Datadriven Marknadsföring

Vår breda förståelse för growth marketing stärker såväl strategisk som taktisk marknadsföring och försäljning.

Vi på Miltton Insights hjälper företag och organisationer att öka tillväxt och lönsamhet genom ett kundcentriskt och datadrivet angreppssätt. Med hjälp av strategiutveckling, verktyg, marknadsföring och kommunikation stöttar vi våra kunder längs hela förändringsresan. Vi gör detta med hjälp av en stark teamkultur, där olikheter inom både kompetensområden och bakgrunder uppmuntras och värderas högt.

Med oss får du arbeta med en mix av kompetenser; allt ifrån strateger, data scientists, analytiker, specialister inom Martech och -Performance marketing till lösningsarkitekter.

Vi har en stark tilltro till att om allt ett företag eller organisation gör utgår ifrån deras kunders perspektiv, då kommer lönsamhet och tillväxt på köpet.

Vi kallar det för en hållbar och kundcentrerad tillväxt.

 

VÅRA AFFÄRSBEN

STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

Att arbeta utifrån ett kundcentrerat synsätt och därmed förstå de behov och beteenden som driver lojalitet och lönsamhet är en förutsättning för att lyckas med sin datadrivna marknadsföring. Att utgå från en tydlig kundstrategi ger dig förutsättningar att utveckla dina produkter, dina tjänster och din organisation i rätt riktning och från rätt perspektiv. Vi har kompetens både när det gäller att arbeta fram strategier och att vidare implementera dem taktiskt.

 • Kundstrategi för tillväxt
 • Customer centricity audit
 • Customer Value Proposition
 • Kundresor och Customer Experience
 • Emotionell kundhantering

 

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

En viktig del av vårt erbjudande handlar om att hjälpa våra kunder med hur man kan organisera sig för att kunna arbeta kundcentrerat på resan mot datadriven marknadsföring. Även här bör kundbehov och beteenden styra, snarare än avdelningar och team. För att skapa kundvärde genom datadriven marknadsföring behöver vi anpassa organisationen och arbetssätten. Här stöttar vi före, under och efter en sådan anpassning – exempelvis genom att arbeta fram tvärfunktionella team och se över behovet av kompetenser.

 • Tvärfunktionella arbetssätt
 • Kundcentriskt styrning och KPI:er
 • Analytiskt och datadrivet arbetssätt

 

MARTECH OCH DATA

Martech-stacken bör möta de behov som man ser att man har med en kundcentrerad approach. Systemen kan möjliggöra exempelvis en ”Enkel kundbild” och tillhandahålla all den data som man sedan behöver för att segmentera och kommunicera så klokt och effektivt som möjligt i olika kanaler, allt enligt strategin. Vi kan stötta med både befintliga och nya system, allt från utvärdering till implementering samt det fortsatta kontinuerliga arbetet. Vi har kompetens inom de flesta ledande systemen på marknaden, inklusive olika typer av MarTech-system. CDP, MA (marketing automation) och CEP (customer engagement platform) är några exempel.

 • Marketing Technology – utvärdering och rekommendationer
 • Marketing Technology – implementationer och migreringar
 • User stories/cases
 • Data privacy strategier och processer
 • Data- identifiering och definitioner
 • Utveckling av avancerade kundresor
 • Marketing automation – automatisering av kundkommunikationsflöden, optimering av MA-verktyg, kundresor etc.

 

 

 

 

ANALYTICS OCH INSIGHTS

Det sägs att kunddata är det nya guldet – och vi håller med. Att förstå sin kunddata, sina kunders beteende och agera utifrån detta är framgångsfaktorer för att arbeta kundcentrerat. Att arbeta datadrivet och insiktsbaserat innebär att låta tester, data och insikter styra affärsbesluten och att hela organisationen har en gemensam bild av kunden. Vi kan hjälpa er att strukturera er data för att skapa analyser, rapporter och insikter som ni sedan kan agera på för att uppnå era mål.

 • Kundbasanalys
 • Uppföljning av kampanjer och aktiviteter
 • Dashboards och rapporter
 • A/B-testning
 • Prediktiva modeller
 • CLV (customer lifetime value) analyser
 • Churn-analyser

 

PERFORMANCE MARKETING

En förutsättning för att lyckas inom datadriven marknadsföring är att koppla ihop era olika marknads- och säljkanaler. Detta digitala ekosystem möjliggör en relevant kundresa och en effektiv användning av resurser för ert företag. En kund förväntar sig idag att vi ska känna igen dem oberoende av om de besöker er hemsida, använder en app eller har en pågående reklamation hos er kundtjänst. Det är viktigt att sammanföra dessa kanaler och skapa en enhetlig marknadsföringsstrategi för att ge kunden den bästa möjliga upplevelsen samtidigt som ni använder era digitala kanaler på bästa sätt. Detta kan vi hjälpa er med.

 • Brand Performance marketing strategier
 • Performance Marketing, strategi, utförande och löpande optimering
 • Hantering och uppsättning av system och plattformar bl.a. Meta, Google, TikTok, Snapchat, Pinterest m.fl.
 • Organisk SoMe – strategi samt löpande hantering
 • SEO och SEM
 • Implementering och tracking (Pixlar, Tag manager, GA4 m.m)
 • Audits (på alla plattformar ovan)

 

INTERAKTION OCH KUNDKOMMUNIKATION

Kundinteraktion och kommunikation, genom alla kanaler, vid alla tillfällen och i relevanta kontaktytor, bör utgå från och anpassas efter individen med syfte att skapa värde för varje kund och vid varje tillfälle. Tillsammans kan vi titta på hur och när vi bör kommunicera med kunder för att skapa den mest relevanta kommunikationen för just dem, samtidigt som vi bidrar till att nå uppsatta mål.

 • Interaktions- och kommunikationsplan
 • Kreativa koncept
 • Content
 • Varumärkepositionering
 • Personalisering
 • Digital design
 • User journey mapping & flows