Kommunikation och Public Affairs

Vi ger våra kunder stöd i alla kommunikationsrelaterade utmaningar och möjligheter.

Med ett komplett utbud av kommunikationstjänster ger vi företag och organisationer stöd i att nå ut på ett sätt som gör skillnad, oavsett om det gäller att nå en bred allmänhet, en liten grupp av beslutsfattare – eller något där emellan. Vi arbetar med olika verktyg och i olika kanaler och har specialister inom alla delar av kommunikationsfältet.

Vi sitter på en bred erfarenhet från en mängd olika branscher och samhällsfrågor, vilket gör att vi kan erbjuda en unik kombination av kompetenser. Det gör också att vi kan erbjuda en unik bredd i våra analyser av omvärlden och de samhällsförändringar som påverkar våra kunder.

 

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

STRATEGISK KOMMUNIKATION

En genomtänkt kommunikation är avgörande för att en verksamhet ska nå sina verksamhetsmål. Budskap och målgrupper mejslas fram, aktiviteter definieras och följs upp. Oavsett om det gäller att nå ökad kännedom inom en specialiserad målgrupp eller stärka varumärket hos en bred allmänhet, så krävs det ett grundligt och strategiskt kommunikationsarbete. Miltton kan hjälpa er med att:

 • Formulera kommunikationsstrategier och -planer
 • Utforma nyckelbudskap och narrativ som skapar intresse
 • Identifiera relevanta teman, medier, forum och målgrupper

 

PR-RÅDGIVNING

När kommunikationsstrategin är beslutad hjälper vi till med implementeringen av den. Vi ser till att hitta de bästa vinklarna, de bästa kanalerna, målgrupperna och medierna för varje givet budskap och tillfälle. Miltton har lång erfarenhet av att verkställa olika kommunikationsaktiviteter och ge löpande stöd till våra kunder:

 • Nyhetsmonitorering och -analys som är skräddarsydd
 • Aktiv pressbearbetning för att nå relevant exponering
 • Textproduktion av till exempel pressmeddelanden och debattartiklar
 • Pr-event för exempelvis journalister eller influerare
 • Hantering och utveckling av kanaler i sociala medier

 

KRISKOMMUNIKATION

Vi tycker att företag och organisationer ska träna hårt för att kunna hantera oväntade situationer. Vårt stöd handlar om att förbereda dem för att snabbt gå in i krishanteringsläge, vilket kan minimera skador – att inventera möjliga utmaningar samt åtgärda dem innan de hinner bli kriser. Miltton tror på att övning ger färdighet och erbjuder:

 • Medieträningar inför framträdanden
 • Scenarioövningar inför potentiella situationer
 • Kriskommunikationsplaner, inklusive checklistor och riskinventeringar
 • Jourrådgivning och ad hoc-sparring

 

PUBLIC AFFAIRS

Alla företag och organisationer behöver förhålla sig till beslut som sker på myndigheter, i riksdag och regering. Genom att vara proaktiva och ha en ständig dialog med beslutsfattare, kan våra kunder få med sina perspektiv på exempelvis lagförslag och andra regleringar. Nyckeln är ett konstruktivt förhållningssätt och långsiktigt relationsskapande. För att komma dit hjälper Miltton våra kunder med:

 • Kartläggning och analys av politiska risker och möjligheter
 • Bedömningar om och insikter i olika intressenter
 • Framtagande av nyckelbudskap
 • Produktion av rapporter, PM, debattartiklar och remissvar
 • Mötesprogram med nyckelpersoner
 • Monitorering av politiska frågor och rörelser

Våra rådgivare

Nisha Besara
Nisha Besara
CEO & Senior Advisor

+46 70 734 38 05

nisha.besara@miltton.com

Nisha Besara på LinkedIn

Mer om Nisha

Nisha har en bred yrkesbakgrund från en rad olika sektorer, exempelvis politik, medier och kultur, och har även varit rådgivare inom public affairs. Hon har 15 års erfarenhet av att leda verksamheter inom privat och ideell sektor och delar sin tid mellan kunduppdrag och vd-rollen.

