Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Närmsta dagarna blir kritiska

Finlands president och statsminister har nu gett klart besked att man söker medlemskap i NATO. Det följdes snabbt upp med välkomnande ord främst från de nordiska Natoländerna, även USA och EU gav sitt stöd och välkomnande. Ryssland följde upp med varningar och hot om konsekvenser att söka medlemskap i NATO, men krasst kan man konstatera att Putin har sig själv att skylla att det blir såhär. Utan kriget mot Ukraina hade sannolikt inte medlemskap i NATO varit aktuellt.

Som det nu löper på med möten i Finland och Sverige talar allt för att statsbesöket i Stockholm under ledning av Finlands president blir en kraftfull manifestation av enighet mellan länderna och att vi nu inleder en ny era som medlemmar i försvarsalliansen NATO. Om den parlamentariska gruppen haft sitt slutmöte på fredag och Socialdemokraterna tar sitt beslut på söndag är det troligt att regeringen samlas på måndag för att formellt ta beslut att lämna in en ansökan.

Hos Miltton organiserade vi ett intressant samtal med Arto Räty, finsk generallöjtnant, och Maria Wetterstrand, tidigare Miljöpartiet, på temat Finland, Sverige och NATO. Du kan kolla på seminariet här och hålla utkik för framtida seminarier på aktuella teman. Arto, Maria jag själv och ett antal andra seniora konsulter hjälper våra kunder att orientera sig i det nya landskapet.

Krigsbrotten börjar nu prövas i domstol

Det cirkulerar hemska filmer från övervakningskameror som visar hur ryska soldater skjuter och dödar civila. Dokumentationen av krigsbrotten har varit omfattande och nu kommer första fallet prövas i domstol med en 21-årig rysk soldat som åtalas för att ha avrättat en civil ukrainare. Det kommer fler åtal eftersom allt insamlat material med foton, filmer, avlyssning av radiotrafik med mera struktureras upp.

Vill du skänka en peng till Ukraina?

Ryssland har som vi vet vid det här laget stora problem att nå framgång med kriget och deras förluster i manskap och materiel är omfattande. Varje dag beräknas kriget kosta 900 miljoner dollar i direkta kostnader. Till det kommer alla kostnader för sanktionerna som är svåra att beräkna.

Men även Ukraina har stora kostnader för att försvara sig. Det kommer pengar inte minst från USA och mycket mer måste göras från Sverige och EU om Ukraina ska orka hålla ut mot ryssarna. Det du och jag kan göra för att stödja Ukraina är bland annat att skänka pengar till olika ändamål. Presidenten har öppnat upp för att göra det enklare att samla in pengar till försvarsmakten, sjukvård och återuppbyggnad efter kriget.

Vad händer på Sveriges Radio?

En besvärande situation har uppstått för Sveriges Radio Ekot när det uppdagades att man inte översatt KDs partiledares uttalande korrekt. Istället översatte Busch uttalande om islamister till muslimer på tre olika språk, vilket förstås är en väsentlig skillnad. Ungefär som att man skulle kalla tyskar för nazister. Ekot har gjort en internutredning och kommit fram till det finns olika skäl till felaktigheterna, men att inget skett medvetet. Vi är många som tvivlar på att det är en så enkel förklaring när det skett på tre olika språk och man även har uppdagat historiska felaktigheter i rapporteringen. Tvärtom återstår många frågor för cheferna att reda ut om trovärdigheten ska återupprättas och misstankarna om aktivism undanröjs. Nu landade krishanteringen i att problem skulle lösas med att fler personer ska anställas och mer resurser avsättas till de internationella sändningarna. Vad det nu har att göra med problemet med bristande kvalitet i rapporteringen och att de förmedlat felaktigt översatta nyheter.

Det handlar inte heller bara om KD, utan liknande har en Miljöpartistisk politiker blivit utsatt för kring uttalanden om somalier som visade sig inte bli korrekt återgivna. Vederbörande väntar ännu på en förklaring och ursäkt.

