Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Vi behöver få fart på den svenska ekonomin

Hur får vi fart på svensk ekonomi?

Sverige har EUs sämsta tillväxt och det ser inte ut som att det blir en snar vändning. Bostadsbyggandet har fallit kraftigt och riskerar att vara på lägstanivåer som vi inte sett sedan krisåren på 90-talet.

Att byggandet stannar av är allvarligt då det redan finns bostadsbrist efter att Sverige växt så snabbt efter den omfattande flyktinginvandringen. Inte minst i norra Sverige kommer det skapa proppar när folk som söker jobb inte finner en bostad. Ännu har regeringen inte kommit med några förslag som kan häva en väldigt allvarlig nedgång i hela byggsektorn. Jag kan tycka det är märkligt att regering efter regering utser en bostadsminister, men sen inte har någon politik denne ska genomföra.

Det gör att förväntningarna på höstens statsbudget växer och att regeringen ska presentera förslag som kan få fart på byggande, jobb och tillväxt. Sverige har många förlorade år där det inte funnits tydliga majoriteter i riksdagen som varit handlingskraftiga med reformering av ekonomi och arbetsmarknad. Den största reformen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden stod arbetsmarknadens parter för. Den gjordes sedan till lag hösten 2022.

Ekonomer till höger och vänster verkar nu enade om att dagens restriktioner kring statsbudgetens ramverk måste förändras för att frigöra mer pengar till budgeten. Om regering och riksdag skulle anamma det omgivningen säger så frigörs ytterligare 20 miljarder till statsbudgeten. Frågan är då hur de pengarna skulle användas? Om de hade avsatts till investeringar i till exempel infrastruktur, elförsörjning eller annat som är bestående värden är det bra och främjar investeringar för framtiden.

Det är helt nödvändigt att få fart på jobben och tillväxten då Sverige har stora utgifter framför oss. Om försvaret ska uppfylla kraven som medlemmar i NATO och för att kunna skydda oss mot Ryssland så är det nära en fördubbling av försvarsanslaget vi talar om. Från dagens dryga 70 miljarder till närmare 130 miljarder per år. Till det kommer många miljarder ytterligare för att fylla på förråden efter de vapen och materiel som skickats till Ukraina.

Men staten har många andra stora utgifter framför sig. Infrastruktur, elnät, elproduktion, digitalisering. Alla är stora och viktiga områden som måste prioriteras om Sverige ska hänga med i konkurrensen. Planer för detta finns, men är för defensiva.

Till det kommer oroande signaler kring välfärdens finansiering. SKR flaggar för stora behov i kommuner och regioner för att säkra kvaliteten i skola, vård och omsorg. Bara pensionsskulden i kommunsektorn har räknats upp med tiotals miljarder.

de röster som höjs för att göra ett rejält omtag kring politiken för jobb och tillväxt är värda att lyssna till. Fler måste gå från bidrag till arbete och företagen måste kunna växa och utvecklas.

Dags att städa i städbranschen

Egentligen är det konstigt att det inte varit mer debatt om att en person som inte hade rätt att vistas i Sverige kunde ha jobbet att städa hemma hos dåvarande statsminister Andersson. Hela den historien rullas upp nu när städerskan har återvänt till Sverige och tar juridisk strid. Tidningen Vi har ett stort reportage om det hela och det är en riktigt hemsk berättelse om hur skumraskföretag nyttjar människor som är utsatta. Löner och villkor som ingen annan av oss skulle acceptera på arbetsmarknaden.

I Anderssons fall väcker det besvärande frågor om hur det är möjligt att ett oseriöst företag som har återkommande problem med myndigheter, skatteskulder och saknar kollektivavtal tillåts komma hela vägen in i hemmet hos statsministern. Vad gjorde Andersson, Regeringskansliet och säkerhetspolisen?

Men det finns anledning för alla som anlitar städföretag privat eller i jobbet att ställa sig frågor om vem det är som står bakom företaget, sköter man sina åtaganden mot anställda, betalar man skatter, följer man regler, har man kollektivavtal…? Vi kommer aldrig vinna mot oseriösa och kriminella företag om inte vi alla är observanta. Här finns en bra checklista för statsministrar och oss alla att följa för att anlita hederliga företag.

Vi får aldrig vänja oss

I veckan har det varit bombdåd i Norrköping. Det är hemskt att se hur tryggheten i hemmet hotas på det här sättet av den anonyma grova brottsligheten. Det är lätt att bli avtrubbad när mer eller mindre varje dag inleds med nyheter om skjutningar och sprängningar, men det får vi akta oss för. Det är viktigt att det finns en förväntan och press på politik, polis och andra myndigheter att få bukt med brottsligheten.

Men brottsligheten är en sak. Allmän moral och hänsyn till medmänniskan är ytterligare en viktig dimension. Hur uppträder vi mellan varandra i det offentliga rummet? En bussresa i Skåne får stå som exempel på detta när det inte funkar.

