Miltton Public Affairs Sweden hjälper ledning och beslutsfattare i näringslivet och organisationer att opinionsbilda och förändra. Detta inkluderar att hantera konflikter och kriser i komplexa frågor och uppdrag utifrån personliga relationer och unika erfarenheter.

Som politiker eller företagsledare befinner man sig ständigt i frontlinjen. Varje dag hanteras komplexa situationer med potentiellt stora konsekvenser. Vi har unika erfarenheter av det operativa, taktiska och strategiska arbetet med mål- och intressekonflikter såväl som återkommande kris- och mediahantering. Här kan vi på Miltton Public Affairs Sweden bidra med praktisk erfarenhet och kunskap från fronten.

Public Affairs

Våra rådgivare

Emma Själin
vd

+46 (0)76 228 96 29

emma.sjalin@miltton.com

Emma Själin på LinkedIn

Emma är en erfaren rådgivare med hög operativ kapacitet i komplexa uppdrag. Hon har under tio år varit konsult på kommunikationsbyrå samt drivit eget företag. De senaste fem åren har Emma varit ledningsstöd på Luleå kommun till kommundirektörer och kommunalråd och även operativt arbetat med samhällsutveckling. Hon har också lång erfarenhet från styrelser och arbete i ledningsgrupper till exempel Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.

Niklas Nordström
Senior Advisor​

+46 (0)70 341 46 42

niklas.nordstrom@miltton.com

Niklas Nordström på LinkedIn

Niklas är en rutinerad opinionsbildare inom både politik och näringsliv. Åren 1995–99 var han förbundsordförande i SSU och 2006–2013 partner och konsult på Sveriges största PR-byrå och efter det blev han kommunstyrelsens ordförande i Luleå, ett uppdrag som han hade till 2019. Niklas har också varit ordförande för bland annat Business Sweden, Svenskt Flyg och Svenska Basketbollförbundet, samt lett och ingått i en rad statliga utredningar.

Laura Kyyrö
Laura Kyyrö
COO

+358 (0)50 375 72 92

laura.kyyro@miltton.fi

Laura Kyyrö på LinkedIn

Under sina 9 år på Miltton har Laura varit kundansvarig för flera nyckelkunder och internationella public affairs-uppdrag, särskilt inom områdena byggnad, fastigheter, stadsutveckling, hälsovård och läkemedel, mat och dryck och teknik, för att nämna några. Hon delar för närvarande sin tid mellan Helsingfors och Stockholm för att utveckla Milttons public affairs-erbjudande över hela Norden. Laura har också ett omfattande nätverk i det finska näringslivet och bland beslutsfattare.

Feffe Andersson
Fredrik Andersson
Senior Advisor

+46 (0)70 677 69 59

fredrik.andersson@miltton.com

Fredrik Andersson på LinkedIn

Fredrik är en av Sveriges främsta experter på strategisk kommunikation, public affairs och opinionsbildning. Han har ansvarat för och framgångsrikt drivit uppdrag under närmare 25 år inom det privata näringslivet, för statliga bolag, kommuner, organisationer samt myndigheter. Fredrik arbetar särskilt med strategi, rådgivning åt ledningar, krishantering och lobbying.

Lars Eriksson
Senior Advisor

+46 (0)72 565 89 98

lars.eriksson@miltton.com

Lars var riksdagsledamot för socialdemokraterna 2012-18 och har även haft många andra tunga politiska uppdrag, till exempel var han regionråd i Västmanland med ansvar för trafik- och tandvårdsfrågor. Lars har lång erfarenhet av svensk politik från insidan och ett omfattande politiskt nätverk.