Public Affairs

Vi hjälper våra kunder att bygga och upprätthålla relationer med viktiga intressenter i samhället.

Vi hjälper våra kunder i att bygga goda arbetsrelationer med viktiga intressenter och beslutsfattare i samhället. Vi hjälper dem även att upprätthålla en kontinuerlig dialog med för att ta itu med alla de utmaningar som man kan ställas inför som företag, organisation eller i samhället. Offentliga angelägenheter är en kombination av råd, inspiration och effektiv processledning. Vi skapar en grundlig förståelse för våra kunders situation och behov och kartlägger de potentiella hot och möjligheter som kan uppstå. Vi handplockar experter och skapar kombinationer av kunskap och erfarenheter från våra kontor i the New Nordic och Bryssel för att möta våra kunders specifika behov.

VÅRT ARBETSSÄTT

Milttons public relations-aktiviteter är transparenta, innovativa och integrerade med kundernas övergripande kommunikation. Att bygga ett sömlöst samarbete och upprätthålla ömsesidigt förtroende mellan rådgivare och klient är av största vikt för oss. Vi håller oss och våra partners till de högsta standarderna som definieras i vår Code of Conduct. Vi respekterar lagstiftning och sekretess och insisterar på ärlighet i all vår kommunikation. Vi strävar efter rättvisa och lika villkor och respekterar våra konkurrenter. Vi är 100 % mot mutor. Och vi förväntar oss även ett ansvar från hela vår leveranskedja.

VÅRT TEAM

Miltton har ett omfattande nätverk inom public affairs bestående av drygt 35 specialister med säte i Helsingfors, Stockholm, Tallin, Bryssel samt Washington. Här finns gedigen kunskap och många års erfarenhet av samarbete med olika ministerier, parlament, politiska partier och EU-institutioner. Vi har kunskap om såväl de officiella som inofficiella beslutsprocesserna på kommunal, statlig och EU-parlamentarisk nivå. Flera av våra samarbetspartners har även arbetat som rådgivare till exempelvis Finlands premiärminister och flera andra olika ministrar och partiledare i the New Nordics.

Insikt och analys

 • Bedömning av politiska risker och möjligheter
 • Bakgrundsanalyser
 • Kartläggningar och analyser av intressenter

Operativt stöd

 • Mötesprogram
 • Briefings
 • Intressenthändelser
 • Samhällsplattformar
 • Kampanjer och samhällspåverkan

Strategisk planering och rådgivning

 • Övervakning och rapportering
 • Kontinuerlig strategisk rådgivning
 • Nyckelbudskap
 • Planer för public affairs

Kompetensuppbyggnad och inspiration

 • Coaching och träning
 • Thought leadership & coalitions
 • Inspirationsresor
 • Expert or inspiration adresses