på drivmedel. Ingen regering kommer avstå från de pengarna som skatten på bensin och diesel genererar. Tänk mer kritiskt med andra ord när det utlovas skattesänkningar eller generösa reformer på olika områden. Det är inte möjligt så länge vi har för många vuxna utanför arbetskraften och det finns så stora brister i samhällsbygget som måste repareras.

Komiker sätter perspektiv

Jag har noterat hur satiriker och komiker allt oftare är de som bäst sammanfattar samhällsdebatten och vad vi egentligen snackar om. Inte minst var det så under åren med Trump att satirikerna fick bli de som gjorde den röra som präglade Trump begriplig.

Här var ett intressant inlägg från ett brittiskt universitet med en komiker som tar sig an klimatfrågan, fattigdom och wokedebatten. Oavsett om du blir arg över hans budskap eller håller med är fenomenet med komiker som samhällsdebattörer intressant.

 

Niklas Nordström

vecka 4 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.