Empowering
changemakers

Om Miltton

Miltton är en ambitiös och framåtblickande rådgivare som hjälper våra kunder att nå framgång och inte minst att bli en integrerad, ansvarstagande del av samhället. Vi räds inte utmaningar och vi har som mål att komma med nya, kreativa lösningar på våra kunders behov.

Vår historia

Miltton grundades i Helsingfors år 2001 och är idag den ledande rådgivaren i Norden inom kommunikation, ledarskap, marknadsföring och framtidsspaningar. Miltton är ett privat bolag som ägs av sina anställda.

Vi har ett unikt tvärvetenskapligt team med sammanlagt över 400 experter från olika delar av samhället. Vi tror på öppenhet, förtroende och flexibla arbetsmetoder. Vi är ett företag med stark tillväxt och bland våra medarbetare finns experter inom näringsliv, kultur, kreativitet, media, ideella organisationer, politik, forskning, sport och mycket mer. Vi arbetar hårt för att vara värda vårt förtroende – att vara den mest pålitliga rådgivaren för nordiska företag och internationella organisationer inom affärsområdet New Nordic.

2019

350+
Entusiastiska experter
37 M€
Omsättning 2019
22%
Årlig tillväxt 2019

Vi tror på förändring

Vi tror på vänlighet.

För att vänlighet bygger förtroende, och vi vill att Miltton ska vara en trygg plats för djärva idéer och omtänksamma människor. För att vänlighet leder till ansvarsfull och respektfull tillväxt, vilket gör vårt samarbete med våra kunder unikt.

Vi vet vad som krävs för att växa.

Millton byggdes inte på en dag. Vi drivs av mod, kreativitet och hängivenhet. Om det finns en möjlighet att få oss, våra kunder eller vårt samhälle att växa, så tar vi den. Vi har byggt vår verksamhet på att samla människor som är lika begåvade som de är olika. Vi litar på varandras intentioner, ärlighet och kreativitet.

Det här årtiondet behöver världen förändras mer än någonsin tidigare. Vår verksamhet handlar om att sammanföra människor, lika begåvade som de är olika, med varandra. Vi tror på avsikten, integriteten och den inneboende kraften hos varje människa som vi anställer eller samarbetar med.

We empower changemakers.

Vårt hållbarhetsarbete

Miltton är engagerade i ansvarsfull affärsverksamhet och kommunikation och vi utvecklar vårt företagsansvar regelbundet. Vi deltar i UN Global Contact och våra vägledande principer finns nedskrivna i vår Code of Conduct. Du kan läsa vår UNGC Communication of progress-rapport här.

Utöver det är Miltton en medlem av det finska nätverket för företagsansvar FIBS. I Estland är vi aktiva medlemmar och förespråkare för Responsible Business Forum, medlemmar i Coalition for Sustainable Development och har även gått med i mångfaldsinitiativet som lanserades av Human Rights Center.

Pro bono

Genom åren har Miltton hjälpt en rad pro bono-kunder för att uppmärksamma deras syfte. Att ge tillbaka till samhället är av stor betydelse för oss. Hur vi väljer ut våra pro bono-kunder är det medarbetarna på Miltton som fattar beslut om.

 

 

Miltton introducerar en Whistleblower -tjänst

Som ett led i vår strävan att främja en öppen och transparent företagskultur, har vi infört en kanal för att rapportera misstänkt missbruk. Kanalen bygger på det så kallade EU Whistleblower-direktivet (EU 2019/1937), som gäller för företag med mer än 250 personer från den 17 december 2021, och för företag med mer än 50 personer från och med den 17 december 2023.

Kanalen för att rapportera misstänkt missbruk implementeras av en extern tjänsteleverantör och fungerar fristående från våra egna system. Den ger våra kunder, anställda och andra intressenter en konfidentiell kanal för att internt kunna anmäla misstänka misstankar om lagbrott eller brott mot våra interna riktlinjer.

Vad kan du rapportera?
Kanalen är endast avsedd för rapportering av skäliga misstankar om tjänstefel. I andra fall kan du använda våra andra feedback- och kontaktkanaler. Misstänkta överträdelser som kan utgöra allvarliga brott mot lagen eller mot Milttons etiska riktlinjer kan ha en skadlig effekt på vår organisation, våra kunder och partners. Det kan röra sig om att ta emot gåvor som strider mot våra riktlinjer, missbruk av insiderinformation, utlämnande av kundinformation till en utomstående utan anledning eller intressekonflikter vid beslut.

Konfidentiell hantering
Whistleblower -kanalen har implementerats så att avsändaren inte kan identifieras om hen vill lämna feedback anonymt. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och med sekretess för anmälaren och ämnet.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla skyldigheter enligt personuppgiftslagen (523/1999).

Milttons Whistleblower -tjänst finns på adressen https://www.firstwhistle.fi/miltton och du kan välja att använda den på engelska, finska, svenska eller estniska.

Vi är ett företag som aldrig slutar vara nyfikna. Vi erbjuder våra kunder insikt och inspiration i en föränderlig värld.