Lars Erikson

Partierna byter roller när det gäller vårdens styrning

Ett regionsverige som nu till stor del styrs av socialdemokrater har ansvar för att frågan om vårdens huvudmannaskap hanteras ansvarsfullt, skriver Lars Eriksson, senior rådgivare på Miltton, den 10 november i Dagens Medicin Debatt.

Valresultatet resulterade i ett nytt politiskt landskap. Sverige fick en ny regering. Den socialdemokratiska regeringen ersattes av en trepartiregering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men det var inte det enda som förändrades i och med valnattens växlande vindar. Kommun- och regionsverige har under veckorna därefter förhandlat nya styren. De börjar nu bli klara.

Hälso- och sjukvårdsfrågorna var viktiga under valrörelsen. Det brukar de vara. Men under årets valrörelse fick de ordentligt med konkurrens av andra frågor. Ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna var uppe till debatt. S-regeringen pekade på att de flesta svenskar levde i en region där borgerliga partier hade huvudansvaret. Den dåvarande oppositionen pekade på att det samordnande ansvaret fanns hos regeringen. Utifrån den logiken kan vi konstatera att rollerna mellan partierna nu blir delvis ombytta.

Regionsverige har förändrats och pendeln har svängt. Nu ser vi ett regionsverige där minst 12 av 21 regionstyrelseordförande är socialdemokratiska. I huvudsak handlar det om blocköverskridande styren med en socialdemokrat vid ordförandeklubban. Det kan bli ytterligare någon, men i huvudsak är maktskiftet i regionsverige klart. En klar förändring från föregående mandatperiod då endast 8 var socialdemokratiska.

6,5 miljoner svenskar, eller minst 62 procent av befolkningen, kommer under de kommande fyra åren att leva i en region med en socialdemokrat som högsta ansvariga politiker. För de flesta helt anonyma makthavare, men inte desto mindre centrala beslutsfattare över några av människors mest basala behov. Det främsta ansvarsområdet är hälso- och sjukvården. Men där återfinns även kollektivtrafiken, regional kultur och även det som beskrivs som regional utveckling.

Jag tror inte socialminister Jakob Forssmed (KD) kommer missa chansen att påtala just detta. Att nu är det Socialdemokraterna som ansvarar för hälso- och sjukvården på många håll. Ett av den nya regeringens mest centrala begrepp i synen på framtidens hälso- och sjukvård är en stärkt nationell styrning. Mer av samordning. Inte mindre. Och det ska staten ta ansvar för. I varje fall om den utredning som Tidöavtalet angav som en prioriterad fråga förmår landa i den slutsatsen. Om det blir på det viset vet vi ingenting om i dag. Utredningar tenderar att ta tid. Särskild om de berör regionerna.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har i sitt samarbetsavtal kommit överens om att en utredning ska tillsättas, med uppdrag att analysera och belysa för- och nackdelar, samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa, ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Detta återfanns även i regeringens budget som presenterades i tisdags.

Coronakommissionen tog upp styrning- och samordningsproblematiken när Sverige skulle vaccineras. Det satte frågan om huvudmannaskapet på sin spets i ett utomordentligt allvarligt läge. Regeringen pekar på detta i sin argumentation i statsbudgeten. Förvaltningsmodellen har debatterats från och till men mer intensivt sedan pandemin. Finns det starka argument för att behålla nuvarande förvaltningsmodell kommer det framgå i en utredning. Utredningen, remissbehandlingen och beslutsprocessen kommer ta sin tid. Genomförandet av en så pass central förändring behöver även samla ett brett parlamentariskt stöd för att överleva en eventuell regeringsförändring efter kommande val. Nu kommer utredningen och den kommer förmodligen att lägga förslag i enlighet med direktiven. Hur långt utredningen kommer att våga gå vet vi ingenting om då vi bara är i början av en sådan process.

Socialdemokraterna kan naturligtvis välja att låta regeringen hantera frågan utan att bidra till en bra hantering. Men det tror jag är en vansklig väg. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är de partier med högst förtroende hos allmänheten inom hälso- och sjukvården. Ett regionsverige som till största del nu styrs av en socialdemokratisk regionstyrelseordförande och en moderatledd regering med en kristdemokratisk socialminister har ett ansvar för att denna process hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Något som befolkningen har rätt att förvänta sig. För i slutändan handlar detta om en verksamhet som för de allra flesta är något av det mest centrala i den svenska välfärden.

Lars Eriksson
Senior rådgivare på Miltton, med bakgrund som socialdemokratiskt regionråd i Region Västmanland och riksdagsledamot