Public Affairs

Vi hjälper våra kunder i att bygga goda arbetsrelationer med viktiga intressenter och beslutsfattare i samhället.

Public affairs är en kombination av råd, inspiration och effektiv processledning. Vi skapar en grundlig förståelse för våra kunders situation och behov, och kartlägger de potentiella hot och möjligheter som kan uppstå. Vi handplockar experter och skapar kombinationer av kunskap och erfarenheter från våra kontor i olika länder för att möta våra kunders specifika behov.

VÅRT ARBETSSÄTT

Milttons public affairs-aktiviteter är transparenta, innovativa och integrerade med kundernas övergripande kommunikation. Att bygga ett sömlöst samarbete och upprätthålla ömsesidigt förtroende mellan rådgivare och klient är av största vikt för oss. Vi håller oss och våra partners till de högsta standarderna som definieras i vår Code of Conduct. Vi respekterar lagstiftning och sekretess och insisterar på ärlighet i all vår kommunikation. Vi strävar efter rättvisa och lika villkor och respekterar våra konkurrenter. Vi är 100 procent mot mutor. Och vi förväntar oss även ett ansvar från hela vår leveranskedja.

VÅRT TEAM

Miltton har ett omfattande nätverk inom public affairs bestående av drygt 40 specialister med säte i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga, Bryssel samt Washington. Här finns gedigen kunskap och många års erfarenhet av samarbete med olika myndigheter, parlament, politiska partier och EU-institutioner. Vi har kunskap om såväl de officiella som inofficiella beslutsprocesserna på kommunal, statlig och EU-parlamentarisk nivå. Flera av våra samarbetspartners har även arbetat som rådgivare till exempelvis Finlands premiärminister och flera andra olika ministrar och partiledare i the New Nordics.

Ta kontakt med våra rådgivare: Public Affairs-team i Sverige (öppnas i nytt fönster)

Insikt och analys

 • Bedömning av politiska risker och möjligheter
 • Bakgrundsanalyser
 • Kartläggningar och analyser av intressenter

Operativt stöd

 • Mötesprogram
 • Briefings
 • Intressenthändelser
 • Samhällsplattformar
 • Kampanjer och samhällspåverkan

Strategisk planering och rådgivning

 • Övervakning och rapportering
 • Kontinuerlig strategisk rådgivning
 • Nyckelbudskap
 • Planer för public affairs

Kompetensuppbyggnad och inspiration

 • Coachning och träning
 • Thought leadership & coalitions
 • Inspirationsresor
 • Expert or inspiration adresses