Investor Relations och M&A

Vi hjälper företag med deras dagliga investerarkommunikation men också i situationer av förändring så som inför en börsnotering eller M&A.

Från strategisk konsultation till taktisk kommunikation. Vi hjälper företag med deras dagliga kommunikation likväl som inför en börsnotering eller M&A och med den följande transaktions- och integrationsprocessen. Vi fokuserar på moderna och inflytelserika investerarrelationer som håller jämna steg med nuvarande och kommande trender, som exempelvis ESG, ansvarsfull investering och popularisering och inte minst nya former av retail-investeringar.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi tror på att kommunicera proaktivt och transparent med kapitalmarknaden. Även om marknaden är starkt reglerad behöver inte finansiell kommunikationen vara grå och tråkig. När allt kommer kring påverkar en stark berättelse alla, oavsett om du är privatperson, institutionell investerare eller analytiker. En stark berättelse gör sig även i finansiella medier och ja, helt enkelt i hela finanssamhället. Vi ser till att den finansiella kommunikationen alltid överensstämmer med kundens varumärke och att vårt erbjudande kan integreras med allt annat vi gör på Miltton, det är vår så kallade 360 graders-strategi.

VÅRT TEAM

För att hjälpa våra kunder att lyckas tar vi vår förståelse för investerarnas förväntningar, strategi, transaktionsprocesser och reglering och kombinerar det med kreativitet, kommunikation och marknadsföringsexpertis. Hos oss finns alla typer av kunskap och erfarenhet. Några av oss har tillbringat decennier på kapitalmarknaden som analytiker, portföljförvaltare eller IRO. Andra har färdigheter inom PR, marknadsföring och kreativitet. Det som förenar oss är en entusiasm över att få stödja en aktiv kapitalmarknad med inflytelserik kommunikation.

 • Investor relations från strategisk planering till genomförande
 • Strategi och strategisk rådgivning
 • M&A
 • IPO
 • AGM, CMD och rådgivning inför investerarmöten
 • Virtuella årsstämmor
 • ESG och hållbarhetsfrågor utifrån investerarnas synvinkel
 • Ansvarsfulla investeringspolicyer/-strategier (för t. ex. företag, fonder)
 • IR-outsourcing and interim roles
 • PR eller marknadsföring riktat mot kapitalmarknaden
 • Kapitalmarknadsunderökningar/perceptionsstudier
 • Skräddarsydda träningar och sparringar