Niklas Nordström

Miltton Thoughts: Två månaders krig

Ibland är två månader en kort tid. Ibland en lång tid. Just nu känns de senaste två månaderna sedan kriget som en oerhört lång tid där det händer saker som före kriget såg ut som omöjliga. NATO-frågan är den mest uppenbara där Sverige och Finland på kort tid nu förändrar grundläggande strategier för vår gemensamma säkerhet. Beslut att söka medlemskap fattas i praktiken under maj månad som allt ser ut idag.

Tyskland, med snabbavvecklingen av kärnkraften, och andra länders beroende av Ryssland för energiförsörjningen har varit ett problem som inte tillåtits komma upp till ytan förrän nu. EU och de enskilda länderna ställer snabbt om för att minska beroendet av Ryssland och hitta andra vägar för sin energiförsörjning. Att Sverige behöver ändra energipolitiken var sant redan före kriget, men har blivit än mer kritiskt. Förutom att minska beroendet till Ryssland, där påverkas vi mest av andra länder på kontinenten, ska elproduktionen fördubblas på relativt kort tid. Att avvecklingen av kärnkraften bidrar till de höga elpriserna i södra Sverige är något som forskare belagt där man visar att priserna kunde varit 35-40% lägre om Ringhals kärnkraftverk varit i drift. Återstår att se när nationella politiken inser att den nuvarande politiken inte kommer ge oss tillräckligt med el.

Det finns mycket att säga om det som sker i Ukraina och en sak som blir uppenbar är att Ryssland inte har de framgångar vi befarade. Ryska krigsmakten är inte organiserad, utbildad och rustad för att möta en sån stark motståndare som Ukraina. Tiotalet generaler och andra höga officerare har dött tillsammans med uppskattningsvis 15 000 soldater. Moral och disciplin är usel med fruktansvärda konsekvenser för folket i Ukraina.

Omvärlden är såväl förvånad som imponerad av hur Ukraina står upp och försvarar sitt land. De slåss för sin frihet och då är uppenbart människor motiverade och fokuserade. Jag såg på en dokumentär, Winter on fire: Ukraine’s fight for freedom, om hur folket i Ukraina reste sig 2013–2014 för att återta makten över sitt land och inte minst för att få bli ett normalt europeiskt land. När man sett den och läst annat om Ukrainas moderna historia är det inte alls konstigt det vi nu ser. Folket vill för allt i världen inte tillbaka till diktatur, ockupation och styras av korrupta politiker. Ryssland representerar allt det som folket i Ukraina inte vill ha. Och då bjuder man hårt motstånd.

Att Sverige har en lång resa framför sig att förbereda oss för kris och krig får vi nyheter om hela tiden. De kommande åren lär mycket av myndigheternas fokus ligga på att förstå vad det nya säkerhetsläget ger oss för förutsättningar att verka framåt. Inte minst sjukvården har ett stort ansvar att göra ett sånt arbete.

Vad blir följderna av upploppen under påskhelgen?

Blir det som hände under påsken i sex städer det uppvaknande som leder till politisk förändring? Vi kan i alla fall se början på detta. Regeringen lanserar en rad skärpningar av lagar och öppnar för ökad samverkan mellan myndigheter för att förebygga och bekämpa brott. Likaså har SD gjort med ett omfattande program. Bortsett från stolligheter som att hela familjer ska utvisas om en enskild familjemedlem begår brott skulle jag tro att den riktning vi ser av såväl regeringen, SD som andra partier är att man inser allvaret i läget med oroligheter, våldsdåd och kriminalitet.

Att det gått väldigt långt, att det flyttats gränser för vad som är acceptabelt och att olika myndigheter inte agerat konsekvent och i tid är ett sorgligt facit som nu måste hanteras. Inte minst gäller det synen på yttrandefriheten som jag skrev om i förra veckans nyhetsbrev. Jörgen Huitfeldt skriver bra på det temat.

Vad sker inom polisen?

För polisen finns det en hel del att fundera över. Den reträtt vi såg under påsken med över 100 skadade poliser och brinnande polisbilar var ingen vacker syn för medborgarna. Att det pågår en debatt inom och om polisen är välkommet. Ett samtal jag tog del av med två poliser som är verksamma i olika partier, MP och M, gav en hel del insikter om den frustration som finns inom poliskåren med dålig styrning, ledning och felaktiga prioriteringar. Domen från dessa politiskt aktiva poliser vår rätt hård över den egna myndigheten. De poliser som verkar på fältet vill inget hellre än bekämpa brottslighet och att återta förlorat territorium, men hindras av senfärdighet, obeslutsamhet och bristande samordning från högre instanser.

