Niklas Nordström

Miltton Thoughts: NATO nästa

Nu ser vi hur NATO-frågan hanteras på ett klokt och varsamt sätt i dialog mellan Finland, Sverige och våra allierade. Löpande har det kommit uttalanden från olika länder som ger stöd och garantier till Finland och Sverige i väntan på att medlemskapet godkänts i samtliga länder. Besöket i Vita Huset med statsminister Andersson, president Niinistö och president Biden är en viktig handling för att visa en fördjupad och förstärkt relation mellan länderna. Biden lovordade de båda ländernas bidrag till gemensam säkerhet och lyfte inte minst demokratins stabila grund som skäl att välkomnas in i NATO. Vi kan också utgå från att det sades väsentligt mer i mötet inför presskonferensen som rör konkreta frågor om stödet till Ukraina, gemensamma militära samarbeten och övningar, säkerhet i Arktis och Östersjön och hur Turkiet ska hanteras.

Jag kan även dela en egen upplevelse från den mottagning som arrangerades i onsdags kväll av Finlands ambassadör som ett led i statsbesöket. Förutom presidentparet och kungafamiljen var där en rad ledande politiker från regering och riksdag, höga militärer, generaldirektörer, ambassadörer och många verksamma inom försvars- och säkerhetspolitik. I samtliga samtal jag deltog i enskilt eller i grupp var det påtagligt vilket lugn det var över utvecklingen och i hanteringen av NATO-frågan. Oavsett vem jag talade med så var det samstämmigt att det var helt rätt beslut att söka medlemskap i NATO och att frågan hanterats på ett bra sätt av regering och riksdag. Frånvaron av kritik eller retorik var befriande och visar att Sverige kan klara att hantera svåra och komplexa frågor när man väl samlar sig. Som medborgare kändes det tryggt att lämna tillställningen med en sån känsla.

Väljarna vill se mer av inre säkerhet

I den senaste mätningen som Aftonbladet publicerade ligger Lag och ordning som etta bland väljarnas prioriterade frågor. Att upploppen under påskhelgen påverkat svenska folket är en rimlig slutsats. Att se poliser retirera för våldsverkare och att bilar för miljonbelopp går upp i rök är inte det man vill se i Sverige. Frågan som återstår är om oppositionen nu hinner och förmår göra politik av denna fråga innan valet. Vi kommer fortsatt ha kriget i Ukraina som den stora frågan och en alltmer osäker ekonomi in i valrörelsen. Normalt är frågor om polis och brottsbekämpning högersidans starka frågor och det är sannolikt där som Moderaterna med sina stödpartier skulle kunna ha framgång och utmana S om regeringsmakten.

Är polisen ett hopplöst fall?

Jag har tidigare skrivit i nyhetsbreven om polisen som dåligt fungerande myndighet och tyvärr är det svårt se att det pågår något arbete som ska få rätsida på det hela. Att man mörkat att det visst fanns tillgång till underrättelser om att det kunde bli upplopp och att det fortsatt är stora problem med passhanteringen är inget annat än ett allvarligt underkännande av polismyndighetens egen förmåga. Vi medborgare har alltså sett poliser skadas och bilar brännas samtidigt som det fanns tillgång till varningar innan påsken. Likaså hade såklart hela processen med att säkerställa att svenska folket har giltiga pass kunnat förutses då det finns data på när passen förfaller och därmed hade man kunnat planera för detta.

Att fortsätta som regering och riksdag gör och skicka ännu mer pengar till polisen är en alltför fantasilös ordning. I stället måste fokus nu ligga på att polisen ska lösa de uppgifter man har fått i uppdrag och vidta de åtgärder som krävs för att klara det. Väldigt lite handlar om ökade resurser, utan snarare om styrning, ledning och prioriteringar. Hanne Kjöller har levererat ännu en bra text och berättar här att det löpande kommit allvarlig kritik från revisioner och översyner som man inte agerar på. Myndigheten fortsätter som förut med dåliga resultat vad gäller brottsbekämpning och uppklarande av brott. Frågan är om de nationella politikerna har kraft och förmåga att utmana polismyndighetens bristande kvaliteter och kräva grundläggande förändringar.

När det i fall efter fall, till exempel bland stenkastarna, visar sig att många brott begås av personer som inte har rätt att vistas i Sverige, blir det ytterligare bevis för att polisen har svårt fullgöra basala uppdrag. Utvisningar från Sverige sker uppenbart i för liten omfattning och med för lågt tempo. Att medborgarna får se att personer som vistas illegalt i landet begår grova brott inger sannolikt inte en känsla av förtroende och trygghet till rättsstaten. Även här en uppgift för politik och myndigheter att säkerställa att staten har kontroll över situationen och att man fullgör de uppdrag som är kritiska för ordning och säkerhet.

Oroande är också att man sänker kraven ytterligare för att möjliggöra att fler kan antas till polishögskolan. På en nio-gradig skala, där normalbegåvning ligger kring fem, har man sänkt kraven från fyra till tre för att kunna antas. Det innebär alltså att vi har lägre begåvningskrav än genomsnittssvensken på en polis som ges rätten av staten att bruka våld och vapen. Det är fler än jag som reagerar på detta och det hörs larm från lärare på polishögskolan som med rätta är oroliga över kvaliteten på utbildningen och de poliser som examineras.

På Twitter fortsätter satiren mot Putin

I sociala media delas bilder och texter friskt som hånar och klär av Putin. En av de roligaste är Darth Putin som raljerar varje dag över Rysslands misslyckande och problem. Självklart noterades att Sverige efter 200 år nu söker medlemskap i NATO.

Niklas Nordström

nyhetsbrev 2 vecka 20 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.