Laura Kyyrö
Laura Kyyrö
COO & Senior Advisor

+46 70 915 33 79

laura.kyyro@miltton.com

Laura Kyrrö på LinkedIn

Mer om Laura

Under sina 9 år på Miltton har Laura varit kundansvarig för flera nyckelkunder och internationella public affairs-uppdrag, särskilt inom områdena byggnad, fastigheter, stadsutveckling, hälsovård och läkemedel, mat och dryck och teknik, för att nämna några. Hon delar för närvarande sin tid mellan Helsingfors och Stockholm för att utveckla Milttons public affairs-erbjudande över hela Norden. Laura har också ett omfattande nätverk i det finska näringslivet och bland beslutsfattare.

Feffe Andersson
Fredrik Andersson
Senior Advisor

+46 70 677 69 59

fredrik.andersson@miltton.com

Fredrik Andersson på LinkedIn

Mer om Feffe

Fredrik är en av Sveriges främsta experter på strategisk kommunikation, public affairs och opinionsbildning. Han har ansvarat för och framgångsrikt drivit uppdrag under närmare 25 år inom det privata näringslivet, för statliga bolag, kommuner, organisationer samt myndigheter. Fredrik arbetar särskilt med strategi, rådgivning åt ledningar, krishantering och lobbying.

Elin Sköldulf
Elin Sköldulf
Senior Advisor

+46 73 079 23 36

elin.skoldulf@miltton.com

Elin Sköldulf på LinkedIn

Mer om Elin

Elin hjälper kunderna att navigera i det nya politiska landskapet. Hon har de senaste tio åren arbetat åt Centerpartiet, de första åtta åren som politiskt sakkunnig i riksdagen och de senaste två åren som politiskt sakkunnig i Annie Lööfs partiledarstab.

Anders Bergmark
Anders Bergmark
Senior Advisor

+46 73 698 17 07

anders.bergmark@miltton.com

Anders Bergmark på LinkedIn

Mer om Anders

Anders har 20 års erfarenhet inom marknadsföring och varumärke. Han har en bakgrund som både konsult, marknadschef och entreprenör och är fortsatt aktiv i startups vid sidan av Miltton.

Anders fokuserar främst på strategi och idé och tror på kreativitet som avgörande för att bygga starka varumärken, där marknads-PR är en viktig del av verktygslådan. I botten har Anders en magister i statskunskap vid Uppsala universitet och en examen som marknadsstrateg från Berghs School of Communication.

Emmy Arebo
Advisor

+46 76 222 74 14

emmy.arebo@miltton.com

Emmy Arebo på Linkedin

Mer om Emmy

Emmy tar fram kommunikationsplaner med fokus på PR och sociala medier.

Hon har arbetat på Miltton sedan 2022 och har bred erfarenhet av olika branscher med starkt fokus på att ta fram strategier för att bygga varumärke och nå ut med budskap genom förtjänad synlighet. Hon har en fil.kand. inom Retorik med fokus på hållbar utveckling och politisk kommunikation.

Olivia Andren
Olivia Andrén
Advisor

+46 70 320 04 64

olivia.andren@miltton.com

Olivia Andrén på LinkedIn

Mer om Olivia

Olivia har tidigare arbetat som konsult på PR-byrån 500 Stockholm samt har ett mångårigt engagemang inom sektorn för förnybar energi. 2021 blev hon utsedd av Aktuell Hållbarhet till en av Årets Hållbarhetstalanger under 33.

I somras tog hon en master vid Stockholms Universitet i internationella relationer och har sedan tidigare en kandidat i statsvetenskap från Göteborgs Universitet. Hon har även studerat på Berghs School of Communication samt vid Stockholm School of Entreprenurship.

Christopher Schelander
Junior Advisor

+46708-411578

christopher.schelander@miltton.com

Christopher Schelander på LinkedIn

Mer om Christopher

Christopher har en bakgrund inom både statsvetenskap och medie-och kommunikation och under 2023 tog han en master i politisk kommunikation vid Göteborgs Universitet. Vid sidan av studierna har han arbetat på Svenskt Näringsliv och tidigare även arbetat som pressekreterare på Stockholms filmfestival.