HOFF STÄRKER SIN POSITION INOM MARKETING AUTOMATION – FÖRVÄRVAR PRODUKTIONSBOLAGET BLOMQUIST & CO AB

HofF – House of Friends AB, har idag skrivit ett avtal om förvärv av samtliga aktier i produktionsbolaget Blomquist & Co AB. Säljare är bolagets grundare Claes Blomquist samt delägarna Johan Skylling och Eva Kasselring.

Blomquist & Co grundades 1995 och har sedan länge varit en av de ledande produktionsbyråerna inom den svenska kommunikationsbranschen. Bolaget har i de senaste två årsboksluten omsatt mellan 35 – 41 mkr och har genererat en EBIT-marginal på mellan 2,7 – 5,8 %.

Köpeskillingen för 100 % av aktierna i Blomquist & Co AB kommer att vara 1 kr. Tillträdesdag är planerad till den 31 augusti 2018. Förvärvet är villkorat av köparens due diligence. En omstruktureringsprocess inom Blomquist & Co kommer att genomföras under perioden mellan avtalsskrivandet och tillträdesdagen. Investeringen i omstruktureringen syftar till att anpassa verksamheten till HofFs starkt efterfrågade erbjudande inom ”create and automate”. Det innebär att HofF på tillträdesdagen genomför ett ovillkorat aktieägartillskott på 3,5 mkr.

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2018, kl 13:30.

Magnus Widgren, Koncernchef för HofF kommenterar:

”HofF har vunnit 9 pitcher i rad och behöver komplettera sin produktionskapacitet inom främst digital, automatiserad och rörlig kommunikation. Tack vare affären med Blomquist & Co rustar vi för Nordens främsta leveranskapacitet inom dessa områden.”

Josefin Strinnholm, VD för Done by Friends och ansvarig för produktionsbyråverksamheten inom HofF kommenterar:

”Nu tar Done by Friends positionen som en av Nordens största produktionsbyråer. Vår samlade erfarenhet samt den digitala och automatiserade spetskompetensen gör oss ytterst konkurrenskraftiga. För våra kunder innebär detta en än mer säkrad leveransförmåga, något jag ser som oerhört positivt.”

Claes Blomquist, grundare och nuvarande VD för Blomquist & Co AB kommenterar:

”Jag är mycket stolt över vad vi har uträttat på Blomquist tillsammans genom åren. Nu är det dags för mig att kliva åt sidan men jag gör det med vetskapen att det bolag jag startat och drivit i 24 år är i goda händer. Jag har stor tilltro till HofF konceptet och är övertygad om att Blomquist kommer att kunna tillföra mycket och tillsammans kommer de slå marknaden med häpnad.”

För ytterligare information

Magnus Widgren

Magnus Widgren

Koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se

Josefin Strinnholm

Josefin Strinnholm

VD, Done by Friends

Tel: 070-227 49 41, E-post: josefin.strinnholm@houseoffriends.se

Claes Blomquist

Claes Blomquist

VD, Blomquist & Co

Tel: 070-773 00 73, E-post: claes@blomquist-co.se