Brand och Marketing

När digitaliseringen ökar i samhället, ökar också användarnas förväntningar på kvalitet och innovation.

Vi lever i en värld som är i ständig förändring. När konsumtionen av film, video och rörliga bilder ökar, ökar också förväntningarna på varumärkens content. I en värld med enorma mängder information och ett oräkneligt antal skärmar och plattformar måste företag jobba extra hårt för att synas i bruset. Våra film-, motion- och digitala produktionsteam hjälper våra kunder med digitalt och rörligt innehåll som skapar engagemang.

VÅRT ARBETSSÄTT

Med gediget insiktsarbete kring den utvalda målgruppen skapar vi meningsfullt innehåll. Vi ser till att ständigt ligga i framkant och leverera kostnadseffektiv kommunikation av hög kvalitet i tid. Tillsammans med våra kunder planerar och producerar vi digitala produktioner, allt från snabba bannerkampanjer till omfattande webbplatser och digitala tjänster, liksom informativa animationer och varumärkesfilmer. Oavsett om vi jobbar med en stor budgetfilm, en mindre sociala medier-produktion eller något däremellan, gör vi alltid vårt bästa.

VÅRT TEAM

Vi har starka interna team som snabbt kan ta fram en stor variation av digitala produktioner. Vi använder oss även av vårt nätverk av regissörer och frilansare för att engagera kreativa talanger och bygga ett kundanpassat team för varje produktion. Teamet arbetar också i nära samarbete med Milttons övriga experter bestående av strateger, planners och designers m.fl, vilket säkerställer en smidig process från koncept till produktion och slutligen distribution.

Varumärkesfilmer

 • Annonser
 • Dokumentärer
 • Serieproduktion av content
 • VD:n berättar, företagsmeddelanden och andra expertvideor
 • Arbetsgivarinformation
 • Video till SoMe och vloggar
 • Produktpresentationer
 • Utbildnings- och e-learningmaterial

ANIMATIONER (2D & 3D) OCH VFX

 • SoMe-annonser
 • Content till Digiscreen
 • Infographic-animationer
 • Storytelling-animationer som visar t.ex. strategi, värdekedja

VR, AR och EXPERIENTAL MARKETING

 • Installationer
 • Kampanjintegrationer

ENBART LJUD

 • Podcasts
 • Musik eller ljudlandskap
 • Jinglar

DIGITAL PRODUKTION

 • HTML5-banners och bannerkampanjer
 • Webbplatser
 • Kampanjsidor
 • Digitala tjänster
 • Gamification
 • E-learning
 • Tillgänglighetsanpassningar och -granskningar
 • E-publikationer och tillgängliga PDF:er
 • Digital design, UX och UI