Annika Arras

Att köpa greenwashing som ett avlatsbrev är problematiskt

I otaliga fall motsäger sig ett marknadsföringsbudskap företagets värderingar, eller så använder man symboler som inte matchar budskapet. Att köpa ett avlatsbrev eller att köpa sig fri från synden – genom greenwashing och hycklande marknadsföringstrender är något som kan skapa mer oro och till och med vilseleda allmänheten. Våra publiker kräver mer transparens och socialt ansvarstagande från företag, och just därför har det blivit omöjligt att separera marknadsföringsmålsättningar med företagets ekonomiska målsättningar. Antingen strävar du efter större att ta mer ansvar eller inte.

Jag blev ledare under en era där ledare och entreprenörer trodde att vinst var det viktigaste målet för företag – många tror fortfarande det. Det kommer inte att förändras inom en överskådlig framtid, men jag tror att en ny dimension som kräver lika stor uppmärksamhet håller på att ta form.

Inte bara ekonomiska indikationer

Företag och organisationer borde inte bara fokusera på ekonomiska indikationer, utan också vara medvetna om sin påverkan på sin omgivning – både miljömässig och samhällelig. Att utvärdera de positiva och negativa, direkta och indirekta, medvetna och omedvetna effekterna av ens aktiviteter är starkt kopplat till att gå med vinst, just för att alla dessa faktorer går att översätta till finansiella insikter.

Ett förenklat exempel – Om din produktion förorenar miljön och du inte investerar i hållbarare lösningar, kommer ditt företags värderingar inte längre att möta förväntningarna från arbetsmarknaden och inte heller från konsumenterna. Förr eller senare kommer det att påverka vinstsiffrorna.

Analysera vad som gjorts före nya steg tas

Därför är det mycket viktigt att analysera och utvärdera en aktörs handlingar före man börjar skapa marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter samt formulerar budskap. Jag ser ofta reklambudskap och slogans som inte matchar företagets värderingar och symboler som går rakt i motsats till budskapet som förmedlas.

Detta är något som bekymrar mig mycket, att köpa sig fri genom greenwashing och hycklande marknadsföringstrender. Det är i de stunderna man skulle vilja fråga den som är ansvarig för kampanjen ” varför gör du detta?”. Goda intentioner, kreativa budskap och en klapp på axeln på styrelsemötet är inte tillräckligt när säljmålet har uppnåtts. Marknadsföring och kommunikation måste vara meningsfullt, vara i linje med företagets målsättningar och ha en positiv samhällelig påverkan.

Och ja, innan vi vet ordet av tror jag att hållbarhet kommer att vara det enda sättet för företag att bli framgångsrika. Mentaliteten hos företagen måste förändras och att ta ställning betyder naturligtvis att det ska vara meningsfullt på riktigt.

 

Annika Arras, vd och partner på Miltton New Nordics

For more information, please contact:

Annika Arras
Managing Director and partner at Miltton New Nordics
+372 5276839
annika.arras(at)miltton.com