I veckan kom en debatt igång efter att en privatperson som besökt Gröna Lund delade med sig av sin upplevelse. Det var gäng av ungdomar som trängde sig och betedde sig allmänt illa och hotfullt. Trots tillsägelser från andra personer hände inget. Inte heller agerade vakter eller annan personal mot de som betedde sig illa. Liseberg i Göteborg har vidtagit andra åtgärder mot de som inte kan uppföra sig och drar in årskort och avvisar folk.

Jag tycker det är positivt att Göteborg visar vägen för hur man ska agera. Om vi inte har tydliga normer och värderingar inpräntade från barnsben om hur man ska uppföra sig måste omgivningen reagera och utdela konsekvenser som är kännbara.

Ryssland i sönderfall

Rysslands isolering från Europa fortsätter nu med att svenska diplomater utvisas. Rysslands väg bort från den fria världen är allvarlig och sorglig.

Vid kriget blev det tydligt hur många ryssar flydde landet av olika skäl. Många män som inte ville bli uttagna till kriget drog som en avlöning. Men flykten från Ryssland har pågått mycket längre än så. Man talar om att några hundratusen unga och välutbildade år efter år lämnat landet då man helt enkelt inte ser någon framtid där.

Ryssland är inget framstående land utöver sina råvaror, men det blev inte bättre när kriget drog igång och många inom techindustrin lämnade. Tech var den sektor där många unga kunde se att det fanns en framtid, men även det har försämrats över åren med alltmer kontroll och begränsade framtidsutsikter. Så av det som skulle bli en viktig del av det moderna Rysslands ekonomi återstår nu en snabbt krympande och försvagad bransch.

Sönderfallet är även moraliskt. Förutom korruptionen som äter upp själen i landet och skapar ett land av tjuvar så är man en rent fascistisk stat som hjärntvättar sina medborgare. Bisarra filmer på barn som drillas med tävlingar i hur snabbt man kan sätta ihop en Kalashnikov får oss att häpna. Unga ryssar matas med en propaganda som är menad att få dem till icke ifrågasättande medborgare som ska lyda Putin och hans anhang. Lögner om kriget och västvärlden pumpas ut i tv och sociala media. Det är därför svårt att tro att Ryssland blir ett mer normalt land bara för att kriget en dag tar slut och Putin inte styr. Giftet om Rysslands storhet och föraktet för omvärlden har gått mycket djupare än man kan tro.

Som kontrast till det är det oerhört bra att Ryssland nu får känna konsekvenser av kriget även inom landet när Belgorod attackeras av gerillasoldater.

Som alltid är det underhållande att se hur man klär av Rysslands propaganda. Påståendet att det är amerikanska stridsfordon som kört fast i Belgorod är med största sannolikhet en lögn.

Tveksamt om DeSantis håller som kandidat

Nu har Floridas republikanske guvernör Ron DeSantis tillkännagett sin kandidatur som president. Det är starten på en väldigt lång process som sannolikt pågår i minst ett år innan man vet vem som är GOPs kandidat.

Lanseringen kunde knappast blivit sämre där Elon Musk skulle leda en utfrågning som skulle sändas via Twitter. Jag är själv förvånad att DeSantis ger Musk en sån roll med tanke på hans rätt extrema åsikter och kritiken som finns kring hur han förändrar Twitter. Till det kom ett tekniskt haveri som gjorde att man visade hur skört Twitter är numera efter att Musk skurit ner kraftigt på teknik och support.

DeSantis har byggt mycket av sin kandidatur på att han är en hårding i Florida. Frågan är om det verkligen kommer ge honom respekt i landet. Förutom stolligheterna med utrensning av böcker i skolor och på bibliotek så har han tagit en strid med Disney som nu kostar Florida miljarder i investeringar och skatteintäkter.

Disney hade planer att investera 17 miljarder dollar kommande år i Disneys anläggningar i Florida, men allt detta är nu under omprövning efter att guvernören tagit en strid med företaget. Disney har öppet kritiserat den alltmer inskränkta synen som Floridas politiker ger uttryck för och därmed markerat mot DeSantis att man inte delar den politik som förs. Disney är den största privata arbetsgivaren i Florida och oerhört betydelsefull för ekonomin.

Nu har Disney ledsnat och stoppade en flytt av 2000 jobb till Florida och ett kontorskomplex på en miljard dollar blir helt enkelt inte av. Disney säger nu att man omprövar hela inställningen till investeringar i Florida. Man kan på goda grunder ifrågasätta en politiker som envist driver genom principiella och ideologiska frågor till en kostnad av jobb och ekonomi. Ingen bra merit om man vill leda ett land.

Utvärderingen av DeSantis lansering som kandidat är skoningslös i det här inslaget och bitvis underhållande. AOC Joins Trump, Mainstream Media In Ron DeSantis RIDICULE After Glitchy Twitter Announcement

 

Niklas Nordström

vecka 21 2023

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.