Urban Affairs

För att förstå och behärska den nya, urbana verkligheten krävs det att man använder sig av insiktsarbete. Positionera er som en viktig del av det utvecklade samhället.

Det pågår många globala händelser som klimatförändringar, digitalisering och segregation som tillsammans påverkar samhället i snabb takt. Det skapar både möjligheter som problem i den urbana miljön, där effekterna blir påtagliga.

För att lyckas idag måste du ta hänsyn till ett antal faktorer som trender, data och högt ställda krav i din strategi, produktutveckling eller beslut om marknadsinträde. Miltton hjälper dig att utveckla ett effektivt och heltäckande tillvägagångssätt för att möta dina utmaningar i dagens verklighet.

Städer är innovationens motorer och har en stor potential att möta och bekämpa utmaningar som klimatkrisen, utmaningar inom bostad och transport samt nya energimodeller. År 2050 kommer cirka 64 procent av utvecklingsländerna och 86 procent av den utvecklade världen att vara urbaniserade och städer kommer att stå för över 90 procent av all ekonomisk aktivitet. Nästan all global befolkningstillväxt från 2017 till 2030 kommer att ske i städer, med cirka 1,1 miljarder nya stadsbor under de kommande 10 åren.

Vi hjälper våra kunder att identifiera, arbeta med och agera i stadsförvandlingen. Vi hjälper till att utveckla insikter och förmåga att vända hot till möjligheter och att navigera i städernas tänkande och beslutsfattande.

VÅR ARBETSMETOD

Vi hjälper till att lösa problem som uppstår i stadslandskapet och på grund av dess snabba utveckling. Våra insikter bygger på globala synsätt kombinerat med lokal förståelse. Vår rådgivning är skräddarsydd för att hjälpa kunder med insikt, förståelse, inspiration och handling. Vi tillhandahåller analyser av möjligheter och hot, bedömer risker och tar in expertis från hela Milttons tjänster för att hantera frågor ur ett 360-gradersperspektiv.

Milttons unika erbjudande gör det möjligt för oss att arbeta med urbanisering ur flera perspektiv, inklusive kundinsikt, global insikt, varumärkesarbete och beslutsfattande.

VÅRT TEAM

Vårt team består av specialister i flera länder, och med denna kombination av kompetenser som arbetat med olika utmaningar kan vi säkerställa att våra kunder får chans att utnyttja Urban Affairs fulla potential. Läs mer om våra tjänster nedan.

Insikt och analys

 • Globala transformationer och deras kombinerade effekter
 • Analys om risker och möjligheter
 • Urbaniseringens effekter på företag och utveckling
 • Strategirevision: Testa strategi mot förändringsscenarier
 • Urban Audit

Rådgivning

 • Hur städer fungerar och fattar beslut
 • Kontinuerlig strategisk rådgivning
 • Affärsutveckling och strategi i ett föränderligt stadslandskap
 • Tankeledarskap
 • Utveckling och förvaltning av affärsekosystem

Operativt stöd

 • Kompetenshöjning
 • Budskap och konceptsimulering
 • Företagsstöd