HOUSE OF FRIENDS ANSÖKAN OM AVNOTERING GODKÄND – SISTA DAG FÖR HANDEL BLIR DEN 14 DECEMBER 2018

House of Friends AB (publ) (”House of Friends”) har som tidigare meddelats ansökt om att aktien i House of Friends avnoteras från Nasdaq First North med anledning av att Miltton & Friends AB äger mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i House of Friends och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i House of Friends.

Nasdaq Stockholm har nu godkänt House of Friends ansökan och beslutat att sista dag för handel ska vara den 14 december 2018.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 15:40 CET.