Även om jag också förstår att polisen behöver mer resurser så är det ändå konstigt att så lite av debatten handlar om just det som poliserna ovan gav uttryck för. Liknade kritik har vi hört från andra poliser som delat sin frustration i sociala media och traditionell media över interna problem med kultur, ledning och prioriteringar. Hanne Kjöller skrev i DN en skarpt kritisk artikel om hur polisen trots kraftigt ökade resurser ändå misslyckas med sitt uppdrag. Om man vare sig kan säkerställa att svenska folket har giltiga pass eller kan upprätthålla ordning under påskhelgen borde man få hård kritik.

Hon sätter fingret på något jag själv är väldigt förvånad över. I dagens politiska debatt och politiska beslut ska alla problem lösas med nya pengar. Det blir sällan och aldrig en diskussion om de pengar som tilldelats används på rätt sätt. Får vi effekt av de skattepengar vi medborgare skickar in eller inte. Den här diskussionen utgår jag ifrån måste komma som en följd av att pengarna inte kommer räcka till allt. Om vi ska rusta upp sjukvård, äldreomsorg, inre och yttre försvar kan inte enbart nya pengar vara svaret på alla frågor.

Här finns utrymme för public affairs från företag och organisationer som vill se hur vi kan få en effektivare offentlig sektor än den vi har idag.

På tal om public affairs

Ett valår som detta är det klokt att organisationer och företag alla har dels en strategi om hur man ska påverka och följa det som sker inför valet, men lika viktigt är att planera för nästa mandatperiod då det av allt att döma kommer finnas stort behov av att förse politiken med förslag som kan omsättas till politiska beslut. På Miltton hjälper vi många kunder och inte minst med vårt initiativ New Context hjälper vi kunderna med kvalificerade analyser och strategier för att orientera sig i den nya tillvaro som kriget skapat.

Macron vann

Det är inte enkelt eller vanligt för en president i Frankrike att bli omvald, men Macron lyckades. Förändringsagendan av Frankrike räckte för att ge honom en majoritet kombinerat med motståndet mot högerpopulisten Le Pen. Macron driver en politik som ska modernisera och effektivisera landet som förmodligen är helt nödvändig om Frankrike ska vara konkurrenskraftigt framöver. En Miltton-kollega som kan fransk politik bättre än jag har skrivit en intressant analys om valet. Värt att notera är sammanbrottet i de gamla traditionella partierna där deras kandidater var helt obsoleta i valet. Förändring kan komma snabbt och att inga traditionella partier går säkra för väljarnas önskan om förändring. Gäller också i Sverige.

Jag läste en intressant intervju med Macron om hur han ser på den nya ekonomin med metaverse, krypto och Web3. Otroligt intressant att läsa hur en av Europas ledande politiker omfamnar det nya och framtiden så som han gör. Nyfikenhet och kunskap om ny teknik präglar hans syn i den intervjun. Jag hoppas fler svenska politiker skulle vilja ta efter Macron i det avseendet och visa på nyfikenhet och kunskap för framtidens teknik som vi behöver förhålla oss till. Skillnaden mot den fientliga och räddhågsna debatten i Sverige blir enorm där vi har generaldirektörer som vill förbjuda utvinning av bitcoin till exempel.

Kriget pågår på Youtube

En film släpptes nyligen med en rysk kvinna som angriper och hånar en ukrainsk kvinna utanför Rysslands ambassad i Stockholm. För den som undrar hur Putin kan ha så starkt stöd hos ryska folket ger filmen en inblick i det och hur djupt föraktet mot Ukraina är hos många ryssar. Filmen fick på några dygn över en halv miljon visningar. Hennes arbetsgivare i Sverige har gått ut och sagt att hon inte längre är välkommen till dem.

Musiken är återkommande ett medel som hjälper människor ta sig genom olika kriser. Här är en sång där självaste Pink Floyd medverkar. Andriy Khlyvnyuks låt och film är till för att mobilisera stöd i kriget mot Ryssland.

Niklas Nordström

vecka 17 2022

Dessa inlägg Miltton Thoughts skrivs av Niklas Nordström, och de är personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi. Du kan även prenumerera på inläggen via epost.