Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Oerhört jämnt i opinionen

Den stora nyheten i veckan är förstås att älgjakten dragit igång. Självklart är jag på plats i skogen! Förutom det så hade jag en artikel publicerad i Dagens Industri tidigare i veckan på temat andra halvlek i valrörelsen. Läs gärna även valanalysen i Expressen idag: Stor oro i S över skenande elpriser: ”Kan avgöra valet”.

Det är oerhört jämnt i opinionen och det är stora väljargrupper som fortfarande funderar på hur de ska rösta. Flöden mellan partierna går åt väldigt olika håll och det är i det ljuset man ska se en del av de utspel partierna gör. Antingen vill man stoppa flödet från sitt parti eller locka väljare från andra partier. Kom ihåg att de frågor som väljarna rankat högt innan valet är brottslighet, sjukvård, invandring och inte minst den alltmer heta frågan om elförsörjningen och elräkningen.

Elräkningen blir en valfråga

Ni som följt nyhetsbrevet vet att jag återkommit till energipolitiken och elförsörjningen. Anledningen till det är att de frågorna är så centrala för ett lands utveckling. Det läge vi har nu i Europa är oerhört allvarligt. Tysklands vägval där man avvecklat kärnkraften och gjort sig beroende av rysk gas sätter hela kontinenten i gungning. Varje dag kommer nyheter om skenande elräkningar, företag som lägger ned eller går i vila, oroliga företagare och hushåll som inte vet hur man ska klara vintern.

Sveriges vägval, inlett av Göran Perssons med Centern och Miljöpartiet, har heller inte underlättat. Med enbart sex kärnkraftsreaktorer kvar har södra Sverige förlorat väldigt mycket av effekten i elnätet. Det går heller inte att skapa elproduktion på kort tid då tillståndsprocesserna är oerhört långa och komplicerade vad det än är för projekt.

Partierna har intagit tydliga ståndpunkter för eller emot kärnkraft. Förenklat kan man säga att vänstersidan inklusive Centern är emot och högersidan är för. Men det sker saker i väljaropinionen givet det kritiska läget. Svenskarna blir alltmer positiva till att bygga ut kärnkraften med hela sex av tio som är för.

S är sannolikt oroliga att frågan kan avgöra valet och har i sista stund börjat svänga till en mer positiv inställning till kärnkraft. Jag avundas inte alla de valarbetare som nu ska hänga med i svängarna om vad S egentligen står för. När Magdalena Andersson valdes till partiledare var hon mycket tydlig i sitt tal att det inte blir någon ny kärnkraft och det blev även kongressens beslut.

Är då omsvängningen genuin och hållbar? Jag reser fortsatt ett stort frågetecken kring den manöver S nu gör. Dels är den inte förankrad i partiet och dels är samtliga de tänkta samarbetspartierna emot kärnkraft.

Är verkligen skattehöjning den enda vägen?

I valrörelsen debatteras införandet av en särskild skatt att finansiera upprustningen av försvaret. Åsikterna går isär där S är för och M är emot.
Det jag förvånas över är att så få politiker är aktiva i att fundera hur de pengar som finns kan användas mer effektivt. När jag var kommunalråd arbetade vi ständigt med effektiviseringar för att undvika skattehöjning. I ett tidigare nyhetsbrev skrev jag om de enorma belopp som stjäls ur välfärd och socialförsäkringar (8-20 miljarder) samt svartjobb (ca 90 miljarder) varje år. Om politiken bara får bukt med en del av de brotten kommer samhället spara pengar som kan finansiera försvar och annat.

Möjligen kommer lågkonjunkturen att tvinga fram en politik som är alltmer effektiv och ifrågasätter hur pengarna används. En ny regering och riksdag skulle snabbt kunna spara pengar med att minska antalet myndigheter och anställda i byråkratin. Den floran har växt stort, utan att medborgarna alltid kan se mer effekt av det hela. Ta bara u-landsbiståndets bristande träffsäkerhet och korruptionen den göder, schabblet med passen, polisens låga uppklarandegrad av brott eller det dåliga underhållet av vägar och järnvägar så inser vi snabbt att det finns skäl att ifrågasätta hur staten använder våra gemensamma resurser och säkrar att de kommer medborgarna till del. Så istället för att höja skatter på de skötsamma löntagarna och hederliga företagarna borde det i första hand snarare handla om effektivisering av de skatter man redan tar ut.

Trump kommer få problem

När man slutar som politiker får man inte ta med sig dokument eller spara sådant material på dator som är känsliga för rikets säkerhet eller andra känsliga material. Det gäller i allra högsta grad när man är USAs president som Trump varit. Ändå har han tagit mängder av material som han heller inte på frivillig väg velat lämna ifrån sig när myndigheterna efterlyste dessa. Istället så gjorde FBI en husrannsakan och hämtade låda efter låda med material med varierad grad av sekretess. Det har till och med efterlysts om Trump kan ha behållit koderna till kärnvapnen hemma hos sig i bostaden.
Lagen är tydlig att man inte får ha sekretessbelagt material förvarat hemma i bostaden och därmed kommer en mycket besvärlig situation uppstå om staten ska åtala en tidigare president för brott han kan ha begått. Givet den enorma polarisering som är i USA där Republikanerna helt svalt Trumps lögner om att valet är stulet kommer det inte bli enkelt. Redan har tunga företrädare för Republikanerna gått ut och inte velat kännas vid att Trump brutit mot lagen när han förvarat sekretessbelagda material i bostaden och dessutom vägrat lämna tillbaka dem när han ombetts göra det.

Att Trump varit så angelägen att ta med sig alla dessa material är också en gåta då han varit omvittnat ointresserad att läsa några som helst dokument under sin tid som president. Men han hade tydligen en märklig tradition att alltid ta med sig mängder av material på sina resor, som han sen aldrig läste. Kanske det ligger någon sorts maktkänsla att besitta sekretessbelagda material? Hursom lär det bli oerhört besvärligt i USA kopplat till ett potentiellt åtal mot Trump.

Kul satir inför valet

När jag och några kollegor satt på kontoret och hittade Viktor Klemming, en svensk satiriker, hade vi väldigt kul. Han går elakt genom alla partier, men med humor. Ett skönt avbrott till alla utspel, debatter och utfrågningar. Se Klemmings video här.

PS: Kom ihåg att Miltton anordnar den 12 september en eftervalsanalys där experter, så som Ibrahim Baylan (S) och Maria Rankka, diskuterar och analyserar valresultatet och dess betydelse. Anmäl dig här: Miltton Talks & AW: Vilka tog hem rysaren 2022 – och vad händer nu?
Om du missade valupptakten på tisdag den 23 augusti med temat ”Slaget om Stockholm – och hur påverkas riksdagsvalet?” kan du se inspelningen här: Miltton Talks 23 augusti 2022.

Niklas Nordström

vecka 35 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.