Bakgrund

Miltton & Friends AB (namnändrat från Goldcup 17082 AB) (”Miltton”) offentliggjorde den 2 november 2018 att erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ) (”House of Friends”) förklarades ovillkorat och därmed fullföljdes. I enlighet med pressmeddelande per den 16 november 2018 äger Miltton mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i House of Friends och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i House of Friends.

Ansökan om avnotering

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen för House of Friends att det inte längre är motiverat för House of Friends att verka i en noterad miljö. I dag den 22 november 2018 beslutade därför House of Friends styrelse om att ansöka om att aktien i House of Friends avnoteras från Nasdaq First North.

Sista dag för handel i House of Friends aktier på Nasdaq First North kommer att meddelas snarast efter att House of Friends erhållit besked därom från Nasdaq First North.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 16:48 CET.