Miltton blogs

Miltton Thoughts via epost

Prenumerera på Miltton Thoughts (tidigare Aim Thoughts)

* obligatoriska fält för beställning av nyhetsbrev

Observera: Efter att du har klickat Prenumerera längst ner krävs en bekräftelse via angiven epost innan prenumerationen startar.


_______________________________

Jag ger samtycke till att mina uppgifter hanteras enligt nedan.

Jag ger härmed mitt samtycke att den data jag lämnar i min anmälan hanteras enligt nedan.

Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Styrelsen för Miltton Public Affairs AB ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyheter och analyser till dig. Bearbetningen sker i samarbete med Mailchimp. Dina personuppgifter överförs till land utanför EU då informationen lagas hos Microsoft.

De kategorier av personuppgifter vi behandlar är uppgifter om namn, företag och e-post.

Personuppgifterna har vi fått från dig i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev och du har i samband med din anmälan samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter som utgör underlag för nyhetsbrevet sparas i 7 år varefter det gallras.
Du har alltid rätt att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. E-tjänst för detta finns på datainspektionens hemsida.

Enligt lagstiftningen finns ett antal rättigheter. Utifrån denna behandling hanteras dina rättigheter på detta sätt:
Du har rätt till information om behandlingen.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt till radering av personuppgifter.
Du har möjlighet att begära rättelse av dina personuppgifter.
Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Att du gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd du önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om din förfrågan kan tillgodoses och meddelar dig sitt beslut.

För att göra anspråk på en eller flera rättigheter kontaktar du emma.sjalin@miltton.com.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Bekräfta genom att klicka på det gråa ordet:*