Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Regeringsbildning i vardande

Inom kort har vi en regering på plats. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar en regering som ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige är den politiska plattformen som de fyra partierna ska styra Sverige utifrån. Det som var tydligt är att partierna var öppna med att de kompromissat och utifrån det enats om en relativt detaljerad plan för de kommande fyra åren. Dokumentet innehåller såväl den politiska riktningen som hur partierna ska arbeta och kommunicera. Min bedömning är att den process som pågått mellan de fyra partierna minskar risken för kriser under mandatperioden. Flera frågor som identifierats som potentiella konflikter, till exempel nivån på biståndet har fått sin lösning i det här avtalet.

Av det som hördes på presskonferensen var det mycket som gick att känna igen från valrörelsen där de fyra partierna betonade enigheten i de frågorna inte minst kring minskad invandring, brottsbekämpning och elförsörjningen. Det som presenterades borde också vara lugnande för många som är oroliga för SDs inflytande i och med att det kompromissats med de övriga tre partierna. Det finns väldigt tydliga skrivningar kring vikten att värna fria kulturlivet och public service bland annat.

För SD betyder det att de ska nu för första gången bli ansvariga för regeringens politik. Det kommer säkert att bli en prövning och jag noterar att SD ännu inte städat färdigt bland sina företrädare. I detta fall med grumliga fastighetsaffärer i Sverige och Finland med kopplingar till ryska pengar.

Sannolikt är att riksdagens ledamöter röstar fram Kristersson som statsminister på måndag, och då kan han på tisdag läsa upp sin regeringsförklaring och presentera sin regering i riksdagen.

Ute i kommunerna pågår regeringsbildandet redan

Lokalt är det minst lika intressant det som sker i Sverige när styret i kommunerna ska formas. De flesta frågor en vanlig människa och företagare kommer i kontakt med är det kommunerna som svarar för.

Ute i Sverige så formas majoriteter i alla möjliga färger och former. Ett intressant mönster är att S och M styr ihop i många kommuner. På det sätt undviker man komplexa mångpartistyren där det ofta kostar mycket för att få alla partier nöjda och det blir svårare att ta impopulära beslut. Örebro, Eskilstuna, Gotland och Borlänge är alla exempel på samregerande mellan partierna. Det borde öppna för många möjligheter att lösa frågor pragmatiskt som främjar företagande, bostadsbyggande och ansvarstagande för ekonomin i en svår tid. Här är det minst lika viktigt med en plan för public affairs som det är nationellt för branschorganisationer och företag.

Som boende i Stockholm finns det en sak man kan vara säker på – oavsett hur man röstar så finns Miljöpartiet med i den styrande majoriteten och har ansvar för trafikfrågor.

Det finns en del att ta itu med

Trots att det gjorts stora insatser från kommun och polis har våldet återigen blossat upp i Södertälje. Det är sorgligt att höra boende och företagare i Ronna och andra delar av Södertälje beskriva hur deras frihet kraftigt inskränkts av de kriminellas härjningar.

Men det som bör vara anledning till att varenda kommun i Sverige ska upprätta planer och öva är det Södertälje varit med om när brottsligheten åt sig in i kommunens verksamheter och det stals pengar ur välfärdssystemen. Boel Godner som är avgående kommunalråd bör anlitas av kommunsverige för att ta del av hennes erfarenheter i hur målmedvetet och långsiktigt man måste arbeta för att slå tillbaka brottsligheten.

Oroande är att i den maktkonstellation som ska ta över styret av Södertälje finns det kopplingar till kriminella nätverk och klaner/familjer som nu når inflytande via olika partier och politiker. Andreas Henriksson och Anna Dahlberg har skrivit initierat om det som sker i stadshuset och hur det kan riskera att brottsligheten får ny fart igen med skattemedel som källa. Onekligen en allvarlig varning till det offentliga Sverige.

Sverige är utsatt för en våldsam och stor grupp yrkeskriminella som kommer att ta lång tid att bekämpa. Givet hur det ser ut blir intervjun med den avgående justitieministern Morgan Johansson oerhört märklig. Ministern säger sig vara stolt över den förda politiken. Kommunerna och civilsamhället kan göra insatser, men det är regering och riksdag som förfogar över polis och rättsväsende. Samtliga 44 skjutvapenmord 2022 är ouppklarade. Inte ett enda av dessa fall har polis och rättsväsende klarat upp. Det är ett uselt resultat och borde få många ansvariga i rikspolitiken, polisen och rättsväsendet att skämmas. Ordet stolt är det sista som ska yttras i sammanhanget.

Vilket ansvar har media och vi själva för stämningsläget?

I många samtal, artiklar och inlägg i sociala media jag tar del av finns en oro vad det innebär när Sverigedemokraterna får ökad makt och inflytande. Kommer de bära med sig sitt arv från rasism och nazism in i politikens finrum? Hur det blir med den saken lär framtiden utvisa, men det som går att resonera sakligt om är ändå hur det kommer sig att SD växt konsekvent varje val sedan 2006. I en debattartikel i DN skrev en tidigare politiker från Vänsterpartiet på temat och jag delar slutsatsen som förs fram i artikeln. Enda sättet att SD ska sluta växa är att regering och riksdag tar itu med de frågor som SDs väljare är missnöjda med.

Det är också viktigt att det förs en självkritisk diskussion på redaktioner och hos oss själva som mediekonsumenter om vad det är som skildras och berättas i media och inte minst viktigt vad som inte berättas. Vi lever i en skakig tid där ledande politiker som Bolsanaro, Trump, Erdogan och inte minst Putin är fräcka och lögnaktiga när de för fram sina budskap. Inte sällan spelar man på konspirationsteorier som man vet får fäste hos människor.

Ska vi förstå vår samtid gäller det att också de traditionella medierna och redaktionerna tittar sig i spegeln. Jag läste en intressant artikel på temat att redaktionerna stryker sina läsare/konsumenter medhårs och skriver det man vet går hem och som driver interaktioner. Istället för att mer objektivt beskriva ett skeende. Därför vinklas nyheterna på ett sånt sätt att det förstärker polariseringen mellan människor då vi får ta del av vitt skilda verklighetsbeskrivningar. Jag har själv stor erfarenhet av detta från lokalmedia när jag var kommunalråd i Luleå med allt som följde av det i hån, hot och hat.

Agendadriven journalistik finns i Sverige såväl som i utlandet och den bidrar till att människor kan få grund för sina konspirationsteorier. Inte minst gäller det frågan om invandring. Jörgen Huitfeldt, Kvartal, resonerar om detta 40 minuter in i seminariet i den här videon.

Men det kan kosta att vara konspirationsteoretiker

I USA har det precis avslutats en rättegång som handlade om vad konsekvensen att sprida lögner och konspirationsteorier kan åsamka efterlevande för skada. Det rör sig om Alex Jones som driver ett eget medieföretag där han har ett mycket högt tonläge i olika sammanhang. Nu handlade det om att Jones hävdat att en masskjutning på en skola, Sandy Hook, aldrig ägt rum och att FBI agenter som synts där egentligen var skådespelare. Domstolen har nu tilldömt de efterlevande och en FBI-agent ett samlat skadestånd på nära en miljard dollar, motsvarande ca tio miljarder kronor.

Och lite humor som avslutning

När det blir känt vem som får Nobelpriset i litteratur är det vanliga att olika röster från förlags- och medievärlden får säga vad de tycker om författaren. Här är ett helt annat grepp där fotbollsexperter får kommentera vinnaren.

Niklas Nordström

vecka 41 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.