Ledarskap, kultur och utbildning

En framgångsrik organisation har förmågan att anpassa och lära sig samt attrahera och behålla rätt talanger.

Företag och arbete förändras snabbare för varje dag. Framgång är beroende av förmågan att kontinuerligt anpassa sig och lära sig samt attrahera och behålla rätt talanger, som får utrymme att utvecklas och prestera effektivt. Allt detta kräver ledarskap, lärande och kulturer som stödjer och driver förnyelse. Det är mycket begärt av vilken organisation som helst, men med rätt coachning eller utbildning finns det goda chanser att lyckas. Som ett resultat kan starkare inre motivation och självstyrning göra arbetet mer meningsfullt och tillfredsställande.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vi stödjer ledare, ledarskapsteam, förändringsledare och anställda i att vässa sina färdigheter att inspirera, engagera och leda. Från medieträning till chefscoachning till krissimuleringar grundar vi våra pedagogiska synsätt på verifierad forskning. Istället för teoretiska föreläsningar levererar vi praktiskt inriktad inlärning med insikter som är direkt tillämpliga på det dagliga arbetet och skräddarsyr alltid vår service för att passa kundens och projektets behov.

VÅRT TEAM

Våra konsulter, coacher och utbildare har gedigen erfarenhet av ledarskap, samarbete, kommunikations- och medierådgivning och utbildning samt presentationsteknik. Vi representerar ett brett spektrum av bakgrunder inom näringsliv, akademi, management, konsultation och journalistik. För att utnyttja vår grundliga förståelse för vår kunds verksamhet tar vi ofta in våra experter som har arbetat med kunden i sina övriga projekt.

LEDARSKAPSUTVECKLING

 • Skräddarsydda ledarskaps- eller utvecklingsprogram
 • Processer för utveckling av ledningsgrupp

UTBILDNING OCH COACHNING INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP

 • Ledarskap
 • Självledarskap
 • Interpersonell och samarbetsmässig förmåga
 • Utveckling för topptalanger

KOMMUNIKATIONSUTBILDNING

 • Medieträning
 • Presentationsutbildning
 • Utbildning i sociala medier
 • Krissimuleringar
 • Strategisk storytelling

UTVÄRDERING AV ANSTÄLLDA

 • WorkPlace Big Five – personlighet och teamprofiler
 • Emotionella intelligensprofiler, EQi
 • Resilienspersonlighetsprofiler
 • 360-bedömningar, kvantitativa och kvalitativa

KULTURBEDÖMNINGAR OCH UTVECKLINGSPROGRAM

 • Definiera, implementera och kommunicera strategi, värderingar och ledarskapsprinciper
 • Transformationsprogram relaterade till organisationsförändring
 • Ambassadörsprogram
 • Kulturförändring
 • Utveckling av kund- och medarbetarupplevelse

ÖPPNA OCH GEMENSAMMA KLIENTPROGRAM

 • TUFF Coaching för chefer
 • Miltton Compass – ett ledarskapsprogram
 • Winning Hearts & Minds i USA