Insikt & analys

Vi ställer rätt frågor och erbjuder forskningsbaserade underlag för beslutsfattande.

Genom att kombinera traditionella forskningsmetoder och scenarioplanering med digitala verktyg och maskininlärning är våra insikt & analys-experter specialiserade på att ställa rätt frågor och välja de lämpligaste metoderna för varje uppdrag. Våra tjänster sträcker sig från globala politiska och ekonomiska scenarier till prediktiv modellering och från kundinsikter till analyserande maskininlärning. Vi tillhandahåller analyser av globala trender, risker och möjligheter som stöder våra kunders strategiarbete.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vårt första steg är alltid att se till att vi har en fullständig och korrekt bild av kundens driftsmiljö. Därifrån arbetar vi för att utvärdera våra kunders kunder, intressenter, marknaden och det samhälleliga material som omger och informerar dem. Resultaten kan användas för att förbättra våra kunders strategiprocesser, affärsutveckling eller försäljning och marknadsföring. Vi arbetar på ett integrerat sätt med våra andra experter för att garantera att våra resultat verkställs effektivt och med rätt resultat.

VÅRT TEAM

Genom att arbeta med en bredare grupp av experter på Miltton skapar vi konkreta handlingsbara strategier. Våra experter på Nordic West Office har årtionden av erfarenhet från att analysera globala trender, risker och möjligheter. Deras kunskaper spänner även över områden som framtidsanalyser, marknadsundersökningar, etnografi och tjänstedesign. Kort sagt, dela ditt problem med oss, så hittar vi rätt talangmatchning för dina behov.

SCENARIER

  • Scenarier för en nära och långsiktig framtid med hänsyn till globala angelägenheter, internationella trender, samhällsekonomisk utveckling, hållbarhetsfrågor och dess konsekvenser för organisationer.
  • Skräddarsydda scenarioseminarier och rapporter specifika för en organisation eller bransch.
  • Multi-company scenario projects (Projekt med flera företag?)
  • Scenarioseminarier som en del av en strategiprocess
  • Coachning i scenariometodik

FORSKNING OCH INSIKT

  • Kvalitativ och kvantitativ forskning
  • Sentimentanalys
  • Meddelande- och konceptsimulering
  • Företagskultur och arbetsgivarforskning (eller research inom Employer branding?)
  • Varumärkes- eller marknadsövervakning och analys

Nordic West Office

Nordic West Office is a global affairs consultancy, a pan-Nordic think tank, and a gateway to the US markets. Our services include scenario analysis, global affairs insights, global political risk monitoring, global trends analysis, thematic reports, professional networks, and helping Nordic companies enter the U.S. market. Key people include Jorma Ollila (chair), Charles Adams (former US Ambassador to Finland), Anu Partanen (the author of the Nordic Theory of Everything), Kristiina Helenius (Head of Nordic West USA and former CEO of AmCham Finland). Risto E. J. Penttilä is the CEO.

Nordic West Office cooperates with Oxford Analytica and the Asia Trade Center in Singapore and maintains a global network of experts. It works in a strategic partnership with Orrick, the leading US law firm focused on technology & innovation, energy & infrastructure and finance sectors. Nordic West Office acts as the secretariat for the European Business Leaders’ Convention and its annual Northern Light Summit.

Kontakt information

Nordic West Office

Risto E.J.Penttilä
Managing Director
+358 50 366 2395
risto.penttila(at)nordicwestoffice.com