Kommunikation

För oss är kommunikation aldrig något separat från resten av verksamheten – kommunikation genomsyrar alla aktiviteter inom organisationen.

Vi hjälper våra kunder med alla deras kommunikationsrelaterade utmaningar och möjligheter, från corporate communications till internkommunikation och kommunikationsutbildning. Med ett komplett utbud av kommunikationstjänster ger vi företagen stöd oavsett vem man önskar nå, i alla kanaler och på ett sätt som gör skillnad.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi tycker inte att företag ska positionera sig mot andra företag, utan istället i förhållande till samhället i stort. Med en omfattande kunskap om branscher och samhällsfrågor, ger vi våra kunder ett nytt, kreativt synsätt i en värld som förändras snabbare än någonsin, samtidigt som vi levererar förstklassigt, taktiskt kommunikationsstöd. Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativa kommunikationstjänster, men vi ser också till att vårt kommunikationserbjudande kan integreras med allt annat vi gör genom en 360-strategi.

VÅRT TEAM

Med en unik kombination av expertis inom kommunikation, kreativitet, affärer, ledarskap och strategi kan vi erbjuda våra kunder ett team som verkligen förstår deras värld. Genom att handplocka våra experter kan vi alltid hitta den bästa kommunikationskompetensen för alla projekt. Med integrerade team ser vi till att den övergripande bilden i varje kundrelation är tydlig och sammanhängande.

STRATEGISK STORYTELLING

 • Corporate branding, företagsidentitet och storytelling
 • Tonalitet / tone of voice
 • Företagsfilm
 • Kommunikationsstrategier och -planer
 • Tankeledarskap

REDOVISNING OCH RAPPORTERING

 • Årsredovisningar och delårsrapportering
 • Hållbarhetsredovisning och -rapportering
 • Finansiell rapportering och ESEF-stöd
 • Från analys och rådgivning till produktion och publicering i olika kanaler

RYKTESHANTERING

 • Strategi och planering
 • Rådgivning (kontinuerlig och ad hoc)
 • Utbildning och simulering
 • Bedömningar och analyser av risker i kommunikationen
 • Krishantering
 • Problemhantering

INNEHÅLLS- OCH MATERIALPRODUKTION

 • Innehållsstrategi, planering och produktion av content
 • Olika typer av innehåll till olika kanaler
 • Datavisualisering, infografik och företagspresentationer
 • Filmproduktion

INTERNKOMMUNIKATION

 • Employer value proposition
 • Employer branding, strategier och handböcker
 • Program och kampanjer för Employer brand-aktivering
 • Rekryteringsmarknadsföring
 • Karriärwebbdesign
 • Interna kommunikationsstrategier, planer och genomförande
 • Förändringskommunikation
 • Utveckling av medarbetarupplevelser
 • Kulturböcker
 • Interna och externa ambassadörsprogram