Insikt & analys

Vi ställer rätt frågor och erbjuder forskningsbaserade underlag för att fatta rätt beslut.

Genom att kombinera traditionella forskningsmetoder och scenarioplanering med digitala verktyg och maskininlärning är våra insikt & analys-experter specialiserade på att ställa rätt frågor och välja de lämpligaste metoderna för varje uppdrag. Våra tjänster sträcker sig från globala politiska och ekonomiska scenarier till prediktiv modellering och från kundinsikter till analyserande maskininlärning. Vi tillhandahåller analyser av globala trender, risker och möjligheter som stödjer våra kunders strategiarbete.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vårt första steg är att se till att vi har en fullständig och korrekt bild av kundens omvärld och situation. Därefter börjar vi analysera och titta närmare våra kunders kunder, intressenter, marknaden som de befinner sig på och samhället som de är en del av. Resultaten används ofta för att förbättra våra kunders strategiprocesser, affärsutveckling eller försäljning samt marknadsföring. Vi arbetar på ett integrerat sätt med våra övriga experter för att garantera att våra slutsatser kan användas effektivt och med rätt effekt.

VÅRT TEAM

Genom att arbeta med experter inom flera områden på Miltton skapar vi konkreta strategier redo att börja användas. Våra experter på Nordic West Office har årtionden av erfarenhet från att analysera globala trender, risker och möjligheter. Deras kunskaper sträcker sig även över områden som framtidsanalyser, marknadsundersökningar, etnografi och tjänstedesign. Med andra ord, vi kommer hitta rätt matchning av talanger för just din problemställning.

SCENARION

  • Simulerade scenarier för en framtid på kort och lång sikt som väger in globala skeenden, internationella trender, samhällsekonomisk utveckling, hållbarhetsfrågor och dess konsekvenser för organisationer.
  • Skräddarsydda scenarioseminarier och rapporter specifika för en organisation eller bransch.
  • Scenario där fler än ett företag deltar
  • Scenarioseminarier som en del av en strategiprocess
  • Coachning i scenariometodik

FORSKNING OCH INSIKT

  • Kvalitativ och kvantitativ forskning
  • Sentimentanalys
  • Meddelande- och konceptsimulering
  • Företagskultur och arbetsgivarforskning (research inom Employer branding)
  • Varumärkes- eller marknadsövervakning och analys

Nordic West Office

Nordic West Office is a global affairs consultancy, a pan-Nordic think tank, and a gateway to the US markets. Our services include scenario analysis, global affairs insights, global political risk monitoring, global trends analysis, thematic reports, professional networks, and helping Nordic companies enter the U.S. market. Key people include Jorma Ollila (chair), Charles Adams (former US Ambassador to Finland), Anu Partanen (the author of the Nordic Theory of Everything), Kristiina Helenius (Head of Nordic West USA and former CEO of AmCham Finland). Risto E. J. Penttilä is the CEO.

Nordic West Office cooperates with Oxford Analytica and the Asia Trade Center in Singapore and maintains a global network of experts. It works in a strategic partnership with Orrick, the leading US law firm focused on technology & innovation, energy & infrastructure and finance sectors. Nordic West Office acts as the secretariat for the European Business Leaders’ Convention and its annual Northern Light Summit.

Contact information

Nordic West Office

Risto E.J.Penttilä
Managing Director
+358 50 366 2395
risto.penttila(at)nordicwestoffice.com