Kommunikation

För oss är kommunikation aldrig en separat silo – den genomsyrar alla aktiviteter inom organisationen.

Vi hjälper våra kunder med alla deras kommunikationsrelaterade utmaningar och möjligheter, från företagskommunikation till medarbetarkommunikation och kommunikationsutbildning. Med ett komplett utbud av kommunikationstjänster ger vi företagen stöd oavsett intressentgrupper, i alla kanaler och på ett meningsfullt sätt.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi tycker inte att företag ska positionera sig mot andra företag, utan i förhållande till samhället i stort. Med en omfattande kunskap om branscher och samhällsfrågor, ger vi våra kunder ett nytt, kreativt synsätt i en värld som förändras snabbare än någonsin, samtidigt som vi levererar förstklassigt, taktiskt kommunikationsstöd. Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativa kommunikationstjänster, men vi ser också till att vårt kommunikationserbjudande kan integreras med allt annat vi gör genom en 360-strategi.

VÅRT TEAM

Med en unik kombination av expertis inom kommunikation, kreativitet, affärer, ledarskap och strategi kan vi erbjuda våra kunder ett team som verkligen förstår deras värld. Genom att handplocka våra experter kan vi alltid hitta den bästa kommunikationskompetensen för alla projekt. Med integrerade team ser vi till att den övergripande bilden i varje kundrelation är tydlig och sammanhängande.

STRATEGISK STORYTELLING

 • Corporate branding, företagsidentiteter, storytelling
 • Tone-of-voice
 • Företagsvideor
 • Kommunikationsstrategier och planning
 • Planering för Kunskapsledarskap eller Thought-leadership planning

FÖRETAGSRAPPORTERING

 • Helårs- och delårsrapportering
 • Hållbarhetsrapportering
 • Ekonomisk rapportering och ESEF-sparring
 • Implementeringsplaner och utförande i olika kanaler

RYKTESHANTERING

 • Strategi och planning (eller planering?)
 • Rådgivning (kontinuerlig och ad hoc)
 • Utbildning och simulering
 • Bedömningar och analyser av kommunikationsrisker
 • Krishantering
 • Problemhantering

INNEHÅLLS- OCH MATERIALPRODUKTION

 • Innehållsstrategi, planering (eller planning?) och produktion
 • Olika företagstextformat till olika kanaler
 • Datavisualisering, infografik och företagspresentationer
 • Videoproduktion

MEDARBETARKOMMUNIKATION

 • Medarbetarkommunikation
 • Employer value proposition
 • Employer branding-strategier och handböcker
 • Program och kampanjer för Employer brand-aktivering
 • Rekryteringsmarknadsföring
 • Karriärwebbdesign
 • Interna kommunikationsstrategier, planer och genomförande
 • Förändringskommunikation
 • Utveckling av medarbetarupplevelser
 • Kulturböcker
 • Interna och externa ambassadörsprogram