Jag tycker också det är fascinerande att det verkar vara så svårt för media och journalister att erkänna fel. Varför kan inte ansvarig utgivare för Ekot träffar Kristdemokraterna för att be om ursäkt och reda ut vad som hänt? I mina ögon stärker det trovärdigheten i journalistiken att ta ett sånt möte, men här gör man tvärtom. Paul Ronge har skrivit en bra text på temat och jag tycker han sätter ord på det många ger uttryck för kring medias självgodhet. Vi som är samhällsintresserade och följer media förstår att det görs val i vinklar och tonalitet. Allt blir inte objektivt då det är människor som ska filtrera en nyhet ut till oss mediekonsumenter. Vi fattar det, men när det blir direkt fel borde man väl kunna erkänna det, utan att det ska vara så krångligt och märkvärdigt. Precis detta gör att den plumpa och grova kritik Trump förde fram har sin relevans hos många människor. Man har helt enkelt sett för mycket av medias agendasättande och vinklingar.

Sverige behöver välkomna krypto

Som ni kanske minns skrev jag för två veckobrev sedan om president Macrons politik för att positionera Frankrike som ett framåtlutat land vad gäller krypto, web3 och blockedjor bland annat. Allt för att säkerställa att landet ligger i internationell framkant i konkurrensen om investeringar, jobb och tillväxt i de växande framtidsbranscherna. Nu har Frankrike tagit ytterligare ett steg när Binance, världens största börs och handelsplats inom bitcoin och annat inom krypto, fått tillstånd att bedriva verksamhet. Det gör att vi nu har en global spelare som tagit ett rejält kliv in i EU.

USA har svängt snabbt där president Biden beställt en politik och regleringar som ska främja investering och utveckling av digitala tillgångar. Finansminister Yellen kommer nu med regleringar som normaliserar krypto jämsides med övriga finansmarknaden. Republikanerna i senaten har inte varit sena att hänga på och har initierat ett eget arbete för att komma med offensiva förslag till regleringar som kan stimulera affärer och jobbskapande inom kryptobranschen.

Frågan är då vad Sverige gör? Binance har nämligen också sökt tillstånd här, men tyvärr saknas den framåtanda vi ser i USA, Australien och Frankrike för att vara lika välkomnade. I Bitcoinpodden, som produceras av den svenska kryptohandelsplatsen Trijo, resonerade man om detta och vikten av att också Sverige skapar regleringar för att uppmuntra företagande inom krypto. Det märkliga i den svenska situationen är att vi normalt sett är ett land som är väldigt snabbt att skapa möjligheter kring ny teknik och banbrytande teknologi. Men just här verkar det ta stopp. Bankerna är till exempel livrädda för allt som har med krypto att göra och förhindrar sunda företag att utveckla sin affär. Vi har generaldirektörer som aggressivt angriper bitcoin och krypto för att stoppa utvecklingen. Har dessa generaldirektörer tagit sig friheter i frånvaron av politisk styrning eller har de fått klartecken från regeringen att driva denna linje? Oavsett vilket är det enligt mig helt förödande om Sverige skulle välja att låta tåget med bitcoin, krypto, NFT, blockkedjor etc gå utan att vi är med på resan. USA ligger redan långt framme och andra länder följer. När nu Frankrike väljer sida skapar det en helt ny dynamik i EU. Med andra ord behöver Sverige snabbt vända processen och skapa en politik som stimulerar företagande och konsumentintresset inom detta område.

Att framtiden redan är här får vi bevis för varje dag. I Seattle, en stad med stor nordisk prägel, har man nu öppnat sitt första museum för NFT.

Modiga ryssar

Det är inte lätt att våga protestera mot regimen i Ryssland då redan enkla protester mot kriget kan ge 15 års fängelse. Dock görs olika markeringar och denna var riktigt elegant när man hackat tv-tablån och istället för information om programmet har man skrivit in ett kritiskt budskap mot kriget och regimen.

Niklas Nordström

vecka 19 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.