Empowering
changemakers

Om Miltton

Miltton är en ambitiös och framåtblickande rådgivare som hjälper våra kunder att nå framgång och inte minst att bli en integrerad, ansvarstagande del av samhället. Vi räds inte utmaningar och vi har som mål att komma med nya, kreativa lösningar på våra kunders behov.

Vår historia

Miltton grundades i Helsingfors år 2001 och är idag den ledande rådgivaren i Norden inom kommunikation, ledarskap, marknadsföring och framtidsspaningar. Miltton är ett privat bolag som ägs av sina anställda.

Vi har ett unikt tvärvetenskapligt team med sammanlagt över 400 experter från olika delar av samhället. Vi tror på öppenhet, förtroende och flexibla arbetsmetoder. Vi är ett företag med stark tillväxt och bland våra medarbetare finns experter inom näringsliv, kultur, kreativitet, media, ideella organisationer, politik, forskning, sport och mycket mer. Vi arbetar hårt för att vara värda vårt förtroende – att vara den mest pålitliga rådgivaren för nordiska företag och internationella organisationer inom affärsområdet New Nordic.

2019

350+
Entusiastiska experter
37 M€
Omsättning 2019
22%
Årlig tillväxt 2019

Vi tror på förändring

Vi tror på vänlighet.

För att vänlighet bygger förtroende, och vi vill att Miltton ska vara en trygg plats för djärva idéer och omtänksamma människor. För att vänlighet leder till ansvarsfull och respektfull tillväxt, vilket gör vårt samarbete med våra kunder unikt.

Vi vet vad som krävs för att växa.

Millton byggdes inte på en dag. Vi drivs av mod, kreativitet och hängivenhet. Om det finns en möjlighet att få oss, våra kunder eller vårt samhälle att växa, så tar vi den. Vi har byggt vår verksamhet på att samla människor som är lika begåvade som de är olika. Vi litar på varandras intentioner, ärlighet och kreativitet.

Det här årtiondet behöver världen förändras mer än någonsin tidigare. Vår verksamhet handlar om att sammanföra människor, lika begåvade som de är olika, med varandra. Vi tror på avsikten, integriteten och den inneboende kraften hos varje människa som vi anställer eller samarbetar med.

We empower changemakers.

Vårt hållbarhetsarbete

Miltton är engagerade i ansvarsfull affärsverksamhet och kommunikation och vi utvecklar vårt företagsansvar regelbundet. Vi deltar i UN Global Contact och våra vägledande principer finns nedskrivna i vår Code of Conduct. Du kan läsa vår UNGC Communication of progress-rapport här.

Utöver det är Miltton en medlem av det finska nätverket för företagsansvar FIBS. I Estland är vi aktiva medlemmar och förespråkare för Responsible Business Forum, medlemmar i Coalition for Sustainable Development och har även gått med i mångfaldsinitiativet som lanserades av Human Rights Center.

Pro bono

Genom åren har Miltton hjälpt en rad pro bono-kunder för att uppmärksamma deras syfte. Att ge tillbaka till samhället är av stor betydelse för oss. Hur vi väljer ut våra pro bono-kunder är det medarbetarna på Miltton som fattar beslut om.

Vi är ett företag som aldrig slutar vara nyfikna. Vi erbjuder våra kunder insikt och inspiration i en föränderlig värld.