Finansiell kommunikation, hållbarhet och rapportering

Att navigera och driva sin affär i en föränderlig tid och samtidigt kommunicera och paketera sina budskap strategiskt kan vara en utmaning. Det är just detta vi på Miltton specialiserar oss på.

Navigera, kommunicera och driva ert arbete i en föränderlig tid och bland nya regler och direktiv kan vara en utmaning. I vårt team finns experter på finansiell rapportering, kommunikation och hållbarhet och vi hjälper er gärna att skräddarsy ett upplägg som passar just er. Alla organisationer har olika behov och för att nå full potential analyserar vi vilka utmaningar och möjligheter ni har så att vi kan vägleda och stödja er på bästa sätt. Tillsammans med våra projektledare, formgivare och skribenter tar våra experter ansvar för hela kedjan i våra projekt, från projektstart till slutleverans.

Vad kan vi erbjuda?

Vi är experter på att kommunicera företags olika strategier och ta fram, paketera och sprida deras strategiskt viktiga budskap. Detta gör vi inom flera olika områden och genom olika medier och produkter. Vi fokuserar på finansiell- och hållbarhetskommunikation och erbjuder helhetslösningar för års- och hållbarhetsredovisningar, övrig finansiell rapportering och hållbarhetsarbete.

Rådgivning och utbildning
Vi delar gärna med oss av vår kunskap och våra erfarenheter. I vårt team finns rådgivare inom strategisk kommunikation och hållbarhet och vi erbjuder våra tjänster antingen som ett ytterligare stöd till befintliga kunder eller som enskilda insatser. Det kan handla om korta uppdrag, utbildningar eller löpande rådgivning med coachande inslag. Det kan också handla om rådgivning som del av ett större projekt. Här är några av de tjänster vi kan erbjuda:

 • Hållbarhetsrådgivning
 • Kommunikationsrådgivning
 • Utbildning inom Hållbarhet och kommande EU-förordningar
 • Utbildningar inom kommunikation
 • Redovisningsteknisk expertis utifrån ramverk och lagkrav som exempelvis GRI Standards 2021, NFRD, CSRD och ESRS, EU:s taxonomi, TCFD, SASB, FN:s Global Compact, och Agenda 2030
 • Utbildningar och företagsspecifika workshops*

Policy- och styrdokument
Arbetet mot uppsatta mål och strategier behöver ofta stödjas av olika typer av policydokument. Dokument som syftar till att guida såväl externa som interna aktörer i rätt riktning. Policydokument kan exempelvis vara uppförandekoder, krav på underleverantörer och rutiner för medarbetare. Med gedigen erfarenhet anpassar Miltton sitt erbjudande utefter kundens specifika behov och ambitionsnivå, nedan är några exempel på tjänster vi kan erbjuda:

 • Intervjuer och enkätstudier
 • GAP-analys och benchmark
 • Framtagande av KPI:er för uppföljning av uppsatta mål
 • Produktion av policy- och styrdokument
 • Framtagande av rutiner kopplade till revidering och ansvarsfördelning för framtagna policydokument.
 • Kommunikationsplan med ett integrerat styr- och ledningsperspektiv
 • Hållbarhetsplan med integrerad styr- och ledningsperspektiv
 • Projektledning

Års- och delårsrapportering, ett helhetserbjudande
När det kommer till finansiell- och hållbarhetsrapportering har vi ett erbjudande som sträcker sig från analys och planering till produktion och färdig produkt. Vi har ett helhetserbjudande och kan anpassa våra tjänster efter kundens specifika behov. Nedan är ett urval av tjänster inom rapportering:

 • Analyser såsom SWAT-, trend-, GAP-analyser mfl
 • Beredskapsanalys i syfte att förbereda inför CSRD
 • Dubbla väsentlighetsanalyser i enlighet med CSRD
 • Produktion av års- och hållbarhetsredovisningar
 • Produktion av delårsredovisningar
 • ESEF-stöd
 • Projektledning och rådgivning
 • Konceptplanering
 • Visualisering av exempelvis färdplaner och värdekedjor
 • Disposition och textproduktion

Finansiell- och företagskommunikation
Genom att arbeta strategiskt med kommunikation, både externt och internt, förankras verksamhetens mål och visioner såväl inom organisationen som i relation till dess intressenter. I vårt team har vi både lång, bred och blandad kompetens inom kommunikation vilket ger oss möjligheten att skräddarsy våra erbjudanden efter kundens specifika behov och ambitionsnivå. Vi lyssnar in behov och önskemål och plockar därefter ihop ett anpassat paket och upplägg, nedan är exempel på vad som kan ingå:

 • Intressent-, målgrupps- och väsentlighetsanalys
 • Utveckling av koncept och budskap
 • Budskapsformulering
 • Interna kommunikationsstrategier, planer och genomförande
 • Förändringskommunikation
 • Kommunikationsevent
 • Projektledning
 • Produktion och design
 • Datavisualisering och infografik
 • Kommunikationskoncept
 • Företagspresentationer
 • Copywriting

 

*Detta med fokus på exempelvis ÅRL, CSRD, CSRDD, GRI, ESRS, SFRD, EU taxonomin, TCFD, SASB, UNGC, UNGP. Vi fokuserar också på SDG:s och Agenda 2030, företagsstyrning i ett ESG perspektiv, hållbara affärsmodeller, Green Claims, Human Rights, NetZero, klimatkompensation och cirkulär ekonomi.