Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Regeringen på plats

Ulf Kristersson och den nya regeringen får nu förtroendet att leda Sverige i en orolig och svår tid. Vi har all anledning att gratulera och önska dem lycka till för Sveriges bästa. Likaså att vi tackar den avgående regeringen som Andersson lett. De har alla tagit på sig svåra och utmanande roller ofta med ett högt personligt pris som följd.

Regeringsförklaringen följde i huvudsak det vi hörde förra veckan från Tidöavtalet, men det som nu tillkom var bland annat kursomläggningen kring utrikespolitiken där handel kopplas med bistånd. Försvarspolitiken delas upp tydligt med en separat minister för civilförsvaret och en säkerhetsrådgivare kopplad till statsministern. Ambitionen att nå 2%-målet i försvarsutgifterna senast år 2026 markerades och att stödet till Ukraina ska vara uthålligt för att sikta på återuppbyggnaden.

Geografiskt är norra Sverige väsentligt svagare representerat i denna regering med fler statsråd från södra Sverige, inte minst Småland är väl representerat. Göteborgsregionen är återkommande svagt representerat i regeringar och fortsätter så även denna gång.

Regeringens sammansättning ska nog tolkas som att de tre partierna säkrat lugn och ro internt. Personer som varit lojala och knegat på lyfts upp till ministrar. Det har lönat sig att arbeta lojalt i riksdag och kommuner och därmed samlat på sig erfarenhet. Liberalerna hanterar interna konflikter med att göra ungdomsförbundets ordförande till minister. De som väntade på stora överraskningar fick få sådana.

Nytt är att miljödepartementet nu inordnas under Näringsdepartementet. Det är en klar nyordning med sannolikt syfte att föra samman arbetet med politikområdena energi, klimat, miljö och näring då det inte sällan blir konflikter mellan dessa annars. S och MP har haft en inneboende konflikt i synen på flyg, gruvor, cement, energi och andra frågor som lamslog regeringen och fick stora konsekvenser för omvärlden. Nu hoppas man sannolikt kunna hantera frågorna bättre när de samlas under samma hatt.

Regeringens yngsta minister (någonsin) har sedan 2019 varit ordförande för Liberala ungdomsförbundet och får genom utnämnandet till klimat- och miljöminister en viktig men även ofantligt svår roll. Frågor som ingår i området är bland annat de utmanande frågorna om hur miljöprövning och tillståndsprocesser ska förändras för att underlätta och snabba på etablering av vindkraft, elnät, gruvor, infrastruktur och annat. Ska regeringen lyckas med sitt uppdrag så kommer det behövas ett stort opinionstryck och public affairs-arbete med tanke på allt som måste komma på plats för att klara klimatomställningen och nyindustrialiseringen.

Jag och mina kollegor kommer fortsätta att analysera och gräva djupare i den nya regeringens politik och dess nyckelpersoner. Vi gör gärna mer sektorspecifika analyser skräddarsydda för din organisation. Tveka inte att höra av dig!

Niklas Nordström

vecka 42 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.